Program Excel 2016 dla komputerów Mac — informacje o wersji dotyczące kompilacji przeznaczonych do niejawnego programu testów z szybkimi aktualizacjami

Kompilacje niejawnego programu testów pakietu Office 2016 dla komputerów Mac są regularnie aktualizowane, aby zapewnić nowe i ulepszone funkcje, aktualizacje związane z zabezpieczeniami oraz poprawki błędów. Aby uzyskać podobne informacje o innych aplikacjach pakietu Office dla komputerów Mac, zobacz Informacje o wersji dotyczące kompilacji przeznaczonych do niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje) pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Dowiedz się, jak instalować aktualizacje pakietu Office dla komputerów Mac, oraz skorzystaj z poniższych informacji, aby zapoznać się z poszczególnymi wersjami w niejawnym programie testów — szybkie aktualizacje.

Opinie użytkowników pomagają nam ulepszać produkty. Jeśli zauważysz problem, kliknij przycisk uśmiechniętej buźki w górnym rogu aplikacji, aby poinformować nas, co możemy zrobić lepiej lub co Ci się podoba.

Wyślij nam swoje komentarze_C3_2017930212612

Wersja z 11 grudnia 2017 r.

Wersja: 16.9 (kompilacja 171210)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał ustawienie wartości jako sumy dla wykresów kaskadowych.

 • Niektóre właściwości plików były usuwane z plików, w tym tagi kolorów systemu MacOS.

 • Nie działało śledzenie błędów.

 • Niektóre linki pomocy prowadziły użytkownika do niezwiązanej z właściwym tematem witryny internetowej firmy Microsoft.

 • W przypadku używania makra ustawiającego parametr ScreenUpdating = False program Excel nie aktualizował ekranu po zakończeniu działania makra.

 • Niektóre formaty daty powodowały wyświetlanie fragmentów kodu formatu w komórce zamiast daty.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

Wersja: 16.9 (kompilacja 171206)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Liczne poprawki w celu uniknięcia niektórych awarii.

 • Filtry dla zakresów zawierających daty nie wyświetlały wszystkich wartości dat na liście rozwijanej zakresu filtru.

 • Sortowanie przy użyciu makra Range().Sort nie działało.

 • Wstawienie funkcji za pomocą przycisków karty Formuły na wstążce powodowało dwukrotnie wstawianie funkcji.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Niektóre formaty daty powodowały wyświetlanie fragmentów kodu formatu daty zamiast daty. 

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

Wersja: 16.9 (kompilacja 171204)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wklejanie na pasku formuły lub w komórce po rozpoczęciu edytowania.

 • Ulepszono wygląd etykietki narzędzia i wyróżnienia komórki po umieszczeniu wskaźnika myszy na komórkach podczas tworzenia formuły

 • Rozwiązano problem z polem wyboru zaznacz wszystkie/usuń zaznaczenie wszystkich na listach filtrów.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

Wersja:  16.9 (kompilacja 171129)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał włączanie trybu obliczeń wielowątkowych, jeśli po uruchomieniu programu Excel były włączone określone dodatki.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

Wersja: 16.8 (kompilacja 171126)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre komórki wydawały się puste nawet wtedy, gdy takie nie były.

 • Rozwiązano problem z wprowadzaniem daty lub godziny w niektórych językach przy użyciu skrótów klawiaturowych (CMD+; lub CTRL+;).

 • Rozwiązano problem z instalowaniem dodatków XLAM z lokalizacji sieciowej.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

 • Jeśli są włączone konkretne dodatki programu Excel, wówczas obliczanie wielowątkowe nie będzie włączone dla nowych skoroszytów.

Wersja: 16.8 (kompilacja 171121)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Rozwiązano niektóre problemy z wprowadzaniem tekstu w edytorze IME (Input Method Editor) dla niektórych języków.

 • Rozwiązano problem z połączeniami danych polegający na tym, że znaki dodatkowe były wyświetlane w polach tekstowych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że strzałki poprzedników i następników nie były wyświetlane wtedy, gdy tego oczekiwano, w widoku układu strony.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

 • Jeśli są włączone konkretne dodatki programu Excel, wówczas obliczanie wielowątkowe nie będzie włączone dla nowych skoroszytów.

