Problem z drukowania obiektów, które należy używać w programie Publisher

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Obiekt używa przezroczystości koloru linii lub wypełnienia. Podczas drukowania do PostScript lub drukarki PCL, może zostać wyświetlony następujących problemów:

 • Obiekt może zawierać przedziały deseniu.

 • Kolor obiektu może się zmienić.

 • Obiekt może być rozmyty.

 • Obiekt może utracić przezroczystość.

 • Czy ten obiekt nakłada się za innym obiektem przezroczysty, może pojawić się niepożądane desenie (nazywanych moiré).

Uwaga: Możesz wydrukować przezroczystości na ekranie na drukarce kolorowej atramentowych i przezroczystość będą wyświetlane poprawnie po opublikowaniu publikacji jako witryny sieci Web lub wysyłanie go jako wiadomość e-mail.

Obiekt jest jednym z następujących czynności:

 • Autokształt

 • Tabeli

 • Pole tekstowe lub obiekt WordArt z cieniem

 • Obraz lub obiekt clipart

Aby znaleźć i wybierz element, kliknij pozycję komunikat o błędzie w okienku zadań Sprawdzanie projektu, kliknij strzałkę, a następnie kliknij Przejdź do tego elementu.

Poprawka automatyczna

Zastąpienie przezroczystości odcieniem      Kliknij tę poprawkę, aby automatycznie zresetować przezroczystość obiektu na 0 procent.

Jeśli korzystasz z tej poprawki, nie można wyświetlić wszystkie obiekty, które znajdują się pod ten obiekt. Wygląd lub odcienia tych elementów przezroczystego obiektu, które są wyświetlane na tle mającym jednolity kolor także zostaną utracone. Aby zachować te efekty, należy rozwiązać ten problem ręcznie.

Ręczna poprawka

Aby ręcznie usunąć ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

Zamienianie przezroczystości lub odcienia

Poniższe procedury mają zastosowanie jedynie do obiektów, w których pojedynczego koloru pokazuje przez obiekt przezroczysty. Aby odtworzyć wygląd przezroczystego obiektu na tle mającym jednolity kolor, wykonaj następujące czynności:

 1. Zresetuj przezroczystość obiektu na 0 procent.

  Obiekt z przezroczystym wypełnieniem

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, a następnie wybierz pozycję Formatuj obiekt.

  2. Na karcie Kolory i linie, w obszarze Wypełnienie za pomocą suwaka Przezroczystość umożliwia ustawianie przezroczystości na 0%.

  Obiekt z przezroczystą linią

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, a następnie wybierz pozycję Formatuj obiekt.

  2. Na karcie Kolory i linie, w obszarze Linia za pomocą suwaka Przezroczystość umożliwia ustawianie przezroczystości na 0%, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Zaznacz obiekt, a następnie Zastosuj do niego odcień lub cień.

  Wypełnienie

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, a następnie wybierz pozycję Formatuj obiekt.

  2. Na karcie Kolory i linie, w obszarze Wypełnienie kliknij listę rozwijaną obok przycisku Kolor i wybierz odcienie.

  3. W oknie dialogowym Efekty wypełnienia zaznacz odcień lub cień, który ma, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dla wiersza

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, a następnie wybierz pozycję Formatuj obiekt.

  2. Na karcie Kolory i linie, w obszarze Linia kliknij listę rozwijaną obok przycisku Kolor i wybierz odcienie.

  3. W oknie dialogowym Efekty wypełnienia zaznacz odcień lub cień, który ma, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Możesz wybrać odcienie lub cienie koloru tylko w przyrostach 10 procent. Nie może istnieć możliwość odpowiadają dokładnie lub odcienia wygląd przezroczystości na tle mającym jednolity kolor.

Zapisywanie obiektów jako obraz i Wstaw obraz w jego miejscu

Poniższe procedury dotyczą tylko obiekty przezroczyste częściowo obejmujące jeden lub kilka obiektów tła. Aby utworzyć obraz, którego można używać zamiast obiektów w publikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznaczanie wszystkich obiektów, które dotyczą przezroczystość, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz grupę Obraz przycisku .

 2. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, a następnie kliknij przycisk Zapisz jako obraz.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję typ pliku graficznego.

  Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki wybierz pozycję Mapa bitowa niezależna od urządzenia. Ten typ pliku pozwoli zachować wygląd przezroczystości tła zgrupowanych obiektów.

 4. Kliknij przycisk Zmień.

 5. W oknie dialogowym Zmienianie rozdzielczości wybierz rozdzielczość, która jest zgodna z rodzaju drukowania, że będzie używać, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Wpisz nazwę dla obrazu w polu Nazwa pliku.

 7. Na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać obraz, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 8. Usuń obiekty, zaznaczając zgrupowane obiekty i naciskając klawisz DELETE. Jeśli chcesz zachować oryginalne obiekty, przeciągnij grupę poza stronę do szkicownik.

