Praca ze stronami w witrynie publikowania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W witrynie publikowania wszystkie strony sieci Web są przechowywane w bibliotece stron. Dzięki systemowi ewidencjonowania i wyewidencjonowywania strony mogą być w danym momencie edytowane tylko przez jedną osobę, przy czym funkcja przechowywania wersji ułatwia śledzenie zmian. Domyślnie każda strona przed opublikowaniem musi zostać zatwierdzona przez jednego recenzenta.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie strony

Edytowanie strony

Zapisywanie strony

Edytowanie wcześniej zapisanej strony

Ewidencjonowanie strony

Przesyłanie strony do zatwierdzenia

Zatwierdzanie lub odrzucanie strony

Publikowanie strony

Wyświetlanie historii wersji strony

Tworzenie strony

Strony sieci Web można tworzyć i edytować za pomocą przeglądarki. Programy takie jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007 oferują więcej opcji, ale w przypadku niektórych stron użycie przeglądarki jest wystarczające.

 1. W witrynie, w której chcesz utworzyć stronę, w menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij przycisk Utwórz stronę.

 2. W polu Nazwa adresu URL wpisz nazwę pliku dla strony. Ta nazwa będzie wyświetlana w łączach w całej witrynie.

 3. W polu Tytuł możesz zaakceptować tytuł domyślny, taki sam jak wartość pola Nazwa adresu URL, lub wpisać nowy tytuł strony. W niektórych układach strony tytuł jest wyświetlany w jej lewym górnym rogu.

 4. W polu Opis wpisz opcjonalny opis zawartości strony. W niektórych układach strony opis jest wyświetlany na stronie.

 5. W sekcji Układ strony wybierz układ strony, którą chcesz opublikować. Możliwości wyboru układu są zależne od typu zawartości do opublikowania lub od szablonu, którego chce użyć projektant witryny.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Początek strony

Edytowanie strony

W zależności od wybranego typu układu na stronie mogą występować jednocześnie formanty pól i składniki Web Part. Dodawanie zawartości strony polega na edytowaniu i konfigurowaniu każdego z tych elementów osobno. Projektant strony określa, które elementy są na niej wyświetlane. Formantów pól nie można przenosić na stronie; służą one do zachowania spójności między stronami i witrynami. W niektórych układach jest możliwe dodawanie lub edytowanie składników Web Part.

Element

Czynności

Formanty pól

 • Istnieją różne metody dodawania zawartości do formantu pola, na przykład wpisanie tekstu w polu albo kliknięcie łącza Edytuj zawartość lub Edytuj obraz w celu wyświetlenia dodatkowych opcji. Dla innych formantów mogą być dostępne inne opcje.

Składniki Web Part

 • Aby dodać do strony składnik Web Part, w miejscu symbolu zastępczego na stronie kliknij łącze Dodaj składnik Web Part, a następnie wybierz składnik Web Part, który chcesz dodać do strony.

 • Konfigurowanie składnika Web Part, kliknij strzałkę Menu składnika Web Part na pasku tytułu, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj udostępniony składnik Web Part. Zaktualizuj konfigurację w okienku narzędzi.

Początek strony

Zapisywanie strony

Strony są zapisywane w bibliotece stron witryny. Zapisywanie stron w tej centralnej lokalizacji ułatwia współpracę wielu autorów przy tworzeniu stron sieci Web (o ile posiadają oni odpowiednie uprawnienia). Istnieje kilka opcji zapisywania strony; większość z nich jest dostępna z poziomu paska narzędzi Edytowanie strony.

Aby

Wykonaj następujące czynności

Zapisanie strony i dalsze edytowanie jej.

 • Na pasku narzędzi Edytowanie strony kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Zapisanie strony bez zezwolenia innym na jej edytowanie.

 • Na pasku narzędzi Edytowanie strony kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij pozycję Zapisz i zatrzymaj edytowanie.

Zapisanie strony i zezwolenie innym na edytowanie jej.

 • Na pasku narzędzi Edytowanie strony kliknij pozycję Zaewidencjonuj, aby udostępnić wersję roboczą.

Zapisanie strony i zaewidencjonowanie jej do przeglądu.

 • Na pasku narzędzi Edytowanie strony kliknij pozycję Prześlij do zatwierdzenia.

Odrzucenie wszystkich zmian wykonanych od ostatniego wyewidencjonowania strony.

 • Kliknij pozycję Strona, a następnie kliknij pozycję Odrzuć wyewidencjonowanie.

Przy każdym ewidencjonowaniu strony tworzona jest wersja pomocnicza. Wersję pomocniczą strony można rozpoznać po numerze. Wersje główne strony, czyli strony, które zostały zatwierdzone i opublikowane, mają numery kończące się zerem (0).

Początek strony

Edytowanie wcześniej zapisanej strony

W danym momencie tylko jedna osoba może edytować stronę przy użyciu programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Po kliknięciu pozycji Edytuj stronę następuje automatyczne wyewidencjonowanie strony z biblioteki stron, dzięki czemu staje się ona niedostępna dla innych użytkowników.