 • Czasami zawartość komórek będzie wydawała się pusta, gdy do przewijania jest używana płytka dotykowa. 

Wersja: 16.8 (kompilacja 171114)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

 • Obliczenia wielowątkowe mogą nie być włączone dla nowych skoroszytów.

 • Czasami zawartość komórki będzie wydawać się pusta mimo tego, że zawiera wartość. Ten problem jest badany, jednak nadal możesz przesłać opinię ze zrzutem ekranu, jeśli napotkasz ten problem. 

Wersja: 16.8 (kompilacja 171111)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Wielowątkowe obliczanie ponowne — teraz w wielu przypadkach skoroszyty mogą być obliczane ponownie szybciej dzięki wprowadzeniu wielowątkowego obliczania ponownego.

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto liczne awarie, w tym awarię podczas korzystania z kontrolek formularza, takich jak przyciski i pola kombi.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

 • Jeśli zauważysz wzrost szybkości wykonywania obliczeń dla skoroszytu w wersji 16.8, otwórz go i zapisz przy użyciu wersji 15.x. Skoroszyt nie będzie już korzystać z wielowątkowego obliczania ponownego po jego ponownym otwarciu w wersji 16.8.

 • Czasami zawartość komórki będzie wydawać się pusta mimo tego, że zawiera wartość. Ten problem jest badany, jednak nadal możesz przesłać opinię ze zrzutem ekranu, jeśli napotkasz ten problem. 

Wersja: 16.8 (kompilacja 171107)

Nowe lub ulepszone funkcje

(Nie zapomnij zapoznać się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października)

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Niektóre opcje menu zostały zduplikowane

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+SHIFT+T teraz powoduje wstawienie formuły Autosumowanie.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Wstawienie kontrolki formularza powoduje wystąpienie awarii programu Excel.

 • Rozmiar czcionki na pasku formuły jest mniejszy, niż oczekiwano.

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

Wersja:  16.8 (kompilacja 171101)

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem powodujący, że tekst jest wyświetlany w języku angielskim nawet wtedy, gdy język systemu Mac OS jest inny niż angielski.

 • Ta aktualizacja zawiera pewne poprawki, aby uniknąć awarii w określonych sytuacjach. Zobacz uwagi z 1 listopada, aby zapoznać się z dodatkowymi uwzględnionymi poprawkami.

Wersja: 16.7 (kompilacja 171029)

Nowe lub ulepszone funkcje

(Nie zapomnij zapoznać się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października)

Poprawki błędów (najważniejsze informacje)

 • Nowe skoroszyty są teraz otwierane w mniejszym oknie i nie zajmują większości ekranu.

 • Rozwiązano problem z linkiem „Pomoc dotycząca tej funkcji” podczas pracy w okienku konstruktora formuł.

 • Teraz można dodać nowy wiersz tekstu podczas edytowania komórki, naciskając klawisze OPT+RETURN.

 • Kliknięcie przycisku programu Excel w Edytorze Visual Basic powoduje teraz wyświetlenie okna programu Excel.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po przełączeniu do innego arkusza w programie Excel był wyświetlany Edytor Visual Basic.

 • Rozwiązano problem z przełączaniem do widoku niestandardowego.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja VoiceOver nie mogła informować o liczbie elementów znalezionych podczas wyszukiwania i nie informowała o lokalizacji, gdy użytkownik przeszedł do elementu znalezionego przez funkcję wyszukiwania.

 • Usunięto różne awarie, między innymi awarię przy próbie użycia funkcji zdefiniowanej przez użytkownika w okienku konstruktora formuł.

 • Objaśnienia w oknie dialogowym Format liczb pojawiały się w nieodpowiednim czasie.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w oknie dialogowym Usuwanie duplikatów niektóre przyciski i etykiety nakładały się na siebie.

 • W arkuszu z orientacją „od prawej do lewej” poziomy pasek przewijania był przewijany w odwrotnym kierunku.

 • Rozwiązano problemy z komentarzami edycji.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający uruchamianie niektórych dodatków i makr języka VBA.

 • Rozwiązano problem powodujący, że w nowych szablonach skoroszytu i na stronach logowania był wyświetlany nieprawidłowy język po użyciu Edytora Visual Basic.

