Program Microsoft SharePoint Foundation 2010 — znane problemy/plik ReadMe

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Microsoft SharePoint Foundation 2010

Zagadnienie lub problem

Odpowiedź lub obejście problemu

Administracja:

Próby zdalnego uruchamiania apletów poleceń programu PowerShell kończą się niepowodzeniami z nieznanego powodu.

W przypadku zdalnego uruchamiania apletów poleceń programu SharePoint mają zastosowanie dwa unikatowe wymagania:

  • Wymagane jest CredSSP. Na dowolnej polecenia zdalnego należy podać poświadczenia (za pośrednictwem parametr Credential)

Należy ustawić wartości parametru uwierzytelniania należy CredSSP.  To polecenia cmdlet programu powershell masz odpowiednie poświadczenia wymagane do komunikowania się z pamięci SQLAdditional poza domyślny limit zdalnej obsługi programu powershell często jest wymagany dla dużych operacji. Domyślny można zmienić przy użyciu polecenia cmdlet Set-element — w tym miejscu jest polecenie Ustaw wartość limitu 1000 MB: Ustawianie elementu WSMan:\localhost\Shell\MaxMemoryPerShellMB 1000

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×