Project Web Access — przewodnik dotyczący roli administratora

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano działania, które są dla Ciebie dostępne, jeśli masz uprawnienia administracyjne na Microsoft Office Project Web Access. Prezentowane przy jego użyciu ogólne omówienie programu Project Web Access z perspektywy administratora.

Uwaga : Ten przewodnik nie zawiera informacji na temat sposobu wdrażania Microsoft Office Project Server 2007 całej organizacji. Możesz dowiedzieć się, jak Wdrażanie i zarządzanie nią Project Server 2007 w witrynie TechNet.

W zależności od grupy zabezpieczeń, do którego są przydzielone użytkownicy mogą pracować z funkcjami programu Project Web Access za pomocą programu Project Web Access i/lub Microsoft Office Project Professional 2007.

Uwaga : Jeśli nie widać łącze Ustawienia serwera w szybkie uruchamianie programu Project Web Access, nie należysz do grupy administratorów i nie mogą wykonywać akcji, takich jak dostosowywanie widoków, aby skonfigurować raporty, konfigurowania grafików lub usuwanie projektów.

Co można robić z uprawnieniami administratora?

Praca ze strony głównej programu Project Web Access

Praca z zadania i grafiki

Praca z zasobami

Praca w Centrum projektów

Analizowanie danych i tworzenie raportów

Współpraca z innymi osobami w organizacji

Zarządzanie funkcjami organizacji

Zarządzanie widokami

Praca z programu Project Professional

Uzyskiwanie opinii wdrożenia, blogów i innych informacji w trybie online

Praca ze strony głównej programu Project Web Access

Strona główna programu Project Web Access jest punkt wejścia podstawowego dla użytkowników, którzy używają danych zapisanych w bazie danych Project Server 2007. Po zalogowaniu się do programu Project Web Access do czasu elementy, które mogą wymagać akcję (na przykład aktualizacji zadań, które muszą być zatwierdzone) i elementy zmieniły się od ostatniego logowania są wyświetlane. Na stronie głównej można korzystać z funkcji programu Project Web Access, w tym stron zadania, Centrum projektów, Centrum zasobów, aktualizacji, raportów o stanie, dokumentów, problemów i czynników ryzyka.

Uwaga : Zawartość, która jest wyświetlana na stronie głównej programu Project Web Access zależy od funkcji, które są dostępne na serwerze, roli użytkownika, uprawnienia, które są przypisane do użytkownika, kategorie zabezpieczeń, do której należy użytkownik, (w tym projektów i widoków przydzielone do tej kategorii zabezpieczeń) i wszystkie dostosowania, które zostały skonfigurowane na stronie głównej.

Program Project Web Access działania strony głównej

Początek strony

Praca z zadania i grafiki

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie aktualizacji zadań

Zarządzaj grafikami

Integracja z programem Outlook

Zanim członkowie zespołu można rejestrować godziny grafik lub ich stanu zadanie, administrator musi skonfigurować grafików i stanu zadań. Grafików nagrywanie rzeczywistą liczbę godzin pracy nad zadaniami, projektami i innych elementów i są ważne, jeśli śledzenia wykorzystania, czasu fakturowanego i inne wskaźniki opartych na czasie. Członkowie zespołu mogą wprowadzać stan zadań przy użyciu ich strony Moje zadania, która umożliwia administratorom śledzenie stanu lub postęp w osiąganiu ukończenia zadań w projektach.

Jeśli Twoja organizacja ma menedżerów projektów, zostaną one śledzenie postępu dla projektów, utworzonego w Office Project Professional 2007 można umożliwia śledzenie stanu zadania.

Początek strony

Zarządzanie zadaniami

Członkowie zespołu mogą za pomocą strony Moje zadania w programie Project Web Access do wyświetlania, edytowania, pełnomocnika i aktualizowanie zadań i godzin pracy, które są przypisane do ich przez menedżera projektu, który korzysta z programu Project Professional 2007. Aby uzyskać dostęp do strony Moje zadania, kliknij pozycję Moje zadania na pasku Szybkie uruchamianie.

Działania związane z zarządzaniem zadania

Początek strony

Zarządzanie aktualizacji zadań

Na stronie aktualizacje zadań w programie Project Web Access możesz przejrzeć zmiany do zadań i godzin pracy, które członkowie zespołu mogą zgłaszać z ich strony Moje zadania. Strony aktualizacji zadań umożliwia również aktualizowanie projektów przy użyciu najnowszych informacji.