 • Niektóre rozmiary papieru były wyświetlane niepoprawnie w galerii rozmiarów papieru.

 • Dodatek Solver nie przerywał działania po osiągnięciu skonfigurowanego limitu czasu.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Rozmiar czcionki na pasku formuły jest mniejszy, niż oczekiwano.

 • W niektórych przypadkach separatory ułamków dziesiętnych i tysięcy określone w preferencjach systemu Mac OS nie są używane przez program Excel.

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+SHIFT+T nie powoduje wstawienia formuły Autosumowanie.

 • Niektóre formaty liczb powodują, że wartości liczbowe są wyświetlane w postaci samych krzyżyków (#), nawet gdy kolumna jest wystarczająco szeroka.

 • Przeciągnięcie okna między ekranem Retina a ekranem innego typu może spowodować, że zawartość arkusza nie zostanie poprawnie przeskalowana. Aby obejść ten problem, można powiększyć i pomniejszyć ponownie.

 • Niekiedy strzałki komentarzy nie łączą komentarzy z komórkami.

Wersja: 16.7 (kompilacja 171020)

Opinie użytkowników pomagają nam ulepszać produkty. Jeśli zauważysz problem, kliknij przycisk uśmiechniętej buźki w górnym rogu aplikacji, aby poinformować nas, co możemy zrobić lepiej lub co Ci się podoba.

Nowe lub ulepszone funkcje

(Nie zapomnij zapoznać się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października)

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów występujących podczas korzystania z klawiatury o układzie innym niż amerykański.

 • Teraz formuła =INFO("system") zwraca poprawny wynik „mac”.

 • W Kreatorze importu tekstu na liście rozwijanej wyboru formatu importu brakowało niektórych typów plików.

 • Wprowadzono liczne poprawki eliminujące awarie i (lub) zawieszanie się oprogramowania w określonych sytuacjach.

 • Wiele innych poprawek.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Po zamknięciu dokumentu, gdy język jest inny niż angielski, przycisk, który powinien mieć nazwę „Nie zapisuj”, ma nazwę „Zapisz wszystko”.

 • Rozmiar czcionki na pasku formuły jest mniejszy, niż oczekiwano.

 • W niektórych przypadkach separatory ułamków dziesiętnych i tysięcy określone w preferencjach systemu Mac OS nie są używane przez program Excel.

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+SHIFT+T nie powoduje wstawienia formuły Autosumowanie.

 • Niektóre formaty liczb powodują, że wartości liczbowe są wyświetlane w postaci samych krzyżyków (#), nawet gdy kolumna jest wystarczająco szeroka.

 • Przeciągnięcie okna między ekranem Retina a ekranem innego typu może spowodować, że zawartość arkusza nie zostanie poprawnie przeskalowana. Aby obejść ten problem, można powiększyć i pomniejszyć ponownie.

 • Niekiedy strzałki komentarzy nie łączą komentarzy z komórkami.

 • Podczas tworzenia formuły przy użyciu okienka formuły nie działa link pomocy.

Wersja: 16.7 (kompilacja 171017)

Opinie użytkowników pomagają nam ulepszać produkty. Jeśli zauważysz problem, kliknij przycisk uśmiechniętej buźki w górnym rogu aplikacji, aby poinformować nas, co możemy zrobić lepiej lub co Ci się podoba.

Nowe lub ulepszone funkcje

(Nie zapomnij zapoznać się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października)

Poprawki błędów

 • Rozwiązano wiele problemów dotyczących kopiowania i wklejania.

 • Rozwiązano problem związany z kartami arkuszy: teraz cała nazwa arkusza jest widoczna.

 • Wprowadzono liczne poprawki eliminujące awarie i (lub) zawieszanie się oprogramowania w określonych sytuacjach.

 • Rozwiązano pewne problemy ze skrótami klawiaturowymi, w tym ze skrótem CMD+strzałka umożliwiającym przechodzenie do końca zakresu i skrótem CMD+E powodującym wyśrodkowanie tekstu oraz innymi.

 • Rozwiązano kilka problemów z ustawianiem i zapisywaniem preferencji

 • Rozwiązano problem związany z otwieraniem wszystkich okien dokumentów obejmujących wiele okien.

