Projekt zatwierdzony — decyzja o wyborze portfela (harmonogram), pole projektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W polu Projekt zatwierdzony — decyzja o wyborze portfela (harmonogram) jest wyświetlany wynik analizy ograniczeń zasobów projektu. Można wybrać następujące wartości: Wybrane, Niewybrane, Dołączenie/Wykluczenie wymuszone oraz Niestandardowe dołączenie/wykluczenie wymuszone.

Typ danych    Wyliczane

Typ wpisu    Obliczeniowy

Zalecane zastosowania    Przeprowadzenie analizy ograniczeń zasobów w ramach scenariusza wyboru portfela umożliwia określenie, w które projekty zainwestować, przez porównanie wymagań projektu dotyczących zasobów z dyspozycyjnością zasobów w organizacji. Użytkownik może zapisać wiele scenariuszy wyboru portfela w celu dalszej analizy, łącznie z różnymi modelami uwzględniającymi różne daty dotyczące projektu oraz metody rekrutacji.

Kiedy scenariusz wyboru portfela dotyczący ograniczeń zasobów zostanie zatwierdzony, portfel wybrany dla każdego projektu zostanie zapisany w polu Projekt zatwierdzony — decyzja o wyborze portfela (harmonogram) każdego projektu. W polu może być wyświetlana wartość Wybrane, Niewybrane, Dołączenie wymuszone lub Wykluczenie wymuszone. Kiedy w polu jest wyświetlana wartość Dołączenie wymuszone lub Wykluczenie wymuszone, może również zostać zawarta dodatkowa wartość niestandardowa utworzona na podstawie niestandardowej tabeli odnośników, która zawiera przyczyny wybrania wartości Dołączenie wymuszone lub Wykluczenie wymuszone.

Pole Projekt zatwierdzony — decyzja o wyborze portfela (harmonogram) można dodać do widoków Centrum projektów, raportów lub składników Web Part pól projektu, aby umożliwić zrecenzowanie tej daty przez uczestników projektu i portfela. Dzięki temu użytkownik i pozostali członkowie zespołu mogą sprawdzić, jaka decyzja została zatwierdzona w wyniku przeprowadzenia analizy zasobów.

Przykład    W wyniku przeprowadzenia procesu strategii portfela użytkownik zlecił przeprowadzenie w programie Project Server analizy zasobów dotyczącej zaproponowanego projektu „Opracowywanie mechanizmu inspekcji zgodnego z wymogami ustawy SOX”. Kiedy podjęto decyzję o wzięciu udziału w projekcie, w polu Projekt zatwierdzony — decyzja o wyborze portfela (harmonogram) została wyświetlona wartość Dołączenie wymuszone, ponieważ ten projekt jest częścią projektu dotyczącego zgodności z przepisami.

Uwagi     Kiedy zostanie zatwierdzony scenariusz wyboru portfela dotyczący ograniczeń zasobów, zostanie również zatwierdzony scenariusz wyboru portfela dotyczący ograniczeń kosztowych oraz zostaną zaktualizowane odpowiednie pola: Projekt zatwierdzony — decyzja o wyborze portfela (koszt) i Projekt zatwierdzony — data decyzji o wyborze portfela (koszt).

W aplikacji Project Web App to pole można dodać na przykład do widoku podsumowania Centrum projektów.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×