Projekty można aktualizować informacje na stronie aktualizacje zadania na dwa sposoby:

 • Ręczne     Możesz zaakceptować zmianę każdego zadania, klikając pozycję Zaakceptuj na stronie aktualizacje zadań. Jeśli odpowiedź na zlecenie zadania zmiany przed zaakceptowaniem go żądania zmiany zostanie usunięty z listy na stronie aktualizacji zadań do odpowiedzi członka zespołu. Można zaktualizować i odpowiadania na nowe zadanie i żądania delegowania zadań w tym samym czasie.

 • Automatycznie (przy użyciu reguł)     Możesz tworzyć i uruchamianie reguł, aby automatycznie zaktualizować projekty ze zmianami, które nie należy przejrzeć przed zatwierdzeniem. Można tworzyć reguły uruchamiane dla konkretnych projektów, w przypadku wszystkich projektów, dla określonych zasoby lub dla grup zasobów w określonym miejscu w struktury podziału zasobów (SPZ) organizacji.

Działania związane z zarządzaniem aktualizacji zadań

Początek strony

Zarządzaj grafikami

Grafików nagrywanie rzeczywistą liczbę godzin pracy nad zadaniami, projektami i innych elementów i są ważne, jeśli śledzenia wykorzystania, czasu fakturowanego i inne wskaźniki opartych na czasie.

Należy utworzyć grafik, jeśli:

 • Organizacja chce śledzić godziny rozrachunkowe i nierozrachunkowe.

 • Konieczna jest integracja z systemem księgowym lub płacowym na potrzeby fakturowania.

 • Osoby zarządzające chcą znać szczegółowo liczbę godzin zużywanych przez zasoby i sposób ich wykorzystania (nadgodziny fakturowane, czas standardowy fakturowany i czas niefakturowany).

Działania związane z zarządzaniem grafiku

Początek strony

Integracja z programem Outlook

Program Project Web Access można zintegrować z Microsoft Outlook, aby umożliwić członkom zespołu zaktualizować swoje zadania przy użyciu Office Outlook 2007 2003 lub XP. Aby można było używać wszystkich funkcji Integracja z programem Outlook, członkowie zespołu muszą:

 • Mają prawidłowe konto użytkownika programu Project Web Access uzyskać dostęp do strony, z której są skonfigurowane funkcji integracji programu Outlook.

 • Używanie Office Outlook 2007 2003 lub XP.

 • Pobierz i zainstaluj dodatek Microsoft Office Project dla programu Outlook.

Działania programu Outlook

Początek strony

Praca z zasobami

Zarządzanie informacje o zasobie

Projekty personelu

Planowanie kwalifikacji

Praca z urlopu i innym czasie wolnym (czasu administracyjnego)

Menedżerowie projektów i menedżerowie zasobów wyświetlanie, modyfikowanie i analizowanie informacji o jeden lub więcej zasoby, które są przydzielone do zadań w projektach, które są publikowane w bazie danych programu Project Server za pomocą Centrum zasobów w programie Project Web Access. Centrum zasobów zawiera listę zasobów w przedsiębiorstwie pula zasobów; Administrator programu Project Server są udzielić uprawnienia do wyświetlania elementów w Centrum zasobów.

Początek strony

Zarządzanie informacje o zasobie

W Centrum zasobów można edytować informacje o zasobach, takich jak ich adresy e-mail, informacje o koncie i grup, do których należą. Możesz także wyświetlić ich przydziałów i dostępności.

Niektóre atrybuty zasobów, takich jak ich ustawienia kalendarza, można zmienić tylko z programu Project Professional 2007.

Działania związane z zarządzaniem informacji zasobów

Początek strony

Projekty personelu

Menedżerowie projektów można tworzyć zespołach projektów opartych na wiele różnych parametrów, tym kwalifikacje zasobów i dostępności zasobów. Funkcja budowania zespołu w programie Project Web Access umożliwia utworzenie zespołu projektu.

Przy użyciu funkcji budowania zespołu, należy uwzględnić następujące czynności:

 • Menedżerowie może nie być możliwe wyświetlić wszystkie zasoby, lub nie może być możliwe przypisać każdy z nich do projektów.

