Projekt w przedsiębiorstwie — kod konspektu (1–30), pola projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Kod konspektu

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Opis    Pola Projekt w przedsiębiorstwie — kod konspektu (1–30) mogą zawierać kody alfanumeryczne definiowane w celu odzwierciedlenia struktury listy jednorodnej lub hierarchicznej struktury zasobów (na przykład kody księgowania kosztów skojarzonych z projektami). Kody konspektu są niestandardowymi znacznikami projektów o wspólnych cechach — można ich używać do grupowania projektów na różne sposoby. Kody konspektu projektu przedsiębiorstwa są definiowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Są one następnie udostępniane wszystkim użytkownikom w organizacji.

Sposób obliczania    W zależności od sposobu dostosowania pole Projekt w przedsiębiorstwie — kod konspektu można zdefiniować za pomocą formuł, wskaźników graficznych lub innych warunków umożliwiających wyświetlenie określonych wyników.

Zalecane zastosowania    Aby wyświetlić listę dostępnych pól niestandardowych projektu przedsiębiorstwa i zmienić ich wartości zgodnie z potrzebami, należy skorzystać z okna dialogowego Informacje o projekcie. Można także dodać dowolne zdefiniowane pole projektu przedsiębiorstwa do widoku zadań, najpierw dodając zadanie sumarycznego projektu. Jest to szczególnie przydatne podczas pracy nad projektami głównymi i podprojektami. Za pomocą tego pola można także filtrować, sortować lub grupować informacje w tabeli.

Przykład    Administrator zarządzania projektami otrzymał informację o potrzebie utworzenia niestandardowego pola w celu wyświetlania projektów po zgrupowaniu ich i podsumowaniu według centrum kosztów. W tym celu w wyewidencjonowanym szablonie globalnym przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane pole Projekt w przedsiębiorstwie — kod konspektu 1. Następnie ponownie zaewidencjonowano szablon, aby udostępnić to pole projektu wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia administratora projektu w oknie dialogowym Informacje o projekcie widać, że dostępne jest nowe pole Projekt w przedsiębiorstwie — kod konspektu 1: pole „Kod kosztu" jest zdefiniowane dla pola Projekt w przedsiębiorstwie — kod konspektu 1. Zadania sumaryczne projektu należy dodać do wykresu Gantta, a następnie dodać pole Kod kosztu (Projekt w przedsiębiorstwie — kod konspektu 1).

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu. Wszyscy użytkownicy w organizacji mogą następnie wyświetlać pola przedsiębiorstwa, które zostały zdefiniowane i zaewidencjonowane.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×