Program Microsoft Office Communicator 2007 R2 — informacje o wersji

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2009

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o wersji programu Microsoft® Office Communicator 2007 R2. Niniejszy artykuł zawiera informacje o znanych problemach dotyczących programu Office Communicator 2007 R2.

Informacje o wersji

Dokument zawiera ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed wdrożeniem i użytkowaniem klienta Office Communicator 2007 R2.

W programie Office Communicator 2007 R2 podczas nawiązywania połączenia konferencyjnego z użyciem funkcji automatycznej recepcjonistki i opublikowanego numeru telefonu nie jest wyświetlany przyjazny identyfikator URI

Problem:     W programie Office Communicator 2007 R2 podczas nawiązywania połączenia konferencyjnego z użyciem funkcji automatycznej recepcjonistki w oknie konwersacji jest wyświetlany identyfikator GUID zamiast przyjaznego identyfikatora URI.

Rozwiązanie:     Brak dostępnego obejścia problemu dla tej wersji programu.

Funkcja znajdowania poprzednich konwersacji nie będzie działać, jeśli programy Office Communicator 2007 R2 i Outlook działają w różnych językach

Problem:     Znajdywanie poprzednich konwersacji w programie Office Communicator 2007 R2 spowoduje wystąpienie błędu, jeśli programy Communicator i Outlook działają w różnych językach (np. program Communicator w języku angielskim, a Outlook w niemieckim).

Rozwiązanie:     Uruchom program Office Communicator 2007 R2 i program Outlook w tym samym języku.

Nie działa integracja z pakietem Office programu Office Communicator 2007 R2 po zainstalowaniu programu Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Problem:     Nie działa integracja z pakietem Office programu Office Communicator 2007 R2 po zainstalowaniu programu Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Rozwiązanie:     Brak obejścia tego problemu. Użytkownicy muszą odinstalować program Office Communications Server 2007 R2 Attendant, aby przywrócić integrację z pakietem Office.

Określanie trybu zabezpieczeń połączeń w programie Office Communicator odbywa się z użyciem wartości zasad

Problem:     Jeśli połączenia w trybie wysokiego poziomu zabezpieczeń wymagają używania klientów Office Communicator, przed próbą połączenia z serwerem należy ustawić zasady grupy EnableSIPHighSecurityMode. Jeśli te zasady nie zostaną ustawione, część procesu rejestrowania nie będzie się odbywać w trybie zabezpieczeń Wysoki.

Rozwiązanie:     Brak dostępnego obejścia problemu dla tej wersji programu.

Nie można wpisywać ani wklejać znaków hebrajskich w konsoli wybierania numerów

Problem:     W programie Office Communicator 2007 R2 nie można wpisywać ani wklejać znaków hebrajskich w polu tekstowym konsoli wybierania numerów.

Rozwiązanie:     Brak dostępnego obejścia problemu dla tej wersji programu.

W punktach końcowych współistniejących programów Office Communicator 2007 i Office Communicator 2007 R2 mogą być wyświetlane różne liczby nieprzeczytanych wiadomości głosowych

Problem:     Używanie punktów końcowych współistniejących programów Office Communicator 2007 i Office Communicator 2007 R2 może powodować wyświetlanie różnych liczb nieprzeczytanych wiadomości głosowych.

Rozwiązanie:     Brak obejścia tego problemu. Uaktualnij współistniejące punkty końcowe do programu Office Communicator 2007 R2.

Współistnienie programów Office Communicator 2007 i Office Communicator 2007 R2 podlega ograniczeniom

Problem:     Po ustawieniu w programie Office Communicator 2007 R2 reguł przekazywania połączeń (dotyczących głównego administratora lub połączeń zespołowych) próba zalogowania się za pomocą programu Office Communicator 2007 spowoduje, że program przestanie odpowiadać.

Rozwiązanie:     Uaktualnij do programu Office Communicator 2007 R2 na wszystkich urządzeniach.

Nie można przeszukiwać niektórych pól w programie Office Communicator 2007 R2

Problem:     Problemy z wyszukiwaniem kontaktów w programie Office Communicator mogą być spowodowane najnowszą zmianą zasad umożliwiającą wyszukiwanie kontaktów w organizacji według różnych pól (zasady globalnej listy adresowej GAL).

Rozwiązanie:     Usuń klucz zasad SearchPrefixFlags z gałęzi rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Communicator) i usuń bazę danych GAL. Baza danych GAL znajduje się w następujących folderach:

  • Vista: profil_użytkownika%\AppData\Local\Microsoft\Communicator

  • Windows XP: %profil_użytkownika%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Communicator\<adres_SIP_użytkownika>

Program Office Communicator 2007 R2 jest niezgodny z programem Office Communications Server 2007

Problem:     Program Office Communicator 2007 R2 działa niepoprawnie podczas odbierania połączeń przychodzących po zalogowaniu się użytkownika na komputerze z programem Office Communications Server 2007. Przykładowo kliknięcie przycisku Odbierz połączenie w oknie systemowego alertu o połączeniu przychodzącym nie spowoduje rozpoczęcia konwersacji audio. Ponadto niedostępne będą elementy sterowania połączeniami, a po pewnym czasie nastąpi rozłączenie.

