Projektowanie szablonu formularza

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą opcji w oknie dialogowym podjęcie decyzji początkowego projektu dotyczących zarówno szablonów formularzy i części szablonu. Na przykład jeśli chcesz projektowanie szablonu formularza, który można otworzyć i wypełniać w programie Microsoft Office InfoPath lub przeglądarki sieci Web, możesz zaznacz pole wyboru Włącz tylko funkcje zgodny z przeglądarką.

Ponadto za pomocą łączy znajdujących się z lewej strony okna dialogowego można szybko otwierać pliki szablonów formularzy (xsn), pliki formularzy (xml) lub pliki części formularzy (xtp). Jeśli użytkownik zdecyduje się otworzyć plik xsn, szablon formularza zostanie otwarty w trybie projektowania — środowisku używanym do projektowania szablonów formularzy. Po otwarciu pliku xml formularz zostanie otwarty w środowisku przeznaczonym do wypełniania formularzy. Natomiast po otwarciu pliku xtp program InfoPath otworzy dedykowane środowisko projektowania służące do tworzenia części formularzy.

otwiera szablon formularza,

Opcje pod tym nagłówkiem służą do otwierania plików szablonów formularzy (xsn), plików części formularzy (xtp) i plików formularzy (xml).

Na tym komputerze     Kliknij to łącze, aby otworzyć szablon formularza lub część formularza w trybie projektowania. Szablon formularza lub część formularza można zlokalizować na komputerze lub w lokalizacji udostępnionej, na przykład w udziale sieciowym.

W witrynie programu SharePoint     Kliknij to łącze, aby otworzyć szablon formularza lub część szablonu, które zostały opublikowane na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0 lub InfoPath Forms Services.

Dostosuj przykład     Kliknij to łącze, aby otworzyć jeden z pięciu przykładowych szablonów formularzy zawartych w programie InfoPath. Możesz dostosować te przykładowe szablony formularzy lub po prostu przejrzeć ich projekty, aby uzyskać pomysły dla własnych szablonów formularzy.

Formularze w witrynie Office Online     Kliknij to łącze, aby przejść do strony Szablony w witrynie Microsoft Office Online w sieci Web, gdzie można wyszukać bezpłatne szablony formularzy i części szablonów. Aby uzyskać dostęp do tej witryny, musisz mieć połączenie z Internetem.

Importowanie     Kliknij to łącze, aby otworzyć okno Kreator importu, które służy do konwertowania dokumentów programu Microsoft Office Word lub w programie Microsoft Office Excel na szablony formularzy programu InfoPath. Jeśli zainstalowano importera szablonu formularza niestandardowego, takich jak jedną uzyskanych od działu informatyków informacji lub taki, który został zakupiony od dostawcy innych firm, masz dostęp do importera, klikając łącze importu.

Ostatnio używane szablony formularzy

Kliknij łącze na tej liście ostatnio używanych szablonów formularzy, aby szybko otworzyć jeden z szablonów formularzy lub części formularza, z którymi często pracujesz. Możesz ukryć łącza lub wyczyścić historię bieżących łączy w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia).

Wypełnianie formularza

Wypełnij formularz     Kliknij to łącze, aby otworzyć okno dialogowe Wprowadzenie, w którym możesz znaleźć opcje służące do otwierania i wypełniania formularzy opartych na szablonach formularzy.

Projektuj nowy

Szablon formularza     Zaznacz tę opcję, aby zaprojektować plik nowego szablonu formularza (xsn).

Część szablonu     Zaznacz tę opcję, aby zaprojektować plik nowej części szablonu (xtp).

Pusty     Zaznacz tę opcję, aby pozwolić programowi InfoPath automatycznie utworzyć źródło danych, gdy będziesz dodawać formanty do szablonu formularza lub do części szablonu.

Usługa sieci Web     Zaznacz tę opcję, aby oprzeć projekt szablonu formularza na usłudze sieci Web. Podczas projektowania nowego szablonu formularza połączonego z usługą sieci Web program InfoPath konstruuje strukturę danych dla szablonu formularza, która jest oparta na tej usłudze sieci Web. Za pomocą wynikowego szablonu formularza można następnie przesyłać dane i wysyłać kwerendy do usługi sieci Web. Możesz pracować z szablonem formularza, korzystając z wielu takich samych sposobów, jak podczas projektowania nowego, pustego szablonu formularza — na przykład możesz wstawiać formanty, dodawać lub usuwać sprawdzanie poprawności danych, formatowanie warunkowe i reguły oraz publikować szablon formularza.

Baza danych     Zaznacz tę opcję, aby oprzeć projekt szablonu formularza na bazie danych utworzonej w programie Microsoft Access 2000 lub 2002, Microsoft Office Access 2003 lub Microsoft Office Access 2007 albo w programie Microsoft SQL Server od wersji 2000 do wersji 2005. Po wybraniu tej opcji możesz wysyłać kwerendy lub przesyłać dane do bazy danych programu Access lub SQL.

Dokument lub schemat XML     Zaznacz tę opcję, aby oprzeć projekt szablonu formularza lub części szablonu na istniejącym dokumencie XML lub schemat XML.

Biblioteka połączeń     Zaznacz tę opcję, aby oprzeć projekt szablonu formularza na ustawieniach połączenia przechowywanych w plik połączenia danych w biblioteka połączenia danych. Jest to przydatne w scenariuszach, w których nie możesz lub nie chcesz połączyć się bezpośrednio z zewnętrznym źródłem danych.

Włącz tylko funkcje zgodne z przeglądarką     Zaznacz to pole wyboru, aby ograniczyć funkcje, formanty i ustawienia w trybie projektowanie tylko do tych elementów, które są obsługiwane zarówno w programie InfoPath, jak i w przeglądarce sieci Web. Formanty i funkcje programu InfoPath nieobsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką będą ukryte lub wyłączone, dzięki czemu nie będziesz mieć możliwości używania ich w trakcie procesu projektowania. Jeśli projektujesz część szablonu, możesz zaznaczyć to pole wyboru, aby w części szablonu były używane tylko te funkcje, formanty i ustawiania, które są obsługiwane zarówno w programie InfoPath, jak i w przeglądarce sieci Web.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×