Jeśli strona została wcześniej opublikowana, jej opublikowana wersja może nadal być wyświetlana przez użytkowników, przy czym zostaje utworzona wersja pomocnicza, którą można edytować. Jeśli na przykład jest opublikowana wersja 3.0, to po kliknięciu pozycji Edytuj stronę w programie Office SharePoint Server 2007 zostanie utworzona wersja 3.1. Dla osób odwiedzających stronę sieci Web będzie widoczna wersja 3.0, aż do momentu zatwierdzenia i opublikowania wersji 4.0.

Stronę można edytować bezpośrednio po wyświetleniu lub uzyskując do niej dostęp w bibliotece stron witryny.

Aby

Wykonaj następujące czynności

Rozpoczęcie edytowania podczas wyświetlania strony.

 • Na stronie, którą chcesz edytować, w menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

Znajdowanie strony w bibliotece stron.

 1. W witrynie, w której stronie znajduje się, w menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij łącze Wyświetl całą zawartość witryny.

 2. W obszarze Biblioteki dokumentów kliknij pozycję Strony.

 3. Na liście Strony kliknij nazwę strony, którą chcesz edytować.

 4. Na pasku narzędzi Edytowanie strony kliknij pozycję Edytuj stronę.

Początek strony

Ewidencjonowanie strony

System ewidencjonowania i wyewidencjonowywania zapobiega jednoczesnemu utworzeniu wielu wersji tej samej strony. W tym celu system umożliwia edytowanie tylko wyewidencjonowanych wersji strony. Aby możliwa była współpraca kilku autorów przy edytowaniu jednej strony sieci Web, jeden autor musi zaewidencjonować dokument w bibliotece, a dopiero potem inny autor może go wyewidencjonować w celu wprowadzenia zmian.

Aby zaewidencjonować stronę i umożliwić innym użytkownikom uzyskanie dostępu do niej z poziomu biblioteki stron:

 • Na stronie, którą edytujesz, na pasku narzędzi Edytowanie strony kliknij pozycję Zaewidencjonuj, aby udostępnić wersję roboczą.

Początek strony

Przesyłanie strony do zatwierdzenia

Program Office SharePoint Server 2007 umożliwia przesłanie strony do jednego recenzenta, aby zatwierdził ją przed opublikowaniem. Jeśli administrator nie włączył przepływu pracy, użytkownik musi sam powiadomić recenzenta, że strona jest gotowa do przeglądu.

 • Aby przygotować stronę dla recenzenta, na pasku narzędzi Edytowanie strony kliknij pozycję Prześlij do zatwierdzenia.

Początek strony

Zatwierdzanie lub odrzucanie strony

Recenzent strony ma możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia zawartości przygotowanej przez autora do opublikowania. Recenzent nie może edytować strony bez utworzenia nowej wersji, którą następnie trzeba ponownie przesłać do zatwierdzenia.

Domyślnie strona jest publikowana zaraz po zatwierdzeniu. W przypadku odrzucenia strona pozostaje w bibliotece stron w takiej samej wersji jak przed odrzuceniem, ale jej stan zmienia się na Odrzucona.

 • Aby zatwierdzić i opublikować stronę, na pasku narzędzi Edytowanie strony kliknij pozycję Zatwierdź.

 • Aby odrzucić stronę, na pasku narzędzi Edytowanie strony kliknij pozycję Odrzuć.

Początek strony

Publikowanie strony

Autor posiadający odpowiednie uprawnienia może opublikować stronę bez zatwierdzenia przez recenzenta. Domyślnie strona pojawia się w witrynie sieci Web natychmiast po opublikowaniu. Autor lub projektant strony może zmienić harmonogram publikowania na stronie Ustawienia strony. Ta możliwość jest przydatna, jeśli strona zawiera informacje zależne od czasu, na przykład dotyczące dodatkowych świadczeń dla pracowników, które będą realizowane w określonym dniu, lub specjalnego wydarzenia, które ma odbyć się w dniach wolnych od pracy.

 • Aby opublikować stronę, na edytowanej stronie na pasku narzędzi Edytowanie strony kliknij pozycję Publikuj.

Początek strony

Wyświetlanie historii wersji strony

Historię strony oraz jej stan bieżący można wyświetlić, korzystając ze strony Historia wersji. Jest tam wyświetlona aktualnie opublikowana wersja główna (jeśli istnieje) oraz wszystkie wersje oczekujące i odrzucone. Na stronie Historia wersji są podane także informacje o tym, kto i kiedy edytował daną stronę. Aby wyświetlić więcej informacji o określonej wersji, należy wybrać odpowiedni element z listy.

 • Aby wyświetlić historię wersji strony, korzystając ze strony, której ma dotyczyć historia, kliknij pozycję Narzędzia na pasku narzędzi Edytowanie strony, a następnie kliknij pozycję Historia poprawek.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×