Program PowerShell dla administratorów usługi Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Szukasz narzędzia administracji usługi Office 365 umożliwiającego zautomatyzowanie powtarzających się zadań? A może chcesz skorzystać z dodatkowych możliwości, które nie są dostępne za pośrednictwem centrum administracyjnego usługi Office 365? W takim przypadku program PowerShell dla usługi Office 365 jest właściwym rozwiązaniem.

Co to jest program PowerShell i dlaczego warto z niego korzystać?

PowerShell (nazywane także środowiska Windows PowerShell lub Microsoft PowerShell) to środowisko wiersza polecenia są zaprojektowane specjalnie dla Administracja systemu. PowerShell ułatwia kontrolę i automatyzację stosowania systemu operacyjnego Windows, aplikacji serwera i opartej na chmurze usług, takich jak usługi Office 365.

Najbardziej podstawowy składnik programu PowerShell to polecenie cmdlet (wymawiane jako command-let). Polecenia cmdlet umożliwiają wykonywanie różnych zadań w usłudze Office 365, takich jak dodawanie użytkowników do Twojej organizacji korzystającej z usługi Office 365, zarządzanie przypisywaniem licencji usługi Office 365 i wyświetlanie listy nieaktywnych skrzynek pocztowych.

Kilka poleceń cmdlet można połączyć w jeden zestaw uruchamiany w całości lub można umieścić je w pliku tekstowym, tworząc skrypt programu PowerShell do uruchomienia w dowolnym momencie. Skrypty to dobre rozwiązanie w przypadku zadań administracyjnych wykonywanych okresowo, takich jak tworzenie miesięcznych raportów dotyczących licencji przypisanych użytkownikom lub aktywnym skrzynkom pocztowym.

Program PowerShell jest uzupełnieniem centrum administracyjnego usługi Office 365

Centrum administracyjne usługi Office 365 to gotowe rozwiązanie obejmujące cały cykl procesu administrowania, od konfiguracji po pomoc techniczną. Centrum administracyjne usługi Office 365 jest przeznaczone do obsługi najbardziej typowych zadań administracyjnych, takich jak dodawanie i edytowanie użytkowników czy zmienianie najczęściej używanych ustawień usługi.

Są jednak sytuacje, w których program PowerShell dla usługi Office 365 pozwala zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku. Oto kilka przykładów:

 • Dodawanie lub edytowanie dużej liczby użytkowników

 • Używanie wielu filtrów do sortowania danych

 • Eksportowanie danych, takich jak listy i grupy użytkowników

Oprócz tego program PowerShell jest wymagany do konfigurowania niektórych rzadziej używanych ustawień.

Wprowadzenie

Przed rozpoczęciem korzystania z programu PowerShell dla usługi Office 365 należy wykonać pewne czynności gwarantujące możliwość nawiązania połączenia z subskrypcją usługi Office 365 i usługami, którymi chcesz zarządzać.

Musisz być administratorem usługi Office 365

Jeśli nie jesteś administratorem usługi Office 365, możesz zakończyć wykonywanie działań na tym etapie. Podobnie jak w przypadku zarządzania subskrypcją usługi Office 365 przy użyciu centrum administracyjnego usługi Office 365 potrzebne jest konto administratora usługi Office 365.

Narzędzia do uruchamiania poleceń cmdlet i skryptów

Polecenia cmdlet i skrypty programu PowerShell są uruchamiane w wierszu polecenia programu Windows PowerShell lub w środowisku Windows PowerShell Integrated Script Environment (ISE), które jest środowiskiem uruchamiania poleceń i skryptów programu Windows PowerShell. W systemach Windows 8.1 i Windows 10 są one zainstalowane domyślnie.

Każda z tych aplikacji zapewnia narzędzia do administrowania usługą Office 365 za pomocą programu PowerShell.

Instalowanie modułów programu PowerShell

Aby korzystać z programu PowerShell Twojej subskrypcji usługi Office 365, należy zaimportować moduły programu PowerShell dla obciążeń pracą usługi Office 365, którymi zamierzasz zarządzać.

Nawiązywanie połączenia z własną subskrypcją i zarządzanie użytkownikami, grupami oraz licencjami

Aby połączyć się z subskrypcją usługi Office 365 i zarządzać użytkownikami, grupami i licencjami, zobacz Nawiązywanie połączenia z programem Office 365 PowerShell.

Aby uzyskać informacje na temat scenariuszy zarządzania użytkownikami, grupami i licencjami, zobacz Scenariusze zarządzania użytkownikami dla programu Office 365 PowerShell.

Aby poznać dodatkowe artykuły dotyczące zarządzania użytkownikami, grupami i licencjami, zobacz Zarządzanie kontami użytkowników i licencjami za pomocą programu Office 365 PowerShell.

Zarządzanie usługą SharePoint Online

W celu zarządzania witrynami, uprawnieniami i grupami usługi SharePoint Online pobierz Moduł usługi SharePoint Online.