Rozwiązanie:     Nie używaj programu Office Communicator 2007 R2 z programem Office Communications Server 2007.

Zmiany w systemowym domyślnym urządzeniu dźwiękowym w trakcie działania programu Office Communicator 2007 R2 wymagają ponownego uruchomienia tego programu

Problem:     Jeśli użytkownik zmieni systemowe domyślne urządzenie dźwiękowe za pomocą Panelu sterowania systemu Windows podczas działania programu Office Communicator 2007 R2, aby zmiany zostały wprowadzone, należy zamknąć program, a następnie uruchomić go ponownie.

Rozwiązanie:     Zamknij program Communicator, a następnie uruchom go ponownie.

Wykrywanie urządzeń audio i wideo w systemie Windows Vista nie powiedzie się, jeśli użytkownik podłączył urządzenie do innego portu USB

Problem:     Jeśli urządzenie wybrane jako preferowane urządzenie audio lub wideo i używane w konwersacjach prowadzonych za pomocą programu Office Communicator 2007 R2 zostanie odłączone, a następnie podłączone do innego portu USB, program może nie rozpoznawać tego urządzenia. Jest to spowodowane zmianą nazwy urządzenia nadawanej przez system Windows. Problem występuje tylko w systemie Windows Vista.

Rozwiązanie:     Użytkownik może ponownie podłączyć urządzenie do portu, do którego było pierwotnie podłączone.

Niestandardowy plik dźwiękowy nie jest odtwarzany w programie Communicator

Problem:     Po wybraniu niestandardowego pliku dźwiękowego użytkownik nie może go odtworzyć w programie Office Communicator 2007 R2. Najczęściej spotykanym formatem plików .wav jest WAVEFORMTEX. Spotyka się również format WAVEFORMATEXTENSIBLE, obsługujący wyższą jakość dźwięku i większą liczbę kanałów. Program Communicator nie obsługuje formatu WAVEFORMATEXTENSIBLE. Pliki w formatach WAVEFORMTEX i WAVEFORMATEXTENSIBLE mają to samo rozszerzenie (.wav), dlatego użytkownik nie może ich odróżnić, posługując się tylko nazwą pliku.

Rozwiązanie:     Obecnie brak rozwiązania tego problemu. Użytkownicy muszą wybierać pliki .wav, które są w innym formacie niż WAVFORMATEXTENSIBLE.

Program Office Communicator 2007 R2 nie może nawiązywać połączeń VoIP z użytkownikami zewnętrznymi za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN)

Problem:     Jeśli użytkownik skonfigurował wewnętrzny i zewnętrzny serwer SIP, zarejestrował się w programie Office Communicator 2007 R2 z domu bez użycia wirtualnej sieci prywatnej (VPN), a następnie połączył się za pośrednictwem sieci VPN, program Communicator automatycznie wyrejestruje i ponownie zarejestruje użytkownika. W takiej sytuacji użytkownik nie może nawiązywać połączeń VoIP, ponieważ nie jest możliwe rozpoznanie w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN) przekazu multimedialnego.

Rozwiązanie:     Wyrejestruj się ręcznie i jeszcze raz się zarejestruj, ponownie wprowadzając poświadczenia.

Program Office Communicator 2007 R2 nie współdziała z funkcjami audio i wideo programu Office Communicator 2005

Problem:     Program Office Communicator 2007 R2 nie współdziała z funkcjami audio i wideo programu Office Communicator 2005.

Rozwiązanie:     Brak dostępnego obejścia problemu. Współdziałanie z funkcjami audio i wideo programu Office Communicator 2007 R2 wymaga uaktualnienia do programu Office Communicator 2007 lub nowszej wersji przez wszystkich użytkowników programu w firmie.

Program Office Communicator nie umożliwia anulowania instalacji

Problem:     Jeśli po wyświetleniu komunikatu o zapisywaniu wartości rejestru systemowego użytkownik próbuje anulować instalację programu Office Communicator, zostanie wyświetlony błędny komunikat Instalacja produktu Microsoft Office Communicator nie została pomyślnie ukończona. W rzeczywistości instalacja nie jest anulowana.

Rozwiązanie:     Brak dostępnego obejścia problemu dla tej wersji programu.

Pakiet wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI) nie działa w przypadku zainstalowania w folderze innym niż folder instalacji programu Office Communicator

Problem:     Pakiet wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI) nie działa w przypadku zainstalowania w folderze innym niż folder instalacji programu Office Communicator.

Rozwiązanie:     Upewnij się, że pakiet wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI) i program Office Communicator są zainstalowane w tym samym folderze.

Powrót do początku

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×