Program PowerPoint 2016 dla komputerów Mac — informacje o wersji dotyczące niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje)

Kompilacje niejawnego programu testów pakietu Office 2016 dla komputerów Mac są regularnie aktualizowane, aby zapewnić nowe i ulepszone funkcje, aktualizacje związane z zabezpieczeniami oraz poprawki błędów. Aby uzyskać podobne informacje o innych aplikacjach pakietu Office dla komputerów Mac, zobacz Informacje o wersji dotyczące kompilacji przeznaczonych do niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje) pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Dowiedz się, jak instalować aktualizacje pakietu Office dla komputerów Mac, oraz skorzystaj z poniższych informacji, aby zapoznać się z poszczególnymi wersjami w niejawnym programie testów — szybkie aktualizacje.

Wersja z 7 grudnia 2017 r.

Wersja: 16.9 (kompilacja 171206)

Ostatnie poprawki:

 • W większości przypadków język używany w module sprawdzania pisowni uwzględnia teraz język dokumentu, zamiast języka klawiatury

Znane problemy:

 • Symbole Unicode nie są renderowane poprawnie

 • Wolne działanie wpisywania i tabel

 • Sporadyczne problemy podczas osadzania pliku PDF w pliku PPT

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z uwagami do wersji z 2 października, aby uzyskać informacje o najnowszym, głównym wydaniu.

Wersja: 16.9 (kompilacja 171204)

Ostatnie poprawki:

 • Ulepszenia dotyczące stabilności Autozapisu

Znane problemy:

 • Sporadyczny brak możliwości zmiany rozmiaru kolumn tabeli (szczególnie w przypadku użytkowników z językiem chińskim)

 • Wolne działanie wpisywania i tabel

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z uwagami do wersji z 2 października, aby uzyskać informacje o najnowszym, głównym wydaniu.

Wersja:  16.9 (kompilacja 171129)

Ostatnie poprawki:

 • Rozwiązano kilka problemów z awariami

Znane problemy:

 • Sprawdzanie pisowni uwzględnia język klawiatury, a nie język dokumentu 

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z uwagami do wersji z 2 października, aby uzyskać informacje o najnowszym, głównym wydaniu.

Wersja:  16.8 (kompilacja 171126)

Ostatnie poprawki:

 • Ulepszone środowisko Autozapisu

 • Rozwiązano kilka problemów z awariami

Znane problemy:

 • Sprawdzanie pisowni uwzględnia język klawiatury, a nie język dokumentu 

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z uwagami do wersji z 2 października, aby uzyskać informacje o najnowszym, głównym wydaniu.

Wersja: 16.8 (kompilacja 171114)

Znane problemy:

 • Sprawdzanie pisowni uwzględnia język klawiatury, a nie język dokumentu 

 • Komentarze nie działają dobrze w środowiskach w trybie offline

 • Przejściowe trudności w nawiązaniu połączenia z programem SharePoint przy użyciu uwierzytelniania mieszanego

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z uwagami do wersji z 2 października, aby uzyskać informacje o najnowszym, głównym wydaniu.

Wersja: 16.8 (kompilacja 171111)

Ostatnie poprawki:

 • Poprawa wydajności ogólnej

 • Ulepszenia środowiska czcionek

Znane problemy:

 • Sprawdzanie pisowni uwzględnia język klawiatury, a nie język dokumentu 

 • Funkcja VoiceOver działa niespójnie, zwłaszcza w przypadku pracy z tabelami i hiperlinkami

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z uwagami do wersji z 2 października, aby uzyskać informacje o najnowszym, głównym wydaniu.

Wersja: 16.8 (kompilacja 171107)

Mimo że w tej wersji nie ma żadnych nowych funkcji, wersja 16.6 (kompilacja 171002) zawierała kilka interesujących nowych funkcji, takich jak ulepszenia współpracy w czasie rzeczywistym, Szybkiego startu, interfejsu użytkownika przycinania multimediów i Projektanta. Zobacz informacje o wersji z 2 października 2017 r., aby uzyskać więcej informacji.

Ostatnie poprawki:

 • Rozwiązano awarię występującą po kliknięciu przycisku Pomysły dotyczące projektu

 • Rozwiązano problemy z czcionkami niestandardowymi i wyborem czcionki w ostatniej wersji

Znane problemy:

 • Sprawdzanie pisowni uwzględnia język klawiatury, a nie język dokumentu 

Wersja: 16.7 (kompilacja 171029)

Nowe i ulepszone funkcje:

 • Wskaźnik laserowy w pokazach slajdów jest teraz dostępny na komputerach Mac! Przekształć mysz we wskaźnik laserowy, aby skierować uwagę odbiorców na określoną część slajdu (jak na poniższym zrzucie ekranu)

Przykład wskaźnika laserowego_C3_201710114455

Wersja 16.6 (kompilacja 171002) zawierała kilka interesujących nowych funkcji, takich jak ulepszenia współpracy w czasie rzeczywistym, Szybkiego startu, interfejsu użytkownika przycinania multimediów i Projektanta. Zobacz informacje o wersji z 2 października 2017 r., aby uzyskać więcej informacji.