 • Aby znaleźć zasobów, które mają niezbędne umiejętności Ustawia, organizacji należy zastosować kody struktury podziału zasobów (SPZ) i inne przedsiębiorstwa zasobu kody konspektu, które służą do określania różnych umiejętności i relacje zasobów w organizacji.

 • Przydzielanie zadań zespołu zasobów. poszczególnych członków zespołu można wybrać tych zadań, które mają zostać przypisane do siebie.

 • Menedżerowie mogą używać obu typów proponowane i zatwierdzone rezerwacji zasobów. Przypisując zasoby do projektów bez ich zatwierdzeniem, menedżerów można śledzić potencjalnych przydziałów zasobów proponowanych nowych projektów. Usługa organizacji, na przykład często używane proponowany, aby były porównanie różnych scenariuszach przydziału i zarządzanie zarówno proponowane i zatwierdzone przydziały. Menedżerowie zasobów w organizacjach korzystających scentralizowanej pula zasobów i menedżerowie projektów, którzy wykonaj własny użytek personelu proponowany rezerwacji śledzenia i zarządzanie żądaniami personelu.

Niektóre atrybuty zasobów i ustawień, takich jak ustawienia kalendarza i zastępująca zasobów, mogą być zmieniane tylko przy użyciu programu Project Professional 2007.

Działania personelu projektu

Początek strony

Planowanie kwalifikacji

Aby znaleźć najlepsze źródło dla zadania, należy użyć funkcji planowania kwalifikacji, które są dostępne w programie Project Web Access i Project Professional 2007 w ramach organizacji rozwiązanie Enterprise Project Management (EPM). Aby zamienić zasoby ogólne zasoby rzeczywiste za pomocą Kreatora podstawiania zasobów w programie Project Professional 2007. Użyj funkcji budowania zespołu w programie Project Web Access do utworzenia Znajdź zasoby poprawne umiejętności dla zadania.

Niektóre atrybuty zasobów, takich jak ustawienia kalendarza i Kreatora podstawiania zasobów można zmienić tylko z programu Project Professional 2007.

Działania planowania kwalifikacji

Początek strony

Praca z urlopu i innym czasie wolnym (czasu administracyjnego)

Program Project Web Access umożliwia śledzenie czasu wolnego (czasu administracyjnego), takiego jak urlopów, spotkaniach zespołu, szkolenia, projektów wewnętrznych i innych czas poza projektem. Członkowie zespołu wprowadź czas administracyjny na stronach Moja grafików.

Twoja organizacja należy śledzić czas administracyjny, jeśli:

 • występuje integracja z systemem księgowym, który wymaga danych dotyczących wyjątków;

 • zespół zarządzający chce otrzymywać raporty dotyczące wyjątków;

 • menedżerowie projektów lub menedżerowie zasobów chcą, aby członkowie zespołu wprowadzali czas nieobecności w biurze i aby ten czas był wyświetlany jako niedostępny dla przydziałów projektów.

Działania związane z zarządzaniem czasu administracyjnego

Początek strony

Praca w Centrum projektów

Centrum projektów zapewnia wygodny sposób dla menedżerów projektów, członków zespołu i innych uczestników projektu Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat poszczególnych projektów i wyświetlić informacje podsumowujące dotyczące projektów w organizacji. Każdy użytkownik mający uprawnienia dostępu do Centrum projektów w programie Project Web Access i Project Professional 2007 służy do Centrum projektów do pracy z każdego projektu, do którego są przydzielone. Tylko projektów, które są publikowane w bazie danych Project Server 2007 są dostępne w Centrum projektów.

Działania Centrum projektów

Początek strony

Analizowanie danych i tworzenie raportów

Zarządzanie raportami o stanie

Praca z raportami OLAP

Program Project Web Access udostępnia wiele opcji raportowania, ułatwiające efektywne współpracę Twojego zespołu. Członkowie zespołu mogą tworzyć raporty o stanie raportowania postępów swoich zadań. Ponadto Menedżer projektu można tworzyć raporty szczegółowe przetwarzania analitycznego online (OLAP).

