Programy Microsoft Windows SharePoint Services i Outlook 2007 — przegląd

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft Office Outlook 2007 i Windows SharePoint Services 3.0 umożliwiają użytkownikom udostępniania informacji i wspólna praca nad zadań i projektów. Za pomocą Office Outlook 2007, masz dostęp do różnych obszarów wspólnej na Windows SharePoint Services 3.0, które pozwalają na Rozpoczynanie dyskusji, udostępnianie kalendarzy, aktualizowanie typowych list kontaktów i zachować wersję kontrolę nad wspólnie napisane dokumentów i innych.

W poniższej tabeli przedstawiono funkcje, które program Outlook oferuje zarządzania informacji osobistych, a odpowiadające im funkcje programu SharePoint, dostarczających udostępniania w całej organizacji.

Funkcja programu Outlook

Funkcja programu SharePoint

Mój kalendarz

Kalendarze

Moje dokumenty

Biblioteki dokumentów

Skrzynka odbiorcza

Tablice dyskusyjne

Kontakty książki adresowej

Listy kontaktów

Zadania

Listy zadań

Dowiedz się więcej o tych funkcjach poniżej.

Nowe funkcje programu Office Outlook 2007

Co nowego w kalendarzach

Co nowego w dyskusje Online

Co nowego w folderze Kontakty

Co nowego w widoku zadania

Co nowego w udostępnianie dokumentów

Co nowego w kalendarzach

Za pomocą nowych funkcji kalendarza, możesz zachować kalendarze udostępnione zaktualizowany i odnajdowania.

 • Kalendarze w trybie nakładania     Osobiste kalendarze i kalendarza programu SharePoint jednoczesne wyświetlanie w nowym widoku nakładki w programie Outlook. Zarządzanie własną spotkań i terminów w kontekście większych celów projektu bez dodatkowych czynności. Kalendarze urlopów i harmonogramy konferencji są więcej przykładów kalendarzy udostępnionych, które można czy w programie Outlook.

 • Kalendarze udostępnione w programie Outlook     Nawiązywanie połączenia z kalendarzy w witrynie Windows SharePoint Services 3.0 i wprowadzać w nim zmiany. Witryna Windows SharePoint Services 3.0 jest automatycznie synchronizowana z wprowadzonymi zmianami, gdy program Outlook został uruchomiony następne polecenie Wyślij/Odbierz.

 • Funkcje nowej wiadomości udostępniania     Udostępnianie zawartości kalendarza jest teraz łatwiej i szybciej. Integracja z programem Outlook a Windows SharePoint Services 3.0 funkcji służy do wysyłania harmonogramu projektu pracownikom prosty sposób tworzenia nowej wiadomości pocztowej. Adresaci mogą działać na udostępnianie wiadomość, otrzymają, klikając pozycję Nowy przycisk Otwórz ten kalendarz dołączony do wiadomości. Funkcję udostępniania wiadomości można również z innych typów list programu SharePoint i bibliotek, takich jak kontaktów, zadań i list dyskusyjnych.

 • Narzędzia do wdrażania     POZWALA administratorom systemów informatycznych umożliwia łatwe nawiązywanie całej firmy kalendarzy i innych list programu SharePoint i bibliotek programu Outlook z różnych nowych narzędzi.

Początek strony

Co nowego w dyskusje Online

Za pomocą nowych funkcji Dyskusje online, możesz uczestniczenie w dyskusjach projektu i aktualne informacje o pozostałej części zespołu lub organizacji.

 • Używanie uproszczone subskrypcji     Po prostu kliknij pozycję Połącz z programem Outlook, aby przełączyć się z funkcji przeglądania dyskusji w programie Windows Internet Explorer do przeglądania go w tej samej aplikacji, którego możesz używać dla wszystkich innych pocztę. Ponieważ kopii offline programu Outlook do archiwum dyskusji są przechowywane na komputerze lokalnym, nie wpływa na przydziały skrzynki pocztowej serwera.

 • Konwersacje wyszukiwania przez członków zespołów     Tablice dyskusyjne można wyszukiwać umożliwiają śledzenie i zachować informacje, procesy i rozwiązań.

 • Współtworzenie zawartości z poziomu programu Outlook     Dzięki Microsoft Office Word 2007 jako tylko edytora poczty e-mail dla programu Outlook można komunikować się z bardziej profesjonalny wygląd.

