Problem: Sprawdzanie mapy XML do eksportowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli chcesz upewnić się, że mapy XML umożliwia eksportowanie danych XML, mogą wystąpić następujące problemy eksportu.

Problem, który chcesz rozwiązać?

Problem: pojawia się komunikat informujący, że nie można eksportować mapy.

Problem: pojawia się komunikat informujący, że mapy można eksportować, ale niektóre wymagane elementy nie zostały zamapowane.

Problem: pojawia się komunikat informujący, że nie można eksportować mapy.

Nie można wyeksportować mapowania XML, jeśli nie mogą zostać zachowane relacji mapowanego elementu z innymi elementami. Ta relacja mogą nie zostać zachowane w następujących sytuacjach:

 • Definicja schematu mapowanego elementu jest zawarta w sekwencji, dla którego są spełnione następujące warunki:

  • Atrybut maxoccurs nie jest równy 1.

  • Sekwencja ma zdefiniowany więcej niż jeden bezpośredni element podrzędny lub ma określony inny element składający jako element podrzędny.

 • Niepowtarzające się elementy tego samego poziomu z tym samym powtarzającym się elementem nadrzędnym są mapowane na różne tabele XML.

 • Wiele powtarzających się elementów jest mapowanych na tę samą tabelę XML, a powtarzanie się nie jest określone przez element nadrzędny.

 • Elementy podrzędne mające różne elementy nadrzędne są mapowane na tę samą tabelę XML.

Ponadto zawartości mapowania XML nie można wyeksportować, jeśli zawartość zawiera jedną z poniższych konstrukcji schematu XML:

 • Lista list     Jedna lista elementów zawiera drugą listę elementów.

 • Denormalized danych    Tabela XML zawiera element zdefiniowanego w schemacie ma występować raz (atrybut maxoccurs jest ustawiona na 1). Po dodaniu takiego elementu do tabeli XML, kolumna tabeli jest wypełniony wielu wystąpień elementu.

 • Wybór     To jest element mapowany, który jest częścią konstrukcji schematu < wybór > .

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Eksportowanie danych XML danych.

Początek strony

Problem: pojawia się komunikat informujący, że mapy można eksportować, ale niektóre wymagane elementy nie zostały zamapowane.

Może istnieć kilka przyczyn tego komunikatu:

 • Mapa XML, który jest skojarzony z tą tabelą XML zawiera co najmniej jeden wymagane elementy, które nie zostały zamapowane na tę tabelę XML.

  Hierarchiczną listę elementów w okienku zadań Źródło XML wskazuje wymagane elementy za czerwona gwiazdka w prawym górnym rogu ikony z lewej strony każdego elementu. Aby zamapować wymagany element, przeciągnij go do lokalizacji w arkuszu miejsce, w którym ma się pojawić.

 • Element jest strukturą rekurencyjną.

  Typowym przykładem struktury rekurencyjnej jest hierarchia pracowników i menedżerów, w której istnieje kilka poziomów zagnieżdżenia tych samych elementów XML. Chociaż użytkownik mógł zamapować wszystkie elementy w okienku zadań Źródło XML, program Excel nie obsługuje struktur rekurencyjnych o głębokości większej niż jeden poziom i dlatego nie może zamapować wszystkich elementów.

 • Tabela XML zawiera zawartość mieszaną.

  Zawartość mieszana występuje wtedy, gdy element zawiera element podrzędny oraz prosty tekst poza obrębem elementu podrzędnego. Często zdarza się, że tagi formatowania (takie jak tagi pogrubienia) są używane do oznaczenia danych znajdujących się w elemencie. Chociaż element podrzędny (jeśli jest obsługiwany przez program Excel) może być wyświetlany, zawartość tekstowa zostanie utracona podczas importowania danych i nie będzie dostępna po wyeksportowaniu danych, zatem nie można zachować pełnej zgodności wersji.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Eksportowanie danych XML danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×