 • Podczas zmieniania rozmiaru wiersza lub kolumny przez przeciąganie myszą etykietki narzędzi są teraz wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał wybranie wielu przycisków we fragmentatorze.

 • W Kreatorze importu tekstu można teraz przewijać w prawo, aby wyświetlić wszystkie kolumny.

 • Rozwiązano problem związany z niepoprawnym wyświetlaniem zablokowanych okienek po powiększeniu.

 • Rozwiązano kilka problemów z językiem VBA. Między innymi operacja Application.OperatingSystem zwraca teraz poprawną wartość.

 • Wiele innych poprawek.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Rozmiar czcionki na pasku formuły jest mniejszy, niż oczekiwano.

 • W niektórych przypadkach separatory ułamków dziesiętnych i tysięcy określone w preferencjach systemu Mac OS nie są używane przez program Excel.

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+SHIFT+T nie powoduje wstawienia formuły Autosumowanie.

 • Formuła =INFO("system") zwraca niepoprawny wynik: „pcdos”.

 • Niektóre formaty liczb powodują, że wartości liczbowe są wyświetlane w postaci samych krzyżyków (#), nawet gdy kolumna jest wystarczająco szeroka.

 • W Kreatorze importu tekstu na liście rozwijanej wyboru formatu importu brakuje niektórych typów plików.

 • Nowym skoroszytom będzie nadawana nazwa domyślna inna niż w przeszłości. Domyślna nazwa przedtem to „Zeszyt1”, ale teraz będzie to „Skoroszyt1”. Może to wywierać wpływ, jeśli używasz skryptów lub makr języka VBA, które odwołują się do domyślnej nazwy pliku.

 • Przeciągnięcie okna między ekranem Retina a ekranem innego typu może spowodować, że zawartość arkusza nie zostanie poprawnie przeskalowana. Aby obejść ten problem, można powiększyć i pomniejszyć ponownie.

 • Uruchamianie aplikacji może trwać dłużej, niż oczekiwano.

 • Niekiedy strzałki komentarzy nie łączą komentarzy z komórkami.

 • Podczas tworzenia formuły przy użyciu okienka formuły nie działa link pomocy.

Wersja:  16.7 (kompilacja 171008)

Nowe lub ulepszone funkcje

(Nie zapomnij zapoznać się z istotnymi funkcjami wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października)

Poprawki błędów

 • Wprowadzono liczne poprawki eliminujące awarie i (lub) zawieszanie się oprogramowania w określonych sytuacjach.

 • Rozwiązano pewne problemy ze skrótami klawiaturowymi, w tym ze skrótem CMD+A podczas edytowania komórki, który zamiast zaznaczenia zakresu powoduje zaznaczenie tekstu w komórce.

 • Rozwiązano problem występujący po zaznaczeniu zakresu, wpisaniu wartości i naciśnięciu klawiszy CMD+RETURN. Powoduje to teraz zatwierdzenie wartości we wszystkich komórkach w zaznaczonym zakresie.

 • Wiele poprawek eliminujących mniej istotne usterki.

Znane problemy

Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Nowym skoroszytom będzie nadawana nazwa domyślna inna niż w przeszłości. Domyślna nazwa przedtem to „Zeszyt1”, ale teraz będzie to „Skoroszyt1”. Może to wywierać wpływ, jeśli używasz skryptów lub makr języka VBA, które odwołują się do domyślnej nazwy pliku.

 • Przeciągnięcie okna między ekranem Retina a ekranem innego typu może spowodować, że zawartość arkusza nie zostanie poprawnie przeskalowana. Aby obejść ten problem, można powiększyć i pomniejszyć ponownie.

 • Wiele skrótów klawiaturowych nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • Uruchamianie aplikacji może trwać dłużej, niż oczekiwano.

 • Niekiedy strzałki komentarzy nie łączą komentarzy z komórkami.

 • Podczas tworzenia formuły przy użyciu okienka formuły nie działa link pomocy i nie można zamknąć skoroszytu do momentu zamknięcia okienka Konstruktor formuł.

