Problem: w obszarze powiadomień pojawia się wiele alertów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Objawy

W obszarze powiadomień jest regularnie wyświetlana duża liczba alertów. Na przykład:

Wiele alertów w obszarze powiadomień systemu Windows

Przyczyna

Jeśli użytkownik korzysta z kilku obszarów roboczych, w których ma miejsce duża aktywność, w obszarze powiadomień może gromadzić się wiele nieprzeczytanych alertów. Mogą być też widoczne inne alerty, sygnalizujące stan różnych działań, takich jak wysyłanie zaproszeń lub wiadomości.

Może się okazać, że pokazywanie dużej liczby alertów rozprasza uwagę i należy je szybko wyeliminować lub przynajmniej zatrzymać ich wyświetlanie. Program SharePoint Workspace obecnie nie oferuje funkcji jednoczesnego zaznaczania grupy alertów i wykonywania na niej operacji. W przypadku nieprzeczytanych alertów należy wykonywać operacje na każdym alercie osobno, klikając go w celu przejścia do nieprzeczytanej zawartości lub klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Odrzuć. Jeśli są wyświetlane alerty o stanie, wystarczy kliknąć je w celu zatrzymania śledzenia, ale również w tym przypadku należy klikać po jednym alercie na raz.

Rozwiązanie

Poziom alertów dla całego obszaru roboczego lub dla konkretnych narzędzi w obszarze roboczym można zmieniać selektywnie, tak aby alerty dotyczące nieprzeczytanej zawartości nie były wyświetlane w obszarze powiadomień systemu Windows.

W odniesieniu do każdego obszaru roboczego można poświęcić kilka minut na dobranie poziomu powiadamiania o nieprzeczytanej zawartości w konkretnych narzędziach. W niektórych przypadkach można wybrać ustawienie dołączania znacznika do nieprzeczytanej zawartości zamiast wyświetlania powiadomienia.

Uwaga: Domyślnie program SharePoint Workspace będzie automatycznie odrzucać zignorowane alerty po czterech dniach. Można także zmniejszyć czas automatycznego odrzucania nawet do jednego dnia.

Dostosowywanie poziomów i ustawień alertów

Aby zarządzać liczbą alertów wyświetlanych w obszarze powiadomień systemu Windows, można zmienić globalne ustawienia alertów w preferencjach konta albo można zmienić poziom alertów dla obszaru roboczego, narzędzia, folderu lub pliku.

Zmienianie poziomu alertów dla obszaru roboczego

 1. Na pasku uruchamiania kliknij prawym przyciskiem myszy obszar roboczy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Alerty.

 3. Przeciągnij suwak, aby zmienić ustawienie alertów.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji ustawienie alertów zobacz Ustawianie preferencji alertów.

Zmienianie poziomu alertów dla narzędzia w obszarze roboczym

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę narzędzia, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Alerty.

 3. Przeciągnij suwak, aby zmienić ustawienie alertów.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji ustawienie alertów zobacz Ustawianie preferencji alertów.

Zmienianie ustawień globalnych automatycznego odrzucania alertów

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, kliknij pozycję Zarządzaj alertami, a następnie kliknij pozycję Ustaw alerty.

 2. Wybierz liczbę dni z listy rozwijanej w obszarze Automatyczne usuwanie alertów.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×