Projektowanie panelu informacji o dokumencie za pomocą programu InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano, jak za pomocą programu Microsoft Office InfoPath zaprojektować panel informacji o dokumencie skojarzony z dokumentami programów Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007.

W tym artykule

Panele informacji o dokumentach opis

Projektowanie panelu informacji o dokumencie

Tworzenie lub edytowanie niestandardowego panelu informacji o dokumencie dla typu zawartości programu SharePoint

Dodawanie niestandardowego panelu informacji o dokumencie do dokumentu

Opis paneli informacji o dokumentach

Panel informacji o dokumencie wyświetlany w dokumentach programów Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007 pozwala użytkownikom przeglądać i zmieniać właściwości pojedynczego pliku lub typu zawartości zapisywanego na serwerze zarządzania dokumentami, takim jak witryna obszaru roboczego dokumentu czy biblioteka oparta na programie Windows SharePoint Services 3.0. Te właściwości, nazywane także metadane, to szczegółowe informacje opisujące lub identyfikujące plik. Mogą one służyć użytkownikom do organizowania, identyfikowania i wyszukiwania dokumentów.

Panel informacji o dokumencie jest Microsoft Office InfoPath 2007 formularza, który jest obsługiwany i wyświetlane w dokumencie. Nie ma potrzeby InfoPath zainstalowany na Twoim komputerze, aby wyświetlić Panel informacji o dokumencie, w dokumencie Microsoft Office 2007, ale trzeba Office InfoPath 2007 do projektowania lub dostosowywanie Panele informacji o dokumentach. Na przykład jeśli chcesz dostosować Panel informacji o dokumencie można wyświetlać dane z zewnętrznych zasobów, takich jak usługi sieci Web, należy użyć Office InfoPath 2007 do projektowania panelu informacji o tym dokumencie.

Dostosowując panelu informacji o dokumencie, można również dodać logikę pracy, takich jak sprawdzanie poprawności danych, lub dodać właściwości niestandardowe, które są ważne dla Twojej organizacji. Ponadto tworząc części szablonu zawiera typowe pola, można uporządkować wydajność ponownego użycia Panele informacji o dokumentach w różnych Office 2007 typów dokumentów w organizacji.

Początek strony

Projektowanie panelu informacji o dokumencie

Podczas projektowania niestandardowego panelu informacji o dokumencie można jej używać z wielu dokumentów z Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007 lub możesz projektować wielu Panele informacji o dokumentach. Na przykład niektórych dokumentów są skojarzone z określonego projektu, można używać pola Unikatowy dla Panele informacji o dokumentach, które są używane w tylko te dokumenty.

Nawet jeśli organizacja korzysta z kilku Panele informacji o dokumentach, każdy może zawierać niektóre typowe właściwości. Ponowne łatwo wspólne właściwości podczas projektowania panelu informacji o dokumencie, warto rozważyć użycie części szablonu. Tworzenia i używania części szablonu, pomaga zapewnić klucza metadane organizacji są spójne tony, struktury i zachowania. Na przykład organizacji może wymagać każdego panelu informacji o dokumencie do uwzględnienia w polu o nazwie stanowisko oprócz autora. Projektując części szablonu, która korzysta z tych pól typowych łatwo można ponownie użyć części szablonu w wielu Panele informacji o dokumentach.

Poniższa procedura opisuje sposób projektowana panelu informacji o dokumencie na potrzeby dokumentów pakietu Office 2007.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Projektuj szablon formularza.

 2. W obszarze Projektuj nowy w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij opcję Szablon formularza.

 3. W galerii Na podstawie kliknij pozycję Pusty, a następnie kliknij przycisk OK. Umożliwi to zdefiniowanie źródła danych przez program InfoPath podczas projektowania szablonu formularza.

  Szablon formularza można także utworzyć na podstawie dokumentu XML lub schematu XML, takiego jak właściwości Dublin Core. Można go także zaprojektować przy użyciu usługi sieci Web, bazy danych lub ustawień w bibliotece połączeń danych. Informacje na temat projektowania szablonu formularza opartego na źródle danych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 4. Zaprojektuj szablon formularza, który będzie używany jako panel informacji o dokumencie.

