Proces aktualizacji klienta synchronizacji usługi OneDrive

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ostatnia aktualizacja: maj 2017 r.

Ten artykuł jest dla administratorów IT, którzy zarządzanie nowy klient synchronizacji usługi OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa. Go wyjaśniono, jak firma Microsoft aktualizacje klienta synchronizacji systemu Windows i klienta synchronizacji Mac autonomicznego za pośrednictwem pierścienie sprawdzania poprawności oraz jak wyszukuje aktualizacje klienta synchronizacji (OneDrive.exe).

Uwagi : 

  • Jeśli zezwolisz na użytkowników, aby zsynchronizować konta osobistego OneDrive, w tym artykule opisano sposób aktualizacji i ustawień, które możesz wybrać dotyczą wszystkich wystąpień klienta synchronizacji.

  • Klienta synchronizacji zainstalowaną ze sklepu Mac App Store wykonuje proces oddzielnej aktualizacji. Po zakończeniu możemy stopniowych aktualizacji w pierścienia produkcji, możemy opublikować je sklepu Mac App Store, w którym natychmiast już wydane dla wszystkich osób.

Jak możemy aktualizacje za pośrednictwem wielu pierścienie

Po aktualizacji za pośrednictwem pierścienie w programie Microsoft będziemy zatwierdzić, możemy Zwolnij organizacjom Dzwoń aktualizacji domyślne, produkcji. Pracujemy wdrożeniem ich niewielką użytkowników Dzwoń na początku i powoli wdrożeniem je wszystkim Dzwoń. Zwykle trwa to jeden do dwóch tygodni. W każdej Zwiększ wzdłuż sposób firma Microsoft monitoruje telemetryczne na potrzeby zapewnienia jakości. W przypadku rzadkich wykrywamy problem, możemy wstrzymaniu wydania, rozwiązać problem i zwolnij nowe aktualizacje do użytkowników w tej samej kolejności. Po aktualizacji jest całkowicie wdrażania w Dzwoń produkcji, możemy Zwolnij następnego dzwonienia, przedsiębiorstwa.

Oś czasu aktualizacji

Dzwonienie przedsiębiorstwa zawiera kompilacjach, które monitorowane w całym fazy produkcji, mniej wersjach są zawieszone. Dzwonienie przedsiębiorstwa pozwala także na jako administrator:

  • Określanie, kiedy wdrażania aktualizacji (w ciągu 60 dni od ich wydania).

  • Wdrażanie nowej wersji z lokalizacji sieciowej wewnętrznych, aby uniknąć używania przepustowości internetowej. (Jeśli nie wdrożenia aktualizacji po upływie 60 dni, zostanie ono automatycznie pobierane i zainstalowany.)

Jednak jako najmniejszą Dzwoń Dzwoń Enterprise otrzymuje ulepszenia dotyczące wydajności, niezawodności poprawki i nowe funkcje ostatnio.

Uwaga : Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do pominięcia okres prolongaty 60-dniowa krytyczne aktualizacje.

Aby dowiedzieć się, jak ustawić Dzwoń przedsiębiorstwa dla klienta synchronizacji systemu Windows, zobacz Używanie zasad grupy do kontrolowania ustawień klienta synchronizacji usługi OneDrive. Aby dowiedzieć się, jak ustawić go dla komputerów Mac klienta synchronizacji, zobacz temat Konfigurowanie nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive na macOS. Aby uzyskać informacje o procesie aktualizacji usługi Office 365 zobacz Omówienie kanałów aktualizacji dla usługi Office 365 ProPlus. Aby uzyskać informacje o procesie aktualizacji systemu Windows 10 zobacz Tworzenie pierścienie wdrożenia aktualizacji systemu Windows 10.

Jak klienta synchronizacji sprawdza i stosuje aktualizacje

Klienta synchronizacji OneDrive wyszukuje dostępne aktualizacje co 24 godziny, gdy jest uruchomiony. Jeśli zostało zatrzymane i nie pod kątem aktualizacji w więcej niż 24 godziny, klienta synchronizacji sprawdzał aktualizacje zaraz po uruchomieniu. Windows 10 jest również zaplanowane zadanie, które aktualizacje klienta synchronizacji, nawet jeśli nie jest uruchomiony.

Aby określić, czy jest dostępna aktualizacja, klienta synchronizacji OneDrive sprawdza, czy:

  • Najnowsza wersja wydane dzwonienia aktualizacji jest większa niż zainstalowanych na komputerze. Aby uzyskać informacje na temat ustawiania Dzwoń zobacz Zastosowanie zasad grupy do kontrolowania ustawień klienta synchronizacji usługi OneDrive. Jeśli zainstalowana wersja jest zbyt stary, aby można zaktualizować do bieżącej wersji, klienta synchronizacji, najpierw zostaną one zaktualizowane do minimalna wersja poziomu pierścienia.

  • Aktualizacja jest dostępne na komputerze, na podstawie procentu rozmieszczenia ustawiane w pierścienia.

Jeśli oba te są spełnione, OneDrive do pobrania aktualizacji do folderu ukrytego bez interakcji użytkownika. Po zakończeniu pobierania OneDrive sprawdza i instaluje go. Jeśli OneDrive jest uruchomiony, jego został zatrzymany, a następnie uruchomić ponownie. Użytkownicy nie musisz zalogować się ponownie, a nie są potrzebne uprawnienia administracyjne, aby zainstalować aktualizację.

Aby uzyskać informacje na temat najnowszej wersji zobacz klienta synchronizacji usługi OneDrive w nowej wersji.

Wdrażanie aktualizacji w Dzwoń przedsiębiorstwa

Aby wdrożyć zaktualizowaną wersję klienta synchronizacji dla systemu Windows, uruchom następujące polecenie za pomocą Menedżera konfiguracji centrum systemu:

Execute <pathToExecutable>\OneDriveSetup.exe /update /restart

Gdzie pathToExecutable jest lokalizację na komputerze lokalnym lub udziału sieciowego dostępne i OneDriveSetup.exe wersji, do którego chcesz zaktualizować wszystkie komputery. Wykonanie tego polecenia ponowne uruchomienie OneDrive.exe na wszystkich komputerach. Jeśli nie chcesz ponownie uruchomić klienta synchronizacji, należy usunąć parametr/Restart. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Podręcznik wdrażania dla systemu Windows.

Aby wdrożyć zaktualizowana wersja klienta synchronizacji dla komputerów Mac, wdrożyć OneDrive.pkg wersją docelowej przy użyciu rozwiązania MDM.

60 dni po aktualizacje są dostępne w dzwonienia Enterprise stają się nowa wersja minimalne i automatycznie zaktualizuje wszystkich klientów synchronizacji, znajdujących się poniżej tej wersji. Zalecamy używanie najnowszej dostępnej wersji Szacuj aktualizacji i zainstalować nowe wersje, przed stają się one nowa wartość minimalna.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×