Propagowanie właściwości pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Niektóre właściwości pól są dziedziczone. Podczas tworzenia formantu opartego na polu ustawienie właściwości jest dołączane do nowego formantu — dziedziczone po polu, na którym jest oparty formant. Zmiany dziedziczonej właściwości pola wprowadzone w widoku projektu tabeli mogą być w programie Microsoft Office Access stosowane do wszystkich formantów opartych na tym polu. Taki proces automatycznego wprowadzania zmian przez program Access jest określany jako propagacja.

Propagowane ustawienie właściwości Opis wyświetlane na pasku stanu

1. Zmienianie dziedziczonej właściwości pola

2. Wybieranie opcji aktualizacji ustawienia właściwości we wszystkich obiektach

3. Automatyczna aktualizacja ustawienia właściwości wszędzie tam, gdzie zostało użyte pole

Tej opcji można użyć na przykład po to, aby w przypadku aktualizacji właściwości Opis pola program Access wprowadził tę zmianę w formantach powiązanych z tym polem. Dzięki temu nowy opis zostanie wyświetlony na pasku stanu po otwarciu formularza i wybraniu formantu używającego danego pola.

Aktualizowanie właściwości dziedziczonej

  1. Wprowadź odpowiednie zmiany właściwości dziedziczonej. Pojawi się przycisk Opcje aktualizacji właściwości.

  2. Kliknij przycisk Opcje aktualizacji właściwości, a następnie w menu rozwijanym kliknij pole Aktualizuj obiekt nazwa właściwości dziedziczonej wszędzie tam, gdzie użyto obiektu nazwa pola. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości aktualizacji zawierające listę obiektów bazy danych, które używają danego pola.

  3. W oknie dialogowym Właściwości aktualizacji zaznacz wszystkie elementy, które mają być automatycznie aktualizowane, a następnie kliknij przycisk Tak.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×