Ostatnie poprawki:

 • Usunięto błędy związane z selektorem czcionek

 • Rozwiązano problemy z niską wydajnością podczas edytowania tabel 

Znane problemy:

 • [ODP] Pliki ODP nie zawsze są zapisywane poprawnie

 • [Ułatwienia dostępu] Funkcja VoiceOver może działać niestabilnie, szczególnie gdy jest używana z tabelami lub do edycji w okienku notatek

 • [Wklejanie z programu OneNote] Zespół aktywnie bada awarię związaną z wklejaniem obrazu z programu OneNote

Wersja: 16.7 (kompilacja 171020)

Mimo że w tej wersji nie ma żadnych nowych funkcji, wersja 16.6 (kompilacja 171002) zawierała kilka interesujących nowych funkcji, takich jak ulepszenia współpracy w czasie rzeczywistym, Szybkiego startu, interfejsu użytkownika przycinania multimediów i Projektanta. Zobacz informacje o wersji z 2 października 2017 r., aby uzyskać więcej informacji.

Ostatnie poprawki:

 • Ulepszona wydajność podczas otwierania dużych plików SMB

Znane problemy:

 • [Selektor czcionek] Selektor czcionek działa niespójnie, zwłaszcza w przypadku czcionek niestandardowych

 • [ODP] Pliki ODP nie zawsze są zapisywane poprawnie

 • [Ułatwienia dostępu] Funkcja VoiceOver może działać niestabilnie, szczególnie gdy jest używana z tabelami lub do edycji w okienku notatek

Wersja: 16.7 (kompilacja 171016)

Mimo że w tej wersji nie ma żadnych nowych funkcji, wersja 16.6 (kompilacja 171002) zawierała kilka interesujących nowych funkcji, takich jak ulepszenia współpracy w czasie rzeczywistym, Szybkiego startu, interfejsu użytkownika przycinania multimediów i Projektanta. Zobacz informacje o wersji z 2 października 2017 r., aby uzyskać więcej informacji.

Ostatnie poprawki:

 • Skróty klawiaturowe do poleceń edytowania ponownie działają, były uszkodzone w wersji 16.7 (kompilacja 171008)

 • Drukowanie w systemie OS High Sierra nie powoduje już awarii

 • Można teraz zmienić język sprawdzania pisowni na język inny niż język klawiatury

 • Czcionki niestandardowe są teraz obsługiwane

 • Usunięto usterkę dotyczącą monitu funkcji Autozapis

Znane problemy:

 • [ODP] Pliki ODP nie zawsze są zapisywane poprawnie

 • [Ułatwienia dostępu] Funkcja VoiceOver może działać niestabilnie, szczególnie gdy jest używana z tabelami lub do edycji w okienku notatek

Wersja: 16.7 (kompilacja 171008)

Mimo że w tej wersji nie ma żadnych nowych funkcji, wersja 16.6 (kompilacja 171002) zawierała kilka interesujących nowych funkcji, takich jak ulepszenia współpracy w czasie rzeczywistym, Szybkiego startu, interfejsu użytkownika przycinania multimediów i Projektanta. Zobacz informacje o wersji z 2 października 2017 r., aby uzyskać więcej informacji.

Ostatnie poprawki:

 • Usunięto usterkę powodującą znikanie kursora

 • Edytowanie wykresów programu Excel z poziomu programu PowerPoint nie powoduje już awarii aplikacji

Znane problemy:

 • [Klawiatura] Skróty klawiaturowe dotyczące poleceń edycji nie działają w językach innych niż angielski

 • [Czcionki] Pobrane czcionki niestandardowe nie działają

 • [Drukowanie] W systemie operacyjnym High Sierra drukowanie powoduje awarię programu PowerPoint

 • [Autozapis] Podczas zamykania pliku przechowywanego w chmurze pojawia się monit o zapisanie dokumentu, mimo że funkcja Autozapis jest włączona

 • [ODP] Pliki ODP nie zawsze są zapisywane poprawnie 

 • [Sprawdzanie pisowni] Nie można zmienić sprawdzania pisowni na język inny niż język klawiatury

 • [Ułatwienia dostępu] Funkcja VoiceOver może działać niestabilnie, szczególnie gdy jest używana z tabelami lub do edycji w okienku notatek 

Wersja: 16.6 (kompilacja 171001)

Nowości i ulepszenia:

 • Współpraca w czasie rzeczywistym — program PowerPoint dla komputerów Mac zapewnia teraz te same funkcje współpracy, które są dostępne w programie PowerPoint dla systemu Windows, dzięki czemu praca nad prezentacją online jednocześnie z innymi współpracownikami jest łatwiejsza niż kiedykolwiek dotąd. Uwaga: aby można było współpracować, prezentacje muszą być przechowywane w usłudze OneDrive lub programie SharePoint. [Funkcja dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365]

  • Sprawdzaj, gdzie inne osoby pracują w udostępnionej prezentacji, i przeglądaj zmiany w momencie ich wprowadzania — dzięki funkcjom obecności w czasie rzeczywistym i wpisywania w czasie rzeczywistym.