Aby poznać scenariusze korzystania ze zbioru witryn usługi SharePoint Online za pomocą programu PowerShell, zobacz Więcej scenariuszy dotyczących funkcji dla programu Office 365 PowerShell.

Aby poznać dodatkowe artykuły dotyczące zarządzania witrynami, uprawnieniami i grupami usługi SharePoint Online, zobacz Program Office 365 PowerShell dla usługi SharePoint Online.

Zarządzanie usługą Skype dla firm Online

W celu zarządzania zasadami usługi Skype dla firm Online pobierz Moduł usługi Skype dla firm Online.

Aby poznać scenariusze korzystania z zasad usługi Skype dla firm Online za pomocą programu PowerShell, zobacz Więcej scenariuszy dotyczących funkcji dla programu Office 365 PowerShell.

Aby poznać dodatkowe artykuły dotyczące zarządzania zasadami usługi Skype dla firm Online za pomocą programu PowerShell, zobacz Zarządzanie usługą Skype dla firm Online za pomocą programu Office 365 PowerShell.

Zarządzanie usługą Exchange Online

Poleceń cmdlet do administrowania usługą Exchange Online nie ma w modułach, które możesz pobierać lub importować. Są one dostępne tylko w przypadku utworzenia połączenia zdalnego z usługą Exchange Online. Po utworzeniu połączenia (zdalnego) z tymi usługami można z nich importować polecenia cmdlet.

Aby poznać dodatkowe artykuły dotyczące zarządzania usługą Exchange Online za pomocą programu PowerShell, zobacz Korzystanie z programu PowerShell w usłudze Exchange Online.

Jak uruchomić blok poleceń programu PowerShell

W wielu artykułach można znaleźć zestaw poleceń programu PowerShell do uruchamiania jako blok. Takie bloki poleceń można uruchamiać następującymi sposobami:

 • Skopiuj polecenia z artykułu lub strony internetowej i wklej je do Notatnika (lub dowolnego innego edytora tekstów). W Notatniku wprowadź odpowiednie zmiany, na przykład określ nazwy kont. Aby je uruchomić, skopiuj gotowe polecenia z Notatnika i wklej je w wierszu polecenia programu PowerShell na komputerze.

 • Skopiuj polecenia z artykułu lub strony internetowej i wklej je do środowiska PowerShell ISE na komputerze, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany. Zaznacz polecenia jako blok, a następnie uruchom je.

Tam, gdzie to możliwe, staramy się uprościć wykonywanie zadania za pomocą programu PowerShell przez stosowanie zmiennych.

Wiersze bloku poleceń zaczynające się od znaku „$” to zmienne odnoszące się do ustawień, które należy określić. Po określeniu wszystkich ustawień dla bloku polecenia — zasadniczo przez wypełnienie pustych miejsc — możesz je uruchomić.

Jak uruchomić skrypt programu PowerShell

W niektórych przypadkach skrypt programu PowerShell pozwala zautomatyzować zadanie administracyjne usługi Office 365. Aby uruchomić skrypty programu PowerShell, wykonaj następujące czynności:

 1. Skonfiguruj program PowerShell tak, aby umożliwiał uruchamianie skryptów.

  Uruchomienie złośliwego skryptu może stanowić zagrożenie dla komputera, dlatego w programie PowerShell domyślnie skrypty nie są uruchamiane. W razie potrzeby można zmienić zasady uruchamiania skryptów na komputerze na mniej restrykcyjne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Scenariusze zarządzania użytkownikami dla programu Office 365 PowerShell. Operację tę wystarczy wykonać tylko raz na każdym komputerze, na którym są uruchamiane skrypty programu PowerShell.

 2. Zapisz plik skryptu w dowolnym miejscu.

  Pliki skryptów mają rozszerzenie ps1. Pobierz je do lokalizacji na lokalnym dysku twardym, do której możesz się odwołać podczas ich uruchamiania. Na przykład utwórz folder na dysku C: o nazwie SkryptyPS (C:\SkryptyPS).

 3. W razie potrzeby zmodyfikuj skrypt.

  Niektóre skrypty mogą wymagać określenia ustawień niestandardowych, takich jak zmiana nazwy domeny na taką, która będzie działać z używaną subskrypcją usługi Office 365.

 4. Uruchom skrypt.

  Połącz się z zarządzanym przez Ciebie obciążeniem usługi Office 365 (w zależności od potrzeb), a następnie uruchom skrypt z poziomu wiersza polecenia programu PowerShell lub środowiska ISE poprzez odwołanie się do nazwy skryptu programu PowerShell (nazwa pliku z rozszerzeniem ps1) i jego lokalizacji. Może pojawić się ostrzeżenie dotyczące skryptów niepodpisanych cyfrowo.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Scenariusze dotyczące programu Office 365 PowerShell

Powody, dla których należy używać programu Office 365 PowerShell

Rozpoczynanie pracy z programem Office 365 PowerShell

Zasoby społeczności programu Office 365 PowerShell

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×