Produkty i usługi w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook listę produkty i usługi można obsługiwać przez dodawanie elementów, edytowanie elementów lub importowanie listy elementów z innej aplikacji.

Jeśli połączenie system księgowy zawiera listę elementów, możesz też zaimportować tej listy do Business Contact Manager dla programu Outlook.

Uwaga : Ta funkcja może nie być dostępne w przypadku system księgowy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc w system księgowy.

Wpisz nazwę lub wybierz ją z listy     Wpisz w polu nazwę TE000129541 do wyszukania lub wybierz nazwę z listy.

Listę można sortować, klikając nagłówki kolumn:

Nazwa elementu     Kliknij ten nagłówek, aby posortować listę elementów według nazw.

Opis      Kliknij, aby posortować listę elementów według opisów.

Cena jednostkowa      Kliknij, aby posortować listę elementów według cen.

Do zarządzania listą można używać następujących przycisków:

Dodaj      Kliknij ten przycisk, aby dodać nowe elementy do listy elementów.

Uwaga : Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest zintegrowany z system księgowy, nowe elementy, które są dodawane są nie zintegrowany z listy elementów w system księgowy. Elementy produktów i usług z listy elementów w system księgowy są zintegrowane usługi listy produktów i w Business Contact Manager dla programu Outlook.

Edytuj      Kliknij ten przycisk, aby edytować szczegóły elementu zaznaczonego na liście elementów.

Uwaga : Przycisk Edytuj jest dostępna, jeśli element znajduje się tylko w Business Contact Manager dla programu Outlook. Jeśli zostały zintegrowane Business Contact Manager dla programu Outlook i system księgowy elementów na liście znajduje się w system księgowy i Business Contact Manager dla programu Outlook.

Usuń      Kliknij ten przycisk, aby usunąć element zaznaczony na liście elementów.

Refresh      Click this button to replace the items in your Product and Service Items List with the current Items list from your accounting system.

Można również importować listę produktów i usług z innej aplikacji.

Uwaga : Lista musi być zapisana jako plik z wartościami oddzielanymi przecinkami (o rozszerzeniu csv) zawierający następujące pola uporządkowane w ten sposób: Nazwa elementu, Opis oraz Cena jednostkowa. Dla każdego importowanego elementu musi zostać utworzony w pliku oddzielny wiersz. Pola elementu muszą być oddzielone przecinkami (bez spacji przed i po przecinkach) lub separatorami listy ustawionymi w Panelu sterowania w oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe na karcie Opcje regionalne.

Importuj      Kliknij ten przycisk, aby importować listę zawierającą wiele elementów.

Uwaga : Aby uzyskać dostęp do tego formularza, w menu Business Contact Manager kliknij polecenie Lista produktów i usług.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×