  • Zmiany są dokumentowane za pomocą śledzenia poprawek — pozwala to śledzić wszystkie zmiany wprowadzone w prezentacji przez Ciebie i innych współautorów.

  • Nie martw się o utratę wykonanej pracy. Wszelkie zmiany wprowadzone w prezentacji są zapisywane automatycznie w czasie rzeczywistym.

 • Szybki start – funkcja Szybki start programu PowerPoint jest teraz dostępna na komputerach Mac. Obsługiwana przez funkcję Bing Knowledge Graph funkcja Szybki start przeobraża proces tworzenia slajdów przez utworzenie konspektu prezentacji, aby ułatwić wyszukiwanie informacji na wybrany temat. [Funkcja dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365]

 • Interfejs użytkownika przycinania multimediów — funkcja przycinania multimediów jest teraz dostępna w programie PowerPoint dla komputerów Mac. Przycinaj niechcianą zawartość na początku i (lub) na końcu wstawionych klipów audio i wideo. [Funkcja dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365]

 • Ulepszenia Projektanta — Projektant programu PowerPoint na komputerze Mac obsługuje teraz dodatkowe wyzwalacze i układy, zapewniając pełną funkcjonalność dostępną w Projektancie programu PowerPoint w systemie Windows. [Funkcja dostępna tylko dla subskrybentów usługi Office 365]

Znane problemy:

 • Funkcja VoiceOver w programie PowerPoint może działać niestabilnie

  • Używanie funkcji VoiceOver z okienkiem edycji notatek może powodować awarie programu PowerPoint

  • Funkcja VoiceOver nie współdziała poprawnie z tabelami

 • Zapisywanie plików ODP działa niespójnie 

 • Czcionki niestandardowe nie działają, zamiast nich jest używana czcionka domyślna (Kammada MN) 

 • W systemie operacyjnym High Sierra drukowanie powoduje awarię programu PowerPoint

 • Edytowanie wykresów programu Excel może powodować awarię programu PowerPoint 

 • Nie można zmienić sprawdzania pisowni na język inny niż język klawiatury 

Uwagi i informacje dodatkowe:

 • Ponieważ jest to pierwsza wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Zauważyliśmy wymienione powyżej znane usterki, ale w przypadku wystąpienia dodatkowych problemów, prosimy o zgłaszanie problemów lub przekazywanie opinii bezpośrednio zespołowi: 

  • Kliknij uśmiechniętą buźkę w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie kliknij pozycję Powiedz nam, co Ci się podoba lub Powiedz nam, co można ulepszyć.

  • Skontaktuj się z nami i innymi niejawnymi testerami w ramach społeczności niejawnego programu testów pakietu Office lub za pomocą usługi Twitter.

Wersja: 15.39 (170919)

W tym tygodniu nie ma żadnych poprawek, znanych problemów ani nowych funkcji.

Wersja: 15.39 (170912)

W tym tygodniu nie ma żadnych poprawek, znanych problemów ani nowych funkcji.

Wersja: 15.39 (170905)

Znane problemy:

 • [Edytor slajdów] Edytor przestaje reagować na klawisz błędu po kilku naciśnięciach

Wersja: 15.39 (170829)

Poprawki:

 • [Ułatwienia dostępu]: można teraz edytować notatki po zmianie slajdów za pomocą funkcji VoiceOver w systemie MacOS Yosemite

Wersja: 15.38 (170822)

Znany problem:

 • [Udziały sieciowe]: program PowerPoint nie zapisuje zmian w plikach w udziale sieciowym w niektórych wersjach systemu MacOS High Sierra w wersji beta

Wersja: 15.38 (170815)

Znany problem:

 • [Ułatwienia dostępu]: nie można edytować notatek po zmianie slajdów za pomocą funkcji VoiceOver (tylko MacOS Yosemite)

Wersja: 15.38 (170808)

W tym tygodniu nie ma żadnych poprawek, znanych problemów ani nowych funkcji.

Wersja: 15.38 (170801)

W tym tygodniu nie ma żadnych poprawek, znanych problemów ani nowych funkcji.

Wersja: 15.38 (170725)

W tym tygodniu nie ma żadnych poprawek, znanych problemów ani nowych funkcji.

Wersja: 15.37.0 (kompilacja 170718)

Poprawki:

 • [Pokaz slajdów]: wyeliminowano awarię związaną z używaniem z pokazem slajdów paska Touch Bar

Informacje dodatkowe:

 • Aby zgłosić problemy lub przesłać opinię bezpośrednio do naszego zespołu, kliknij uśmiechniętą buźkę w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie kliknij pozycję Powiedz nam, co Ci się podoba lub Powiedz nam, co można ulepszyć.

 • Skontaktuj się z nami i innymi niejawnymi testerami w ramach społeczności niejawnego programu testów pakietu Office lub za pomocą usługi Twitter.

 • Aby przejść na poziom Szybkie aktualizacje, kliknij pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje > Dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office, aby uzyskiwać wczesny dostęp do nowych wersji > Niejawny program testów pakietu Office — szybkie aktualizacje.

Informacje dodatkowe:

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×