Wersja: 16.6 (kompilacja 171001)

Pole informacji w programie Excel dla komputerów Mac z numerem wersji 16.7_C3_201792132824

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Współtworzenie — dla subskrybentów usługi Office 365: skoroszyty przechowywane w usłudze OneDrive i programie SharePoint można edytować jednocześnie z innymi osobami.

 • Nowe funkcje — dla subskrybentów usługi Office 365: nowe funkcje WARUNKI i PRZEŁĄCZ pozwalają skrócić formuły.

 • Lepsza obsługa wykresów ze źródłami danych w postaci tabel przestawnych — zaktualizowanie tabeli przestawnej powoduje zaktualizowanie wykresów.

 • Fragmentatory tabel — dodanie fragmentatora pozwala szybko filtrować tabelę.

 • Nowe i nowoczesne typy wykresów — dla subskrybentów usługi Office 365: nowe typy wykresów, w tym skrzynka i wąsy, lejek, histogram, Pareto, pierścieniowy, mapa w formie drzewa oraz kaskadowy, ułatwiają wizualizowanie danych.

 • Aktualizacja języka Visual Basic for Applications (VBA) — niektóre dodatkowe metody, właściwości i obiekty dostępne dla użytkowników pakietu Office dla systemu Windows działają teraz także na komputerze Mac. Nadal występują różnice między modelami obiektów na komputerach Mac i w systemie Windows, więc w przypadku niektórych elementów nadal będzie pojawiać się komunikat „nie jest obsługiwane na tej platformie”. Wkrótce dostępnych będzie więcej szczegółowych informacji na temat zmian w modelu obiektów.

Poprawki błędów

 • Zwiększono wydajność widoku układu strony.

Znane problemy

Jest to pierwsza wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy. Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Nowym skoroszytom będzie nadawana nazwa domyślna inna niż w przeszłości. Domyślna nazwa przedtem to „Zeszyt1”, ale teraz będzie to „Skoroszyt1”. Może to wywierać wpływ, jeśli używasz skryptów lub makr języka VBA, które odwołują się do domyślnej nazwy pliku.

 • Wiele skrótów klawiaturowych nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • Uruchamianie aplikacji może trwać dłużej, niż oczekiwano.

 • Niekiedy strzałki komentarzy nie łączą komentarzy z komórkami.

 • Podczas tworzenia formuły przy użyciu okienka formuły nie działa link pomocy.

 • Jeśli przy zaznaczonym zakresie coś zostanie wpisane i zostaną naciśnięte klawisze CMD+RETURN, spowoduje to tylko zatwierdzenie wartości w aktywnej komórce.

Wersja: 15.40 (kompilacja 170926)

Nowe lub ulepszone funkcje

Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że numeracja wierszy była odwrócona, a niektóre numery lub zawartość wierszy wyglądały jak lustrzane odbicie ich właściwego wyglądu. Dotyczyło to komputerów z systemem macOS w wersji 10.13 (High Sierra).

Znane problemy

 • Na komputerach z paskiem Touch Bar program Excel ulegał awarii po naciśnięciu znaku równości w celu rozpoczęcia wpisywania formuły.

Wersja: 15.39.0 (kompilacja 170913)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Poprawki drobniejszych błędów

Znane problemy

 • W niektórych przypadkach numery wierszy mogą mieć wygląd lustrzany i mogą być w odwrotnej kolejności w obszarze obejmującym pewną liczbę wierszy. Ponadto niektóre linie siatki mogą być widoczne w nieoczekiwanej lokalizacji. Ten problem dostrzeżono tylko w programie Excel zainstalowanym w systemie MacOS 10.13 (High Sierra).  

Wersja:  15.39.0 (kompilacja 170905)

Nowe lub ulepszone funkcje

Poprawki błędów

 • Poprawki drobniejszych błędów

Znane problemy

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Wersja: 15.39.0 (kompilacja 170829)

Nowe lub ulepszone funkcje

Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

Poprawki drobniejszych błędów

Znane problemy

Nic nowego w tym tygodniu.

