Promowanie firmy przy użyciu kampanii marketingowych w dodatku Business Contact Manager

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dla firm w celu usprawnienia musisz go na rynku, a następnie jako właścicieli małych firm chcesz mieć pewność, że działań marketingowych są zastanowić. Za pomocą formularzy kampania marketingowa w Business Contact Manager dla programu Outlook, można śledzić tworzenia i odpowiedź klient kampanii marketingowych. Można zobaczyć, ile nowych sprzedaży zostały wygenerowane przez ulotkę, na przykład lub głębokość zainteresowania utworzone przez kampanii marketingowych wiadomości e-mail. Ponadto można łatwo sprawdzić wyniki finansowe inwestycji.

Tworząc kampanii marketingowej z niemal dowolnego miejsca w Business Contact Manager dla programu Outlook. Na przykład podczas przeglądania każdego z tych raportów, możesz utworzyć nowej kampanii marketingowej na podstawie jednej z tych raportów. Ponadto po utworzeniu pliku w programie Microsoft Office Publisher * lub Word * można przekształcić w jej nowej kampanii marketingowej z tego programu.

Poniższy przegląd zawiera podsumowanie jak można wprowadzić kampanii marketingowych pracy dla swojej firmy. Aby uzyskać więcej informacji kliknij pozycję Pomoc na formularzach lub, zobacz Tematy pokrewne.

Tworzenie kampanii marketingowej

 1. W programie Outlook, w menu Dodatku Business Contact Manager kliknij Kampanii marketingowej, a następnie kliknij przycisk Nowy, aby wypełnić formularz ze szczegółami kampanii marketingowej.

  Aby utworzyć nowy kampanii marketingowej w programie Publisher * lub Word *, wykonaj jedną z poniższych procedur dotyczy:

  • W programie Publisher 2007 na pasku narzędzi Business Contact Manager dla programu Outlook kliknij Tworzenie nowej kampanii marketingowej.

  • W programie Word 2007 kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż Dodatku Business Contact Manager, a następnie kliknij Tworzenie kampanii marketingowej

   Uwaga: Jeśli użytkownik utworzył kampanii marketingowej z innego źródła (na przykład * programu Publisher lub Word *, lub z raportu), formularza kampanii marketingowej jest automatycznie otwierany za Ciebie.

 2. Jeśli strona Ogólne w formularzu kampanii marketingowej nie jest wyświetlane domyślnie na wstążce na karcie Kampania w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Ogólne.

 3. Co to jest kampanii marketingowej dla?

  Ta sekcja jest, w którym możesz rozpocząć definiowanie kampanii marketingowej.

  • Wprowadź tytuł kampanii marketingowej. To jest wymagane informacje i jest używany jako domyślny temat nagłówek, jeśli wysyłasz wiadomości e-mail. Na przykład jeśli są obrotu produktów nowego źródła, możesz wpisać Wiosenna jest tutaj.

  • Wprowadź Kod kampanii. To jest wymagane informacje i ułatwia znajdowanie określonych kampanii na liście niż, wyświetlając tytułu kampanii marketingowych; można na przykład wpisać Spring07 dla swojego Wiosenna kampanii marketingowej zamiast Wiosenna jest tutaj.

  • Na liście Typ kampanii wybierz odpowiedni rodzaj kampanii marketingowej, który chcesz uruchomić. Zależności możesz wybrać, różne opcje stają się dostępne w innych obszarach ten formularz.

   Uwaga: Możesz użyć typu kampanii tylko jeden na kampanii marketingowej.

  • W polu Koszt budżetowy wpisz kwotę, której planujesz wydatki.

  • Wprowadź daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii marketingowej.

  • W polu komentarze wpisz dowolne inne komentarze o tym kampanii marketingowej.

 4. Kto będzie wyświetlany go?

  W przypadku wybrania typu kampanii marketingowej, który jest skierowaną do określonych osób, takich jak wiadomości e-mail lub kampanii marketingowej poczty bezpośredniej, musisz utworzyć listę.

  • Tworzenie listy     Wybierz, czy adres kampanii marketingowej do wszystkich kont, kontakty biznesowe lub potencjalni klienci, aby użyć wstępnie zdefiniowanych zaznaczenia lub utworzyć nową listę.

  • Sumy na liście     Zobacz, jak wiele osób będą widoczne dla kampanii marketingowej. Na liście można zmienić, klikając pozycję Przejrzyj i przefiltruj.

   Porada: Kliknij kartę Filtr zaawansowany w oknie dialogowym Filtr, aby usunąć rekordy klientów, którzy nie chcesz być o nazwie, pocztą e-mail, faksem lub wysłany. Preferencje komunikacji jest musi być zaznaczone w rekordzie klient i kontakt biznesowy. Opcje są Nie telefonuj, nie wiadomości e-mail, nie wysyłaj faksów i nie wysyłaj listów.

   Uwagi: 

   • W przypadku wybrania typu kampanii marketingowej zaadresowanej do listy, do których nie można edytować w Business Contact Manager dla programu Outlook, takich jak seminarium lub konferencji, na inną opcję jest zaznaczany automatycznie.

   • Opcja utworzony już jest dostępna po otwarciu kampanii marketingowej z raportu.

 5. Jak będą one to uzyskać?

  Ta sekcja jest, gdzie wybierz jakie metodę dostarczania. Ta metoda różnią się w zależności od typu kampanii marketingowych, ale jeśli tworzysz poczty bezpośredniej listu lub wiadomości e-mail, możesz użyć funkcji korespondencji seryjnej * lub inne możliwości dostosowywania w programie Outlook, Publisher * lub Word *.

