Prognozowanie wartości w seriach

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W aplikacji Excel Online można prognozować wartości w serii za pomocą funkcji arkusza lub kliknąć i przeciągnąć uchwyt wypełniania, aby utworzyć trend liniowy liczb. Nie można jednak utworzyć trendu wzrostu za pomocą uchwytu wypełniania.

Oto jak utworzyć trend liniowy liczb w aplikacji Excel Online za pomocą uchwytu wypełniania:

  1. Zaznacz co najmniej dwie komórki zawierające wartości początkowe trendu.

    Aby zwiększyć dokładność serii trendu, zaznacz dodatkowe wartości początkowe.

  2. Przeciągnij uchwyt wypełniania w kierunku, w którym chcesz wypełniać wartościami rosnącymi lub malejącymi.

    Wypełnianie serii liniowej

Prognozowanie wartości za pomocą funkcji

Funkcja REGLINX oblicza lub przewiduje przyszłą wartość na podstawie dostępnych istniejących wartości. Wartość przewidywana jest to wartość y dla danej wartości x. Wartościami znanymi są istniejące wartości x i y, a nowa wartość jest obliczana za pomocą regresji liniowej. Ta funkcja może być przydatna w przewidywaniu przyszłego poziomu sprzedaży, wymagań dotyczących zapasów lub trendów konsumpcyjnych.

Funkcje REGLINW i REGEXPW umożliwiają przewidywanie przyszłych wartości y stanowiących kontynuację linii prostej lub krzywej wykładniczej najlepiej opisującej istniejące dane. Te funkcje mogą również zwracać tylko wartości y oparte na znanych wartościach x dla najlepiej pasującej linii lub krzywej. Aby wykreślić linię lub krzywą opisującą istniejące dane, należy użyć istniejących wartości x i wartości y zwróconych przez funkcję REGLINW lub REGEXPW.

Funkcji REGLINP lub REGEXPP można używać do obliczania linii prostej lub krzywej wykładniczej na podstawie istniejących danych. Funkcje REGLINP i REGEXPP zwracają różne statystyki regresji obejmujące między innymi nachylenie i punkt przecięcia dla najlepiej pasującej linii.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×