Wersja: 15.38.0 (kompilacja 170822)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Poprawka zabezpieczeń: Dodano ostrzeżenie o zabezpieczeniach dotyczące makr programu Excel 4

 • Problem: Awaria w przypadku otwarcia pewnych plików w określonej kolejności

Znane problemy

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Wersja: 15.38.0 (kompilacja 170815)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Rozwiązanie problemu związanego z niepoprawną wysokością wiersza po ponownym otwarciu arkusza kalkulacyjnego. Wysokość wiersza jest zwiększana, jeśli arkusz kalkulacyjny zawiera komórki z zawijaniem tekstu i takie, w których wysokość wiersza została dostosowana za pomocą funkcji Autodopasowanie. Ten problem dotyczył poprzedniej wersji udostępnianej niejawnym testerom w ramach szybkich aktualizacji.

Znane problemy

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Wersja: 15.38.0 (kompilacja 170809)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano niektóre drobne problemy.

Znane problemy

 • W niektórych przypadkach wysokość wierszy zostanie zwiększona po otwarciu dokumentu w przypadku wierszy zawierających komórki z zawiniętym tekstem, dla których wysokości wierszy określono za pomocą funkcji autodopasowania.

Wersja: 15.38.0 (kompilacja 170801)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Poprawiono niektóre szablony dokumentów dla pewnych regionów, uwzględniając w nich odpowiednią zawartość regionalną.

 • Rozwiązano niektóre drobne problemy.

Znane problemy

 • W niektórych przypadkach wysokość wierszy zostanie zwiększona po otwarciu dokumentu w przypadku wierszy zawierających komórki z zawiniętym tekstem, dla których wysokości wierszy określono za pomocą funkcji autodopasowania.

Uwagi i informacje

 • Aby zgłosić problemy lub przesłać opinię bezpośrednio do naszego zespołu, kliknij uśmiechniętą buźkę w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie kliknij pozycję Powiedz nam, co Ci się podoba lub Powiedz nam, co można ulepszyć.

 • Skontaktuj się z nami i innymi niejawnymi testerami w ramach społeczności niejawnego programu testów pakietu Office lub za pomocą usługi Twitter.

 • Aby przejść na poziom Szybkie aktualizacje, kliknij pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje > Dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office, aby uzyskiwać wczesny dostęp do nowych wersji > Niejawny program testów pakietu Office — szybkie aktualizacje.

Wersja: 15.37.0 (kompilacja 170725)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem polegający na tym, że po użyciu klawiszy FN+strzałka w górę/strzałka w dół w celu przejścia o stronę w górę lub w dół, a następnie usunięciu wartości z komórki wyglądało nadal na to, że komórka zawiera wartość, mimo że faktycznie została ona usunięta.

 • Poprawki drobniejszych błędów.

Znane problemy

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Wersja: 15.37.0 (kompilacja 170704)

Nowe i ulepszone funkcje

 • Teraz można dodawać obrazy do nagłówków i stopek (funkcja została wydana w czerwcu 2017 r., ale nie została tu wcześniej udokumentowana).

Wstawianie obrazu w nagłówku lub stopce_C3_2017610163735

 • Poprawki błędów

 • Obrazy w nagłówkach i stopkach — usunięto problem z obniżoną jakością obrazów po wydrukowaniu.

Znane problemy

 • Obecnie nie ma znanych problemów.

Informacje dodatkowe:

 • Aby zgłosić problemy lub przesłać opinię bezpośrednio do naszego zespołu, kliknij uśmiechniętą buźkę w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie kliknij pozycję Powiedz nam, co Ci się podoba lub Powiedz nam, co można ulepszyć.

 • Jeśli chcesz powrócić do poprzedniej działającej wersji, możesz przejść do folderu Programy i przenieść plik „Microsoft Excel.app” do Kosza, a następnie przejść na stronę swojego konta w usłudze Office.com, aby ponowne zainstalować bieżącą wersję dla osób niebędących niejawnymi testerami. Przed zainstalowaniem starszej wersji należy przenieść nowszą wersję do Kosza.

 • Skontaktuj się z nami i innymi niejawnymi testerami w ramach społeczności niejawnego programu testów pakietu Office lub za pomocą usługi Twitter.

 • Aby przejść na poziom Szybkie aktualizacje, kliknij pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje > Dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office, aby uzyskiwać wczesny dostęp do nowych wersji > Niejawny program testów pakietu Office — szybkie aktualizacje.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×