Projektowanie niestandardowych przepływów pracy przy użyciu programu SharePoint Designer

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 zawiera przepływów pracy gotowych do użycia, usuwających niektóre z najczęściej używanych procesów biznesowych, takich jak zbieranie opinii w dokumencie lub rozsyłanie dokumentów do zatwierdzenia.

Ale co zrobić, jeśli zespół jest procesem, który wymaga więcej niż oferuje wstępnie zdefiniowane przepływy pracy? Na przykład co zrobić, jeśli chcesz przepływ pracy który wykracza poza zatwierdzenia lub proces zbierania opinii wykonującego inne czynności, takie jak kopiowanie dokumentu do innej biblioteki, gdy jest gotowy do publikacji?

Z Microsoft Office SharePoint Designer 2007 możesz projektować niestandardowe przepływy pracy, które dodać logikę aplikacji bez użycia kodu do witryn programu SharePoint. Korzystanie z projektanta przepływów pracy, możesz utworzyć reguły, które skojarzyć elementów na listach programu SharePoint i w bibliotekach warunków i akcji. Zmiany do elementów na listach lub w bibliotekach wyzwalać akcje przepływu pracy.

Uwaga: W tym artykule odwołuje się do witryny programu SharePoint w przykładzie utworzone przez Adventure Works fikcyjny firma produkująca rowery, rowerowy części i akcesoria bicycling.

Na przykład techniczne zespołem u Adventure Works zaprojektowane niestandardowy przepływ pracy. Przepływ pracy Zatwierdzanie dołączone do Office SharePoint Server 2007 przypisuje zadań przy użyciu opcji zatwierdzenia lub odrzucenia. Jednak Edytor zespołu Martin Bankov przetransponowane nieco więcej elastyczność i funkcji po jego zakończeniu swoich zadań. Za pomocą projektanta przepływów pracy w Office SharePoint Designer 2007, Martin przeznaczona niestandardowych przepływów pracy z następujących opcji:

  • Zatwierdzanie i publikowanie

  • Zatwierdzanie, ale trasy do Legal do przeglądu

  • Odrzuć i powrócić do writer

Każdą z tych opcji uaktywnia różne akcje niestandardowe przepływu pracy.

Tworzenie reguły oparte na przepływów pracy

Przy użyciu Office SharePoint Designer 2007 można tworzyć przepływy pracy, które są oparte na reguły. W Projektancie przepływów pracy możesz wybrać zdarzenia wyzwalającego przepływ pracy. Następnie określ akcje, które chcesz przepływu pracy do wykonania, a nawet można określić warunki, w których te akcje są wykonywane. Ponadto przepływu pracy może zawierać wiele czynności, tak aby jego oceny i procesu wiele zestawów warunków i akcji.

Po zapoznaniu podstawowe elementy składowe przepływu pracy można szybko projektowanie niestandardowych przepływów pracy. Podstawowe elementy składowe są następujące:

  • Zdarzenia    Wydarzenie jest co zaczyna się lub inicjuje przepływ pracy. Niestandardowy przepływ pracy jest zawsze dołączane do jednej listy lub biblioteki. Podczas projektowania przepływu pracy, możesz wybrać które listy, aby dołączyć go do. Zdarzenia na tej liście uruchomić przepływ pracy. Istnieją trzy dokładnie zdarzenia, które można uruchomić przepływ pracy: (1) elementu jest tworzona; (2) element zostanie zmieniony; (3) uczestnika przepływu pracy kliknie przycisk start na formularz inicjowania przepływu pracy.

  • Akcje    Akcja jest najbardziej podstawowa jednostka w przepływie pracy. Office SharePoint Designer 2007 zapewnia zestaw działań gotowe, do ponownego użycia można dołączać do przepływu pracy. Na przykład przepływu pracy można utworzyć, skopiować, zmienić lub usunąć listę elementów (lub plików w bibliotece); Zaznacz elementy, lub pomniejszyć; Wyślij wiadomość e-mail. i utworzyć zadanie osoby na liście zadań.

  • Warunki    Podczas projektowania przepływu pracy można utworzyć regułę, która określa warunek, w którym przepływ pracy wykonuje akcję skojarzony tylko wtedy, gdy ten warunek jest prawdziwy. Office SharePoint Designer 2007 udostępnia kilka warunków gotowe, do ponownego użycia można dołączać do przepływu pracy. Na przykład można określić, że przepływ pracy wykonuje skojarzone czynności tylko wtedy, gdy element jest utworzone lub zmodyfikowane w przedziale czasu określonym lub jeśli zostanie utworzone lub zmodyfikowane przez określoną osobę.