  Uwaga: Microsoft Office Outlook 2007 z Business Contact Menedżer E-mail Marketing Service teraz jest w pełni zintegrowany z Business Contact Manager dla programu Outlook; Tworzenie i śledzenie wybranych wiadomości do różnych list wysyłkowych, można użyć go.

  *Korespondencję seryjną programu Publisher lub Word. Autonomiczna z Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager mogą być używane w wersjach 2007 i 2003 programu Publisher i Word.

 6. Co to są otrzymają?

  Chyba że zdecydujesz się specjalnie Tworzenie dokumentu w programie Outlook, Publisher * lub * materiałów kampanii marketingowej programu Word można utworzyć w dowolnej aplikacji, które mają; tylko łącze do istniejącego pliku.

 7. Po zakończeniu informacji i możesz przystąpić do kampanii marketingowych, kliknij przycisk Uruchom kampanię. Teraz możesz już przystąpić do śledzenia wyników kampanii marketingowej.

Autonomiczna z Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można korzystać w wersjach 2007 i 2003 programu Publisher i Word. Opcja tworzenia kampanii marketingowej w programie Publisher 2003 lub Word 2003 nie jest dostępna.

Śledzenie wyników kampanii marketingowej

Kampanii marketingowej jest w toku, można śledzić wyniki z tym samym formularzu łącząc ręcznie wyniku potencjalnych klientów, szans sprzedaży, klientami i kontaktami biznesowymi kampanii marketingowej. Wyniki są podsumowywane w widoku śledzenia kampanii marketingowej.

Aby śledzić potencjalnych klientów, szans sprzedaży, klientami i kontaktami biznesowymi, które dotyczą kampanii marketingowej połączyć rekordy kampanii, wykonując poniższą procedurę.

Łączenie rekordu klienta, kontaktu biznesowego lub szansy sprzedaży z kampanii marketingowej

Porada: Potencjalny klient jest rekordu kontaktu biznesowego, na którym jest zaznaczone pole wyboru potencjalnego klienta.

 1. W menu Dodatku Business Contact Manager kliknij Klienci, Kontakty biznesowe lub szanse sprzedaży.

 2. Na liście kliknij dwukrotnie rekord klienta, kontaktu biznesowego lub szansy sprzedaży, aby go otworzyć.

 3. W rekordzie kliknij przycisk Zainicjowane przez.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie klienta, kontaktu biznesowego lub kampanii marketingowej w folderze kliknij Kampanii marketingowych.

 5. Na liście kliknij nazwę kampanii marketingowej, kliknij przycisk Połącz z, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Powtórz tę procedurę dla każdego konta, kontaktu biznesowego, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży, którego wynikiem kampanii marketingowej.

  Całkowita liczba umieszczono w rekordzie kampanii marketingowej w widoku śledzenia w sekcji wyniki kampanii.

Przejrzyj wyniki kampanii marketingowej

Całkowita liczba potencjalnych klientów, klientów, szans sprzedaży lub kontaktów biznesowych znajduje się w sekcji Wyniki kampanii widok śledzenia kampanii marketingowej rekordu.

 1. W programie Outlook, w menu Dodatku Business Contact Manager kliknij Kampanii marketingowych, a następnie wybierz pozycję kampanii, z którą chcesz przejrzeć.

  Porada: W menu Widok w obszarze Bieżący widok wybierz pozycję widok, który ułatwia znajdowanie kampanii marketingowej.

 2. Otwórz formularz kampanii marketingowej, a następnie na wstążce na karcie Kampania w grupie Pokazywanie kliknij przycisk Śledzenie.

  Informacje, które pojawi się różnią się w zależności od typu kampanii marketingowej zaznaczony, ale mogą przeglądać całkowita liczba nowych kont, potencjalni klienci, kontakty biznesowe lub szanse sprzedaży wygenerowane za pomocą tej kampanii marketingowej, jeśli łącze poszczególnych rekordów w celu kampanii marketingowej. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o każdym całkowitą liczbę, kliknij przycisk Pokaż raport.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia poszczególnych rekordów kampanii marketingowych, tak aby wyniki są śledzone w kampanii marketingowej zobacz łącze rekord klienta lub kontaktu biznesowego, szansy sprzedaży, aby kampanii marketingowej wcześniej w tym temacie.

  Uwaga: E-mail Marketing Service umożliwia generowanie wiadomości e-mail, można także śledzić liczba zwrócone wiadomości, liczba otwartych wiadomościach i liczbę następnie łącza w wiadomości.

 3. Wprowadź bieżący koszt kampanii marketingowej w polu Rzeczywisty koszt.

Nawigacja na Wstążce

Formularz zawiera następujące przyciski (umieszczone na Wstążce będącej częścią interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent) charakterystyczne dla dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

W grupie

Kliknij

Rezultat

Pokazywanie

Ogólny

Wprowadzanie i recenzowanie ogólnych informacji o kampanii marketingowej.

Pokazywanie

Śledzenie

Śledzenie, oceny i pomiarów odpowiedź kampanii marketingowej.

Kampanii

Uruchom kampanię

Uruchamianie złożonym kampanii marketingowej.

Kampanii

Odśwież dane

Odświeżanie danych śledzenia kampanii marketingowej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×