Program OneNote w nauce

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W erze informacji nauka może być zadaniem przytłaczającym, zwłaszcza w przypadku osób, które łatwo tracą koncentrację i mają trudności ze zorganizowaniem się. Możesz jednak przyswajać wiedzę z łatwością, przyjmując podejście „dziel i rządź”.

Na kampusach uniwersyteckich laptopy prawie całkowicie zajęły miejsce notesów w plecakach studentów. Program Microsoft OneNote ułatwia użytkownikom organizację i dostęp do materiałów, co niezwykle pomaga osobom mającym problemy z organizacją, rozumieniem i zarządzaniem czasem. W programie OneNote przyjęto założenie, że każdy z nas uczy się inaczej, niezależnie od tego, czy cierpi na formalnie zdiagnozowane trudności. Oprogramowanie to skupia się na umiejętnościach poszczególnych osób i wykorzystuje je, aby poprawić organizację pracy, zdolność rozumienia i zarządzanie czasem.

Organizowanie pracy

Tradycyjnie studenci korzystali z osobnych notesów lub skoroszytów dla każdego przedmiotu, co już utrudniało im życie. Obecnie jednak, ze względu na zastosowanie poczty e-mail, zasobów online, kalendarzy i innych informacji w formie cyfrowej, ilość informacji do przyswojenia może być przytłaczająca.

Pierwszym uruchomieniu programu OneNote, można zauważyć, że zachowuje się jak fizycznie notesu. Ale ponieważ program OneNote jest głównym repozytorium wszystkich informacji, możesz wykonać wszystkich notesów na ekranie komputera przenośnego z każdą sekcję w sposób, który ma sens dla Ciebie. Dla każdej swojej klasy, można utworzyć sekcji o nazwie "< kursu > notatki," i dodać do niego świeży notatki każdego dnia. (Nie będzie brakować miejsca — i bez użycia papieru.)

Jeśli jesteś nauczyciel lub element nadrzędny, można także tworzyć szablony programu OneNote, aby pomoc dla uczniów w organizacji. Witryna Office Online zawiera również Notesy programu OneNote ułatwiające rozpoczęcie pracy w tworzeniu własnych szablonów niestandardowych. I gdy wszystkie dokumenty w programie OneNote, uczniów lub studentów można także wyszukiwać w wielu notesów, sekcji lub strony, aby uzyskać informacje. Ta opcja uwzględnia notatek odręcznych, wpisany i nawet głosowe. Może być łatwo stracić rozeznanie w zakresie danych na komputerze z programem OneNote, informacje można zorganizowane i przeszukiwana spotkania każdej sytuacji szkoleniowe. Po otwarciu w programie OneNote, niezależnie od tego, gdzie, jego możliwości wyszukiwania umożliwia znajdowanie informacji w dowolnym notesie.

Rozumienie

Program OneNote również ułatwia zrozumienie informacji. Czasem jednak zrozumienia i sporządzanie notatek razem może być trudne. Program OneNote umożliwia nagrania, które mogą być umieszczane bezpośrednio do programu OneNote. W przypadku niektórych w Stanach Zjednoczonych słuchanie mowy bez pisania umożliwia nam lepiej przetwarzania danych. Jeśli potrzebujesz do sporządzania notatek na stronie informacje ponownie, można słuchać nagrania, lub nawet wyszukiwać audio rejestrowania dla określonych wypowiadanych wyrazów lub fraz.

Program OneNote udostępnia doskonałych narzędzi do czytania i pisania zrozumienia, takich jak sprawdzanie pisowni, słowniki i tezaurus. Funkcja te narzędzia tak samo jak Word, ale ulepszonych wiedzy, gdzie jesteś, i jakie informacje są w pobliżu. Inną funkcją przydatne jest "Badań", która powoduje ogromną informacji sieci Web bezpośrednio do pliku programu OneNote. Konfigurując badań włączona w programie OneNote jest możliwe mają swoich notatek bezpośrednio obok poszukiwanego informacje.

Program OneNote może przechowywać różne typy plików, w tym obrazy, dokumenty, pliki dźwiękowe i inne. W programie OneNote możesz umieszczać cyfrowe wersje papierowych dokumentów lub bezpośrednio skanować do niego dokumenty i obrazy. Za każdym razem, gdy umieścisz w programie coś z sieci Web, program OneNote zapisze łącze, ułatwiając Ci odnalezienie tego w przyszłości. Ponadto gdy przeszukujesz plik programu OneNote, program rozpozna tekst w dokumentach i przeszuka również dokumenty zeskanowane. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku plików o ogólnych nazwach, takich jak „Zadanie domowe” lub „Projekty”, zwłaszcza jeśli masz tendencję do niezauważania kluczowych informacji podczas czytania długich dokumentów.

Nadążanie za wydarzeniami

Organizowanie i zrozumienia informacji jest przydatne, ale jeśli nie możesz otrzymywać zgodnie z planem, nie można go używać. Program OneNote udostępnia wiele funkcji, które można poprawić umiejętności zarządzania czasu, łącznie z listami zadań i planowanie z programem Microsoft Outlook. Interfejs wbudowane programu OneNote jest możliwość tworzenia list zadań programu Outlook. Szczegółowe informacje na temat co należy wykonać, a może przekazać tych list zadań wyskakujących załadowanie programu OneNote. Na przykład można oznaczyć flagą domowe podczas każdej kategorii notatki przy użyciu znaczników notatek, aby wskazać, że są one częścią listy zadań domowych. Zezwolenie na listach zadań unikatowe, można podzielić i Podbój różnych zadań, takich jak zadań domowych kwizów, raporty, projektów i testy. Ponadto program OneNote integruje funkcje kalendarza programu Outlook. Program Outlook może następnie wyświetlane przypomnienia, za pośrednictwem powiadomienia wizualne i dźwiękowe, które przydziałów są ukończenia, nawet gdy nie są aktywne w programie OneNote lub Outlook. To powiadomienie może być bardzo korzystne w Twoim zdaniem jest on trudno łatwiejszą obsługę wielu różnych przydziałów.

Serwerowej informacji o czasach ma ushered na nowe sposoby nauki i współpracy w klasie, w miejscu pracy i w domu. Czy jesteś nadrzędnej, nauczyciela, counselor lub uczniów, Poświęć trochę czasu na badanie programu OneNote.

Niewielki program OneNote może znacznie usprawnić Twoją organizację, rozumienie informacji i zarządzanie czasem.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×