  Tworząc część szablonu zawierającą pola wspólne, można wielokrotnie używać paneli informacji o dokumentach w różnych typach dokumentów pakietu Office 2007 w organizacji. Jeśli utworzona część szablonu zostanie dodana do okienka zadań Formanty, można ją wstawić do szablonu formularza, wykonując poniższą procedurę.

  1. Umieść kursor w obszarze szablonu formularza, w którym ma zostać wstawiona część szablonu.

  2. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

  3. W obszarze Niestandardowe na liście Wstaw formanty kliknij nazwę odpowiedniej części szablonu.

   Część szablonu jest wyświetlany wewnątrz kontrolki sekcji w szablonie formularza. Można rozpoznać części szablonu w szablonie formularza, ponieważ te wyrazy sekcji (część szablonu: nazwa) są wyświetlane jako etykiety sekcji, gdzie nazwa jest nazwą pliku części szablonu.

   Etykieta w szablonie formularza wskazująca na obecność części szablonu

 5. Zmień nazwę widoku domyślnego i wszystkich innych widoków w szablonie formularza.

  Jak?

  1. W menu Widok kliknij polecenie Zarządzaj widokami.

  2. W okienku zadań Widoki kliknij widok, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Właściwości widoku.

  3. Kliknij kartę Ogólne.

  4. W polu Nazwa widoku wpisz nową nazwę widoku.

  Uwaga: Nawet jeśli szablon formularza zawiera tylko jeden widok, należy nadać mu przyjazną nazwę, na przykład Właściwości niestandardowe, ponieważ będzie ona widoczna na liście Widoki i opcje właściwości podczas wyświetlania panelu w dokumencie.

 6. Opublikuj panel informacji o dokumencie w udostępnionym folderze sieciowym.

  Jak?

  1. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

  2. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Do lokalizacji sieciowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Przeglądaj.

  4. Przejdź do udostępnionego folderu sieciowego, w którym chcesz opublikować szablon formularza, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Na następnej stronie kreatora sprawdź, czy ścieżka i nazwa szablonu formularza w polu Nazwa szablonu formularza są poprawne, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. Na następnej stronie kreatora Jeśli masz alternatywną ścieżkę do tego udostępnionego folderu sieciowego, takich jak publiczne URL Uniform Resource Locator (), wpisz ścieżkę w polu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  7. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Publikuj.

   Jeśli szablon formularza został pomyślnie opublikowany, na ostatniej stronie kreatora zostanie wyświetlone potwierdzenie.

  Panel informacji o dokumencie można także opublikować w witrynie programu SharePoint. Informacje na temat publikowania w witrynie programu SharePoint można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Tworzenie i edytowanie niestandardowego panelu informacji o dokumencie dla typu zawartości programu SharePoint

Po utworzeniu typu zawartości witryny opartego na typie zawartości Dokument lub Kolumny Dublin Core — dostępnym na serwerach z uruchomionym programemMicrosoft Office SharePoint Server 2007 — zostanie automatycznie utworzony panel informacji o dokumencie w celu śledzenia właściwości programu SharePoint. Ten typ panelu informacji o dokumencie można dostosować za pomocą programu Office InfoPath 2007 tak samo, jak każdy szablon formularza programu InfoPath. Panel informacji o dokumencie można na przykład dostosować, wykonując jedną lub kilka poniższych czynności:

 • Dodając funkcje, takie jak sprawdzanie poprawności danych lub formatowanie warunkowe.

 • Dodając pomocnicze połączenie danych do panelu informacji o dokumencie, a następnie dodając formanty wyświetlające dane z pól w źródle danych.

 • Tworząc nowy widok, a następnie dodając część szablonu zawierającą pola wspólne, które mogą służyć organizacji do śledzenia danych.

  Uwaga: Jeśli panel informacji o dokumencie utworzono na podstawie schematu typu zawartości programu SharePoint, nie można dostosować tego panelu przez dodanie pól, które nie są częścią tego schematu. Aby dodać lub usunąć pola ze schematu typu zawartości, należy dodać kolumny do typu zawartości lub usunąć je.

Tworzenie i edytowanie niestandardowego panelu informacji o dokumencie

 1. W menu Plik kliknij polecenie Projektuj szablon formularza.

 2. W obszarze Projektuj nowy w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij opcję Szablon formularza.

 3. Na liście Na podstawie kliknij pozycję Dokument lub schemat XML, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Nie należy zaznaczać pola wyboru Włącz tylko funkcje zgodne z przeglądarką, ponieważ panel informacji o dokumencie będzie wyświetlany tylko jako część dokumentu pakietu Office 2007, a nie część strony sieci Web.