Niektóre zadania mogą być wykonywane tylko przez użytkowników, którzy należą do grupy Administratorzy programu Project Web Access. Jeśli nie widać łącze Ustawienia serwera w szybkie uruchamianie programu Project Web Access, następnie możesz nie należy do grupy administratorów i nie mogą wykonywać akcji, takich jak dostosowywanie widoków, aby skonfigurować raporty, konfigurowania grafików lub usuwanie projektów.

Początek strony

Zarządzanie raportami o stanie

Raporty o stanie opisują postępu na przydzielonych mu zadań. Menedżerowie projektów można zautomatyzować żądania i otrzymywania informacji o stanie; Członkowie zespołu mogą wysyłać żądania raportów o stanie i członkowie zespołu mogą następnie odpowiedz je, dostarczając wymagane informacje. Członkowie zespołu mogą również inicjować przesyłania raportów o stanie. Menedżerowie projektów można skonfigurować raporty o stanie, tak aby otrzymywali pojedynczo i scalonych raport, który powoduje konsolidowanie odpowiedzi.

Stan działań związanych z zarządzaniem raportu

Początek strony

Praca z raportami OLAP

Menedżerowie na różnych poziomach mogą używać różnych raportów do analizowania wydajności projektów i zasobów w projekcie lub wielu projektów. Za pomocą widoków tabeli przestawnej i wykres przestawny, jeśli chcesz interakcyjnie pracować z raportami i zmienić niektóre pola, które ich struktura. Wszystkie te raporty ułatwić Ci zrozumienie kondycji organizacji mierzonych według wydajności projektów i zasobów.

Niektóre raporty, takich jak raporty wizualne mogą być tworzone tylko i przeglądać za pomocą programu Project Professional 2007.

Działania związane z zarządzaniem raportu OLAP

Początek strony

Współpraca z innymi osobami w organizacji

Program Project Web Access zawiera wiele funkcji ułatwiających zasobów firmy wspólna praca nad zadań w projekcie, problemów, czynników ryzyka i innych obszarów, które mają wpływ na powodzenia projektu.

Działania współpracy

Początek strony

Zarządzaj funkcjami organizacji

Project Web Access Administratorzy mogą dostosowywanie i kontrolowanie wiele funkcji i funkcji z strony Ustawienia serwera.

Uwaga : Dostosowanie i włączyć niektóre funkcje i stron, należy udzielić określonych uprawnień.

Działania związane z zarządzaniem funkcje przedsiębiorstwa

Początek strony

Zarządzaj widokami

Widoki są live, interakcyjnych raportów danych projektu i zasobów, który jest przechowywany w bazie danych Project Server 2007. Widoki umożliwiają członkowie zespołu projektu wyświetlić informacje o innych niż własnych zadań, przydziałów i projektów. Widoki można również włączyć menedżerowie projektów i zasobów na komunikowanie się najważniejsze informacje o menedżerowie do innych osób i grup w organizacji. Na przykład niektóre widoki umożliwić członkom zespołu uzyskać informacje o ich tylko w przypadku projektów. Inne widoki umożliwiają menedżerowie projektów i zasobów do śledzenia zadań w projektach, określania dostępności zasobów i dostosowany do potrzeb ich projektów umiejętności dostępnych zasobów.

Dostępne widoki obejmują, na przykład Centrum projektów, przydziały zasobów, Centrum zasobów, Moje zadania i widoki Moje grafiki, analizy danych, plany zasobów i funkcja budowania zespołu.

Uwaga : Project Web Access użytkownicy muszą mieć określonych uprawnień w celu zmiany stron. Na przykład aby użytkownik ma mieć możliwość dodawania list, takich jak ankiet i galerie zdjęć, administrator programu Project Web Access należy ustawić Współtworzenie do programu Project Web Access uprawnień dla tego użytkownika.

Wyświetlanie działań związanych z zarządzaniem

Początek strony

Praca z programu Project Professional

Project Professional 2007 umożliwia wykonywanie wielu zadań zarządzania projektu w ramach rozwiązania Enterprise Project Management (EPM) dla swojej organizacji.

Uwaga : Project Server 2007 uprawnienia są wymagane do ukończenia poszczególnych zadań zarządzania projektu przedsiębiorstwa przy użyciu programu Project Professional.

Profesjonalny działań związanych z projektem

Początek strony

Uzyskiwanie opinii wdrożenia, blogów i innych informacji w trybie online

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×