  • Czynności    Przepływ pracy składa się z jednego lub kilku kroków. Każdy krok może zawierać dowolną liczbę związanych z nimi warunków i akcji. Kroki umożliwiają grupowanie warunków i akcji, aby jeden zestaw reguł (warunki i akcje) mogą być obliczane i wykonać przed drugi zestaw.

Aby bardziej dynamiczne i elastyczne przepływu pracy, można dodać formularza inicjowania lub niestandardowy formularz zadania przepływu pracy. Formularz umożliwia zbieranie informacji z uczestnikami przepływu pracy na wstępnie zdefiniowanych terminach w przepływie pracy oraz w celu umożliwienia uczestnikom na interakcję zadań dla danego przepływu pracy. Projektowanie formularzy za pomocą kreatorów, a Office SharePoint Designer 2007 generuje automatycznie formularzy, po zakończeniu projektowania przepływu pracy.

Na przykład niestandardowego przepływu pracy dla zespołu dokumentacji technicznej wymaga trzy opcje różnych zatwierdzenia. Każdą opcję uaktywnia akcje różnych przepływu pracy. Gdy Martin projektuje przepływu pracy, używa niestandardowych kreatora zadań Tworzenie niestandardowego formularza zadania, jak pokazano poniżej.

Okno dialogowe Dodawanie pola w kreatorze

Po zakończeniu projektowania przepływu pracy Martin Office SharePoint Designer 2007 generuje niestandardowego formularza zadania. Teraz gdy osób z zespołem zatwierdzanie dokumentów, widzą następująco w przeglądarce. Ten formularz zawiera odpowiednie opcje Martin określonego w przepływów pracy.

Formularz zadania niestandardowego

Automatyzowanie procesów biznesowych

Jeśli tworzysz aplikację sieci Web, aby ułatwić zautomatyzowanie procesów biznesowych, Projektant przepływów pracy w Office SharePoint Designer 2007 zostanie otwarte nowe możliwości. Przy użyciu projektanta przepływów pracy można zintegrować reguł biznesowych i wyrażenie przepływów pracy aplikacji sieci Web bez pisania kodów serwera.

Na przykład techniczne zespołem chce przepływ pracy, który pozwala zautomatyzować więcej procesu niż tylko zatwierdzanie dokumentów. Korzystanie z projektanta przepływów pracy, pole konstrukcji przepływu pracy, którego członkowie zespołu można uruchomić ręcznie po ich dokument jest gotowy do zatwierdzenia. Przepływ pracy jest utworzenie zadania do przejrzenia dokumentu, a recenzenta wybiera jedną z trzech opcji opisanych wcześniej.

Martin projektuje przepływu pracy wykonującego innych działań, zależnie od odpowiedzi, który recenzenta przesyła formularz zadania niestandardowego:

  • Jeśli wybiera recenzenta zatwierdzania i publikowanie, przepływ pracy kopiuje dokument do innej biblioteki dokumentów o nazwie Gotowe do publikacji i wysyła wiadomości z zespołem.

  • Jeśli Zatwierdź, ale trasy do prawne dla Przejrzyj recenzenta, przepływ pracy kopiuje dokument do biblioteki kolejnego o nazwie wymaga przegląd prawny i wysyła wiadomość do działu prawnego.

  • Jeśli recenzent odrzucić i zwrócić writer, przepływ pracy wysyła wiadomość Writer opinii recenzenta i tego elementu w bibliotece dokumenty, aby wyświetlić najnowsze opinii.

W Projektancie przepływów pracy krok, który zawiera ten wyrażenie warunkowe wygląda na poniższym rysunku.

Wyrażenie warunkowe projektanta przepływów pracy

To jest tylko jednym etapie przepływu pracy. Czasem Martin można zmodyfikować, a następnie rozszerzyć ten przepływ pracy, dodając czynności. On można nawet projektowanie nowego niestandardowych przepływów pracy dołączonych do biblioteki gotowy do publikacji i Biblioteka wymaga przegląd prawny i te przepływy pracy mogą być wyzwalane, gdy przepływ pracy recenzji dokumentu i Martin pozwala utworzyć element. Projektant przepływów pracy jest zaawansowane umożliwia szybkie automatyzowanie procesów biznesowych i dodać wyrażenie warunkowe do aplikacji sieci Web.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×