 4. W Kreatorze źródła danych wpisz adres URL serwera programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na liście Wybierz listę lub sieć web kliknij nazwę żądanego typu zawartości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Zakończ.

  Zostanie otwarty panel informacji o dokumencie dla schematu typu zawartości.

 7. Wprowadź odpowiednie zmiany w panelu informacji o dokumencie, a następnie zapisz szablon formularza.

  Uwaga: Panel informacji o dokumencie jest oparty na schemacie typu zawartości, który jest głównym źródłem danych szablonu formularza. Z tego powodu nie można dostosować panelu informacji o dokumencie przez dodawanie pól, które nie są częścią schematu. Aby dodać lub usunąć pola panelu informacji o dokumencie przez dodanie nowych pól do schematu typu zawartości, należy dodać kolumny do typu zawartości lub usunąć je.

 8. W menu Plik kliknij polecenie Publikuj.

 9. W Kreatorze publikowania kliknij opcję Szablon panelu informacji o dokumencie dotyczący typu zawartości witryny lub listy programu SharePoint (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Opcja Szablon panelu informacji o dokumencie dotyczący typu zawartości witryny lub listy programu SharePoint (zalecane) jest wyświetlana na tej stronie kreatora tylko w przypadku kliknięcia pozycji Dokument lub schemat XML w kroku 3.

 10. Na następnej stronie kreatora kliknij przycisk Publikuj.

  Jeśli szablon formularza został pomyślnie opublikowany, na ostatniej stronie kreatora zostanie wyświetlone potwierdzenie.

Początek strony

Dodawanie niestandardowego panelu informacji o dokumencie do dokumentu

Po utworzeniu niestandardowego panelu informacji o dokumencie, należy skojarzyć go z dokumentu, zanim będzie można go używać. Aby to zrobić, należy najpierw uaktywnić kartę Deweloper na Wstążce w programach, w której chcesz użyć panelu informacji o dokumencie. Następnie można określić lokalizację panelu informacji o dokumencie za pomocą adresu URL, UNC lub nazwa URN ścieżki pliku. Ponadto można domyślnie wyświetlany Panel informacji o dokumencie, po otwarciu dokumentu. Możesz również wybrać, czy właściwości niestandardowe, utworzone przez użytkownika są domyślnie widoczne po otwarciu dokumentu.

Poniższa procedura opisuje sposób kojarzenia panelu informacji o dokumencie z dokumentem programu Office Word 2007, Office Excel 2007 lub Office PowerPoint 2007.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij Opcje nazwa programu nazwa programu w przypadku nazwę programu, w którym pracujesz. Na przykład kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. W oknie dialogowym Opcje nazwę programu kliknij pozycję Popularne, zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 3. Kliknij kartę Deweloper na Wstążce (interfejs Office Fluent), a następnie kliknij przycisk Panel dokumentu.

 4. W oknie dialogowym Panel informacji o dokumencie w obszarze Określ szablon niestandardowy (adres URL, ścieżka UNC lub nazwa URN) wpisz lokalizację panelu informacji o dokumencie, który chcesz dodać do dokumentu.

 5. Aby domyślnie wyświetlać właściwości niestandardowe w dokumencie, na liście Wyświetl domyślnie kliknij pozycję Właściwości niestandardowe.

 6. Aby domyślnie wyświetlać panel informacji o dokumencie, kliknij pole wyboru Zawsze pokazuj panel informacji o dokumencie po otwarciu i pierwszym zapisaniu dokumentu.

Oprócz wyświetlanie lub zmienianie właściwości w panele informacji o dokumentach w dokumentach Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007, w Office Word 2007 użytkownicy mogą dodawać właściwości w panelu informacji o dokumencie jako właściwości kontrolki w samego dokumentu. Na przykład wielu wystąpień adres firmy można dodawać jako właściwości kontrolki w dokumencie. Decyduje właściwość będzie aktualizowany wraz ze zmianą informacje znajdujące się w panelu informacji o dokumencie.

Więcej informacji na temat dodawania właściwości w dokumencie programu Office Word 2007 można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×