 • Zachowaj odpowiedzi wątki dyskusji w kontekście     Dyskusje są wyświetlane jako konwersacji, dzięki czemu możesz przeglądać historię za tematu. Konwersacje są dostępne, nawet gdy jesteś w trybie offline.

Początek strony

Co nowego w folderze Kontakty

Za pomocą nowych funkcji w folderze Kontakty, można przechowywać, udostępniać i zarządzanie listy kontaktów.

 • Dostępne dla komunikacji dzienny kontaktów programu SharePoint     Po nawiązaniu połączenia z programem Outlook, kontakty programu SharePoint działają tak jak kontaktów osobistych programu Outlook. Można wyświetlać, edytować, drukowanie i nawet telefonu tych kontaktów za pomocą programu Microsoft Office Communicator. Można je wysłać w wiadomości e-mail i wezwań na spotkania i te listy kontaktów można synchronizować z urządzeniem z systemem Microsoft Windows Mobile.

 • Rozszerzone możliwości kontaktów programu Outlook     Po nawiązaniu połączenia z programem Outlook, na liście kontaktów programu SharePoint mogą zawierać więcej typów informacji. Ta opcja uwzględnia kategorii oznaczonych kolorem, numery telefonów i trzy adresy e-mail kontaktu. Kontakt można także dodać zdjęć kontaktów, wizytówek elektronicznych, a także informacje urodzin i rocznic.

 • Kontaktów programu SharePoint utworzona i zaktualizowana zwiększyć wydajność     Po swojej listy kontaktów programu SharePoint zostanie utworzona i połączony z programem Outlook, istnieje kilka sposobów je zaktualizować. Możesz skopiować i wkleić kontakty z folderu kontaktów programu Outlook, lista pracowników swojej firmy, do folderu publicznego programu Microsoft Exchange lub Microsoft Poczta usługi Windows Live. Kreatora importu i eksportu umożliwia importowanie kontaktów przechowywanych w formatach, takich jak Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007, program Microsoft Outlook Express i plików tekstowych.

Początek strony

Co nowego w widoku zadania

Za pomocą nowych funkcji związane z zadaniami, można śledzić stan i historię zespołu lub udostępnionych zadań projektu.

 • Zadań w programie SharePoint są śledzone tak samo jak zadania programu Outlook     Wszelkie przydzielonych zadań programu SharePoint są wyświetlane automatycznie w Office Outlook 2007 na pasek zadań do wykonania, a także jak Dzienna lista zadań w kalendarzu.

 • Zarówno menedżerowie i członkowie zespołu mogą aktualizować zadania     Menedżerowie mogą tworzyć i przydzielać zadania członkom zespołu i zadań można raportowanie, aktualizacji, a oznaczone jako ukończone przez członków zespołu.

 • Powiadomienia o zadaniach w programie SharePoint są w pełni zintegrowany z zadaniami i kalendarzy     Po zapisuje zadanie do witryny programu SharePoint, zadania programu Outlook może być dodany przez członków zespołu do ich osoby pasków zadań do wykonania i dziennej listy zadań. Można też wybrać ustawienia do automatycznego generowania powiadomień pocztą e-mail i przypomnienia.

Początek strony

Co nowego w udostępnianie dokumentów

Za pomocą nowych funkcji programu Udostępnianie dokumentów, można zbierać, wyświetlanie podglądu, edytowanie i zarządzanie dokumentami programu SharePoint z poziomu programu Outlook.

 • Pojedynczy punkt dostępu     Jeśli używasz programu Outlook do wyszukiwania w dokumencie, program Outlook przeszuka wszystkie dokumenty programu SharePoint, które są połączone z, a także wszystkie załączniki wiadomości e-mail. Podgląd dokumentu umożliwiają przeglądanie wyników wyszukiwania.

 • Szybsze edycji     Otwieranie i zapisywanie zmian do dokumentów programu SharePoint z programu Outlook jest szybszy przed, a także można zrobić, gdy jesteś w trybie offline. Dokumenty programu SharePoint i foldery, które są połączone z programu Outlook są synchronizowane w tle, dzięki czemu kopie każdej zawsze będą dostępne do edycji na komputerze lokalnym.

 • Funkcje wyszukiwania i Podgląd     Nowy załącznik przeglądania i wyszukiwania funkcji w programie Outlook również działa dokumenty programu SharePoint.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×