 9. W menu Wstaw wskaż polecenie obraz.

 10. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu wskaż miejsce, w którym jest zapisany obraz, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Uwagi: 

 • Poniższe procedury nie osiągnie pożądany wynik we wszystkich przypadkach. Na przykład nie będzie mógł Grupuj obiekty, które znajdują się na stronie wzorcowej lub uzyskanie efektu przezroczystości obiektu znajdującego się nad tłem strony.

 • Aby uzyskać najlepsze wyniki należy unikać korzystania z przezroczystości, jeśli będzie drukowania publikacji na drukarce PostScript lub PCL. Użyj zamiast tego programie do rysowania tworzenie nieprzezroczysty obrazy, które są wyświetlane przezroczysty.

Poprawka automatyczna

Zastąpienie przezroczystości odcieniem      Kliknij tę poprawkę, aby automatycznie zresetować przezroczystość obiektu na 0 procent.

Jeśli korzystasz z tej poprawki, nie można wyświetlić wszystkie obiekty, które znajdują się pod ten obiekt. Wygląd lub odcienia tych elementów przezroczystego obiektu, które są wyświetlane na tle mającym jednolity kolor także zostaną utracone. Aby zachować te efekty, należy rozwiązać ten problem ręcznie.

Ręczna poprawka

Aby ręcznie usunąć ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

Zamienianie przezroczystości lub odcienia

Poniższe procedury mają zastosowanie jedynie do obiektów, w których pojedynczego koloru pokazuje przez obiekt przezroczysty. Aby odtworzyć wygląd przezroczystego obiektu na tle mającym jednolity kolor, wykonaj następujące czynności:

 1. Zresetuj przezroczystość obiektu na 0 procent.

  Obiekt z przezroczystym wypełnieniem

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, a następnie wybierz pozycję Formatuj obiekt.

  2. Na karcie Kolory i linie, w obszarze Wypełnienie za pomocą suwaka Przezroczystość umożliwia ustawianie przezroczystości na 0%.

  Obiekt z przezroczystą linią

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, a następnie wybierz pozycję Formatuj obiekt.

  2. Na karcie Kolory i linie, w obszarze Linia za pomocą suwaka Przezroczystość umożliwia ustawianie przezroczystości na 0%, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Zaznacz obiekt, a następnie Zastosuj do niego odcień lub cień.

  Wypełnienie

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, a następnie wybierz pozycję Formatuj obiekt.

  2. Na karcie Kolory i linie w obszarze Wypełnienie kliknij pozycję Efekty wypełnienia.

  3. W oknie dialogowym Efekty wypełnienia kliknij kartę odcień i wybierz odcień lub cień, który ma, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Możesz wybrać odcienie lub cienie koloru tylko w przyrostach 10 procent. Nie może istnieć możliwość odpowiadają dokładnie lub odcienia wygląd przezroczystości na tle mającym jednolity kolor.

Zapisywanie obiektów jako obraz i Wstaw obraz w jego miejscu

Poniższe procedury dotyczą tylko obiekty przezroczyste częściowo obejmujące jeden lub kilka obiektów tła. Aby utworzyć obraz, którego można używać zamiast obiektów w publikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznaczanie wszystkich obiektów, które dotyczą przezroczystość, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz grupę Obraz przycisku .

 2. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, a następnie kliknij przycisk Zapisz jako obraz.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję typ pliku graficznego.

  Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki wybierz pozycję Mapa bitowa niezależna od urządzenia. Ten typ pliku pozwoli zachować wygląd przezroczystości tła zgrupowanych obiektów.

 4. Kliknij przycisk Zmień.

 5. W oknie dialogowym Zmienianie rozdzielczości wybierz rozdzielczość, która jest zgodna z rodzaju drukowania, że będzie używać, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Wpisz nazwę dla obrazu w polu Nazwa pliku.

 7. Na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać obraz, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 8. Usuń obiekty, zaznaczając zgrupowane obiekty i naciskając klawisz DELETE. Jeśli chcesz zachować oryginalne obiekty, przeciągnij grupę poza stronę do szkicownik.

 9. W menu Wstaw wskaż polecenie obraz.

 10. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu wskaż miejsce, w którym jest zapisany obraz, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Uwagi: 

 • Poniższe procedury nie osiągnie pożądany wynik we wszystkich przypadkach. Na przykład nie będzie mógł Grupuj obiekty, które znajdują się na stronie wzorcowej lub uzyskanie efektu przezroczystości obiektu znajdującego się nad tłem strony.

 • Aby uzyskać najlepsze wyniki należy unikać korzystania z przezroczystości, jeśli będzie drukowania publikacji na drukarce PostScript lub PCL. Użyj zamiast tego programie do rysowania tworzenie nieprzezroczysty obrazy, które są wyświetlane przezroczysty.

