Projekt zatwierdzony — planowana data rozpoczęcia, pole projektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole Projekt zatwierdzony — planowana data rozpoczęcia zawiera datę rozpoczęcia projektu zatwierdzoną w scenariuszu wyboru portfela podczas analizy ograniczeń zasobów.

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczeniowy

Zalecane zastosowania    Przeprowadzenie analizy ograniczeń zasobów w ramach scenariusza wyboru portfela umożliwia dopasowanie planowanych dat dotyczących projektu tak, aby uwzględnić dostępność zasobów w portfelu. Użytkownik może zapisać wiele scenariuszy wyboru portfela w celu dalszej analizy, łącznie z różnymi modelami uwzględniającymi różne planowane daty rozpoczęcia i zakończenia. Kiedy scenariusz wyboru portfela zostanie zatwierdzony, planowana data rozpoczęcia zostanie zapisana w polu Projekt zatwierdzony — planowana data rozpoczęcia każdego projektu.

Pole Projekt zatwierdzony — planowana data rozpoczęcia można dodać do widoków Centrum projektów, raportów lub składników Web Part pól projektu, aby umożliwić zrecenzowanie tej daty przez uczestników projektu i portfela. Menedżerowie poszczególnych projektów mogą dopasowywać daty dotyczące projektów tak, aby uwzględnić wartości w polach Projekt zatwierdzony — planowana data rozpoczęcia.

Przykład    W wyniku przeprowadzonego procesu strategii portfela użytkownik zatwierdził datę 1 czerwca 2011 jako datę rozpoczęcia opracowywania projektu „Opracowywanie mechanizmu inspekcji zgodnego z wymogami ustawy SOX”. W tym celu użytkownik dodał pole Projekt zatwierdzony — planowana data rozpoczęcia do widoku Centrum projektów, aby umożliwić zrecenzowanie tej daty przez odpowiednich uczestników projektu i menedżerów projektu.

Uwagi    W aplikacji Project Web App to pole można dodać na przykład do widoku podsumowania Centrum projektów.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×