Projektant programu PowerPoint — informacje

Projektant programu PowerPoint — informacje

Projektant programu PowerPoint pozwala ulepszyć wygląd slajdów, automatycznie generując pomysły projektowe do wyboru.

Gdy umieszczasz zawartość na slajdzie, Projektant działa w tle, dopasowując tę zawartość do profesjonalnie zaprojektowanych układów.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.
Subskrybenci usługi Office 365

Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365. Subskrybenci uzyskują nowe funkcje i ulepszenia co miesiąc. Kliknij, aby wypróbować lub kupić subskrypcję.

W usłudze PowerPoint Online funkcja Projektant programu PowerPoint jest dostępna dla subskrybentów używających plików przechowywanych w usłudze SharePoint Online.

Nie masz sugestii?    Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nie widzisz żadnych sugestii Projektanta programu PowerPoint? poniżej.

Projektant integruje zdjęcie z układem slajdów, który obejmuje już inną zawartość na slajdzie.

Projektant pozwala ulepszyć zdjęcia na slajdach za pomocą jednego kliknięcia.

Projektant również przekształca tekst w czytelną grafikę SmartArt.

Projektant programu PowerPoint przekształca tekst dotyczący procesów w grafikę.

Pomysły dotyczące projektu dla obrazów i wykresów

Projektant programu PowerPoint automatycznie zasugeruje odpowiednie opcje, gdy dodasz obraz lub wykres do prezentacji programu PowerPoint, pracując w trybie online.

 1. Zaznacz slajd, do którego chcesz dodać obraz lub wykres.

 2. Za pomocą pozycji Wstawianie > Obrazy lub Wstawianie > Wykres możesz dodać do slajdu jedną lub więcej grafik.

 3. Podczas pierwszego użycia Projektanta zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o zezwolenie na pobranie pomysłów dotyczących projektu. Jeśli chcesz użyć Projektanta, wybierz polecenie Włącz.

  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft.

  Komunikat początkowy wyświetlany po wywołaniu Projektanta programu PowerPoint

  Po włączeniu usług inteligentnych program PowerPoint automatycznie wyświetli pomysły dotyczące projektu podczas przekazywania zdjęć. Na przykład spróbuj dodać zdjęcie na slajdzie tytułowym. Projektant otworzy okienko zadań z szeroką gamą sugestii. Zaznaczenie miniatury spowoduje zastosowanie danej propozycji projektu do slajdu.

  Przykład pomysłów dotyczących projektu dla programu PowerPoint

  Możesz otworzyć Projektanta w dowolnym momencie, przechodząc do pozycji Projektowanie > Pomysły dotyczące projektu.

Pomysły dotyczące projektu dla osi czasu oraz tekstu sekwencyjnego lub związanego z działaniami

Projektant programu PowerPoint wykrywa, gdy wpisujesz na slajdzie oś czasu, listę punktowaną kroków lub listę stwierdzeń, na której poszczególne punkty rozpoczynają się od czasowników. W każdym z tych przypadków Projektant reaguje, oferując, że na podstawie listy zostanie utworzona Grafika SmartArt. (W klipie wideo na początku tego artykułu przedstawiono przykład).

 1. Wpisz listę elementów.

  Przykład slajdu podstawowego, który Projektant programu PowerPoint może zmienić w grafikę

  Zostanie otwarte okienko Pomysły dotyczące projektu zawierające kilka form graficznych do wyboru.

 2. Kliknij, aby wybrać odpowiednią formę lub zamknij okno. Jeśli wybierzesz jeden z pomysłów, tekst zostanie przekształcony w grafikę SmartArt, którą można dalej edytować.

  Aby wrócić do pierwotnej listy tekstowej, zaznacz całą grafikę SmartArt, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Konwertuj na tekst.

  Projektant sugeruje sposoby przekształcenia tekstu w czytelną grafikę SmartArt.

Nie widzisz żadnych sugestii Projektanta programu PowerPoint?

Jest kilka potencjalnych przyczyn braku dostępnych pomysłów dotyczących projektu. Przede wszystkim:

 • Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Projektant programu PowerPoint przechodzi w tryb online w celu pobrania pomysłów dotyczących projektu.

 • Użyj motywu wbudowanego w program PowerPoint (nie motywu niestandardowego ani pobranego z innego miejsca).

 • Należy pamiętać, że w celu uniknięcia konfliktów program Projektant programu PowerPoint nie oferuje sugestii dotyczących projektu, gdy co najmniej dwie osoby aktywnie edytują ten sam slajd.

Poniżej wymieniono inne czynności, które można wykonać w celu rozwiązania problemu.

Brak pomysłów dotyczących projektu dla slajdów z obrazami?

 • Upewnij się, że do slajdu zastosowano układ Tytuł lub Tytuł + zawartość.

 • Nie używaj dodatkowych obiektów i kształtów na slajdzie, do którego dodano zdjęcie.

 • Użyj maksymalnie czterech zdjęć (w formacie JPG, PNG, GIF lub BMP) na slajd i upewnij się, że mają rozmiar większy niż 200 x 200 pikseli.

Brak pomysłów dotyczących projektu dla slajdów opartych na procesach?

 • Upewnij się, że do slajdu zastosowano układ Tytuł + zawartość.

 • Nie używaj dodatkowych zdjęć, obiektów ani kształtów na slajdzie, do którego dodano tekst procesu.

Projektant to całkiem nowa usługa, dlatego nie jest jeszcze zoptymalizowany. Jeśli Projektant nie może wygenerować opcji o wysokiej jakości, nie pokaże żadnych pomysłów. Prowadzimy intensywne prace nad obsługą dodatkowej zawartości i z czasem Projektant będzie w stanie wygenerować doskonałe pomysły dotyczące projektu w nowych sytuacjach. Oczywiście jeśli uważasz, że Projektant nie jest przydatny, możesz go wyłączyć, przechodząc do pozycji Plik > Opcje > Ogólne, a następnie czyszcząc pole Automatycznie pokazuj pomysły dotyczące projektów.

Wyłączanie funkcji Projektant programu PowerPoint

Jeśli nie chcesz, aby Projektant programu PowerPoint oferował sugestie:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu PowerPoint kliknij kartę Ogólne z lewej strony, a następnie przewiń do dół i wyczyść pole wyboru Automatycznie pokazuj pomysły dotyczące projektów.

Włączanie usług inteligentnych pakietu Office

Aby włączyć lub wyłączyć usługi inteligentne, przejdź do obszaru Plik > Opcje i znajdź pozycję Usługi inteligentne pakietu Office na karcie Ogólne.

Przejdź do pozycji Plik > Opcje > Ogólne, aby włączyć lub wyłączyć usługi inteligentne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie i wyłączanie usług inteligentnych.

Zobacz też

Łączenie kolorów w programie PowerPoint: jakich błędów należy unikać

Formatowanie koloru tła slajdów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×