Poprawka automatyczna

Zastąpienie przezroczystości odcieniem      Kliknij tę poprawkę, aby automatycznie zresetować przezroczystość obiektu na 0 procent.

Jeśli korzystasz z tej poprawki, nie można wyświetlić wszystkie obiekty, które znajdują się pod ten obiekt. Wygląd lub odcienia tych elementów przezroczystego obiektu, które są wyświetlane na tle mającym jednolity kolor także zostaną utracone. Aby zachować te efekty, należy rozwiązać ten problem ręcznie.

Ręczna poprawka

Aby ręcznie usunąć ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

Zamienianie przezroczystości lub odcienia

Poniższe procedury mają zastosowanie jedynie do obiektów, w których pojedynczego koloru pokazuje przez obiekt przezroczysty. Aby odtworzyć wygląd przezroczystego obiektu na tle mającym jednolity kolor, wykonaj następujące czynności:

 1. Zresetuj przezroczystość obiektu na 0 procent.

  Obiekt z przezroczystym wypełnieniem

  1. Zaznacz obiekt.

  2. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kolor wypełnienia Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia.

  3. W oknie dialogowym Kolory kliknij kartę Standardowy, a następnie użyj suwaka Przezroczystość umożliwia ustawianie przezroczystości na 0%.

  Obiekt z przezroczystą linią

  1. Zaznacz obiekt.

  2. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kolor linii Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Więcej kolorów linii.

  3. W oknie dialogowym Kolory kliknij kartę Standardowy, a następnie użyj suwaka Przezroczystość umożliwia ustawianie przezroczystości na 0%.

 2. Zaznacz obiekt, a następnie Zastosuj do niego odcień lub cień.

  Wypełnienie

  1. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kolor wypełnienia Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Efekty wypełnienia.

  2. W oknie dialogowym Efekty wypełnienia kliknij kartę odcień, a następnie wybierz odpowiedni odcień lub cień, który ma.

  Dla wiersza

  1. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kolor linii Obraz przycisku , a następnie kliknij Linie z deseniem.

  2. W oknie dialogowym Linie z deseniem kliknij kartę odcienie, a następnie wybierz odpowiedni odcień lub cień, który ma.

Uwaga: Możesz wybrać odcienie lub cienie koloru tylko w przyrostach 10 procent. Nie może istnieć możliwość odpowiadają dokładnie lub odcienia wygląd przezroczystości na tle mającym jednolity kolor.

Zapisywanie obiektów jako obraz i Wstaw obraz w jego miejscu

Poniższe procedury dotyczą tylko obiekty przezroczyste częściowo obejmujące jeden lub kilka obiektów tła. Aby utworzyć obraz, którego można używać zamiast obiektów w publikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz i zgrupuj wszystkie obiekty, których dotyczy przezroczystości.

  Jak to zrobić?

  1. Kliknij narzędzie Zaznacz obiekty Przycisk wskaźnika , a następnie przeciągnij pole zaznaczenia wokół obiektów, które mają w grupie.

  2. W prawym dolnym rogu pola wyboru kliknij przycisk grupy Obraz przycisku .

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, a następnie kliknij przycisk Zapisz jako obraz.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję typ pliku graficznego.

  Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki wybierz pozycję Mapa bitowa niezależna od urządzenia. Ten typ pliku pozwoli zachować wygląd przezroczystości tła zgrupowanych obiektów.

 4. Kliknij przycisk Zmień.

 5. W oknie dialogowym Zmienianie rozdzielczości wybierz rozdzielczość, która jest zgodna z rodzaju drukowania, że będzie używać, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Wpisz nazwę dla obrazu w polu Nazwa pliku.

 7. Na liście Zapisz w wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać obraz, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 8. Usuń obiekty, zaznaczając zgrupowane obiekty i naciskając klawisz DELETE. Jeśli chcesz zachować oryginalne obiekty, przeciągnij grupę poza stronę do szkicownik.

 9. W menu Wstaw wskaż polecenie Obraz, a następnie kliknij polecenie Z pliku.

 10. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu wskaż miejsce, w którym jest zapisany obraz, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Uwagi: 

 • Poniższe procedury nie osiągnie pożądany wynik we wszystkich przypadkach. Na przykład nie będzie mógł Grupuj obiekty, które znajdują się na stronie wzorcowej lub uzyskanie efektu przezroczystości obiektu znajdującego się nad tłem strony.

 • Aby uzyskać najlepsze wyniki należy unikać korzystania z przezroczystości, jeśli będzie drukowania publikacji na drukarce PostScript lub PCL. Użyj zamiast tego programie do rysowania tworzenie nieprzezroczysty obrazy, które są wyświetlane przezroczysty.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×