Projekt zatwierdzony — data decyzji o wyborze portfela (koszt), pole projektu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole Projekt zatwierdzony — data decyzji o wyborze portfela (koszt) zawiera datę zatwierdzenia scenariusza wyboru portfela określoną podczas analizy ograniczeń kosztowych.

Typ danych    Data

Typ wpisu    Obliczeniowy

Zalecane zastosowania    Przeprowadzenie analizy ograniczeń kosztowych w ramach scenariusza wyboru portfela umożliwia określenie, w które projekty zainwestować, na podstawie stosunku wartości do kosztów ustalanego według ograniczeń kosztowych na poziomie portfela. Użytkownik może zapisać wiele scenariuszy wyboru portfela w celu dalszej analizy, łącznie z różnymi modelami uwzględniającymi różne ograniczenia kosztowe.

Kiedy scenariusz wyboru portfela dotyczący ograniczeń kosztowych zostanie zatwierdzony, data i godzina zatwierdzenia zostanie zapisana w polu Projekt zatwierdzony — data decyzji o wyborze portfela (koszt) każdego projektu.

Pole Projekt zatwierdzony — data decyzji o wyborze portfela (koszt) można dodać do widoków Centrum projektów, raportów lub składników Web Part pól projektu, aby umożliwić zrecenzowanie tej daty przez uczestników projektu i portfela. Dzięki temu użytkownik i pozostali członkowie zespołu mogą sprawdzić, kiedy zatwierdzono decyzję na podstawie analizy kosztów.

Przykład    W wyniku przeprowadzenia procesu strategii portfela użytkownik zlecił przeprowadzenie w programie Microsoft Project Server analizy ograniczeń kosztowych wysokiego poziomu dotyczącej zaproponowanego projektu „Opracowywanie mechanizmu inspekcji zgodnego z wymogami ustawy SOX”. Kiedy podjęto decyzję o wzięciu udziału w projekcie, w polu Projekt zatwierdzony — data decyzji o wyborze portfela (koszt) została wyświetlona data 4 maja 2011.

Uwagi    W aplikacji Project Web App to pole można dodać na przykład do widoku podsumowania Centrum projektów.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×