Praca ze składnikami Web Part filtrów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składniki Web Part filtrów nawiązać połączenie składników Web Part zawierająca jeden lub więcej zestawów danych, aby zmienić widok danych. Filtr składnika Web part może być widoczne na stronie w celu wyświetlania monitu o wprowadzenie danych użytkownika, takie jak data lub tekst, lub może być niewidoczne, tak jak w przypadku z Filtr bieżącego użytkownika, który umożliwia filtrowanie danych na podstawie użytkownika, który jest zalogowany do komputera.

W tym artykule

Omówienie

Typy filtrów

Przy użyciu filtrów

Omówienie

Niektóre składniki Web Part filtr danych filtrowania automatycznie i inne filtry umożliwiają wyświetlanie stronę wprowadzanie wartości lub wybieranie z listy. Składniki Web Part filtrów są przeznaczone do pracy z danymi programu Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, Microsoft Office SharePoint Server 2007 list programu SharePoint, dane, które znajduje się w wykazie danych biznesowych lub danych w skoroszycie ładowanym do Part sieci Web programu Microsoft Office Excel Web Access.

Sposoby używania filtrów

Poniższe dwa scenariusze pokazują, jak filtry Office SharePoint Server 2007 mogą być przydatne:

  • Marcin Jankowski chce komunikowanie się dochód wygenerowany przez produkt miesięcznych. Ze względów historycznych Marcin czy wyświetlanie raportu programu SQL Server 2005 Analysis Services tworzone przez aplikację sprzedaży firmy Contoso, a następnie skopiuj i Wklej informacje do wiadomości e-mail do rozpowszechniania w zespole. Marcin dodaje ten sam raport usług analiz programu SQL Server 2005 do swojego pulpitu nawigacyjnego wraz z raportu, który zawiera skargi klientów pogrupowane według produktu co miesiąc.

    Marcin dodaje składnika Web Part Filtr, tak aby użytkownicy pulpitu nawigacyjnego można wybrać produktu, w jakiej znajdują się one w. On konfiguruje filtr, aby wyświetlić listę produktów i łączy do nowego klienta skargi raport miesięczny produktu i istniejące przychodów produktu według. Gdy członkowie zespołu wyświetlanie strony, użytkownicy mogą przeglądać dane w produkcie domyślne Marcin ustawione dla raportów, ale są również można wybrać dowolny produkt z listy. Wybieranie innego produktu zmienia wszystkie dane w każdej z połączonego składnika Web Part.

  • Aneta Jankowski, regionalne Kierownik, używa pulpitu nawigacyjnego swojego działu do przeglądania danych miesięcznych. Anna powiadomienia się żółty, klienta zadowolenie kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) wskazuje, że jest w trybie ostrzeżenie. Kliknięcie wskaźnika spowoduje przejście do strony sieci Web, w której są wyświetlane wskaźnika, wyjaśnienie, dlaczego jest żółty i trzy raporty, które zapewniają dodatkowy wgląd.

    Wszystkie elementy na stronie są filtrowane pod kątem Anety dzielenia. Inne Menedżerowie sprzedaży w firmie Anety można wyświetlić ten sam pulpit nawigacyjny, ale ich widok jest filtrowana i w związku z tym dostosowywanie do własnych dzielenia.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Typy filtrów

Typ filtru składników Web Part można używać i jak używać ich zależy od źródła danych, typ interakcji ma od użytkownika, od oczekiwanych wyników. Istnieje dziewięć filtrów do dyspozycji Office SharePoint Server 2007 wraz z filtru akcje Web Part, który jest przycisk Filtruj, które można dodać do strony, tak aby użytkownicy mogli wybierać podczas odświeżania danych na stronie.

Następujące składniki Web Part zezwolić użytkownikom strony składników Web Part na filtr ręczne określanie wartości:

Składnik Web Part

Opis

Filtr daty

Może być lub pozostaw wartość pustą. Użytkownicy mogą Wybieranie formatu daty z listy rozwijanej kalendarza lub wprowadź wartość rr-mm-dd w polu wyświetlane na stronie składników Web Part.

Filtr (adres URL) ciągu kwerendy

Umożliwia filtrów w celu dodania do adresu URL podczas dodawania łącza na innej stronie do pulpitu nawigacyjnego.

Filtr tekstu

Można zażądać użytkownikom wprowadzanie tekstu i/lub Podaj domyślne.

Następujący filtr składników Web Part umożliwiają użytkownikom stron składników Web Part wybierz z listy wartości:

Składnik Web Part

Opis

Filtr wyboru

Filtr wyboru umożliwia określenie wartości w okienku narzędzi składnika Web Part. Użytkownicy wybierz jedną z wartości z menu rozwijanego, który pojawia się na stronie składników Web Part.

Filtr wykazu danych biznesowych

Ten składnik Web Part umożliwia wybranie pojedynczej jednostki z wykazu danych biznesowych, a następnie określ wartość kolumny. Ponadto możesz dodać kolumnę opis.

Na przykład jeśli obiekt jest produktówAdventureWorks aplikacji i Kolumna wartości może być Nazwa. Aby dodać kolumnę opis, w wyniku na stronie składników Web Part jest selektora umożliwia wyszukiwanie produktów na podstawie Opis, klucz lub Nazwa za pomocą menu rozwijanego.

Filtr listy programu SharePoint

Po skonfigurowaniu ten filtr wskazaniu listy programu SharePoint i określić wartość kolumny, na przykład wpisz tytuł, opis, datę lub dokumentu. Użytkownicy mogą przejść do listy, a następnie wybierz z typ elementu, który można określić.

Filtrowanie usług SQL Server 2005 Analysis Services

Ten filtr umożliwia wybieranie połączenia danych ze składnika Web Part na bieżącej stronie składnika Web Part lub z biblioteki połączeń danych programu SharePoint lub w bibliotece połączeń danych pakietu Office. Następnie określ wymiaru i hierarchii (i coś są wyświetlane na stronie składników Web Part dla użytkownika)

Poniższe składniki Web Part filtrów automatycznie Filtruj wiadomości strony składników Web Part:

Składnik Web Part

Opis

Filtr bieżącego użytkownika

Zawiera nazwę logowania bieżącego użytkownika lub wybranej właściwości profilu programu SharePoint. Udostępnia parametru ciągu wybranego zapytania.

Filtr (adres URL) ciągu kwerendy

Ten filtr przekazuje stałe wartości skonfigurowane w okienku narzędzi.

Filtr pola strony

Zawiera wartość kolumny w wierszu listy, z którą jest skojarzony bieżącej strony.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Początek strony</link>

Przy użyciu filtrów

Istnieją trzy kroki przy użyciu filtru:

  • Dodanie go do strony składników Web Part

  • Konfigurowanie ustawień filtru

  • (Opcjonalnie) Filtr nawiązywanie połączeń z innymi składnikami Web Part na stronie

Dodawanie filtru do strony składników Web Part

Dodawanie składnika Web Part filtr do strony składników Web Part jest podobne do dodawania innego składnika Web Part do strony. W przypadku używania filtru wymagającego użytkownikiem, warto rozważyć położenie składnika Web Part na stronie. Ponadto nazwę, którą można określić dla filtru w okienku narzędzi służy jako opis na stronie dla pola tekstowego lub menu.

Konfigurowanie ustawień filtru

Filtr skonfigurować przy użyciu okienka narzędzi składnika Web Part. Każde okienko narzędzi oferuje różne opcje w zależności od typu filtru, którą konfigurujesz.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu ustawień filtrowania, zobacz następujące artykuły:
Połącz składnikiem Web Part filtru ze składnikiem Web Part widoku listy
Połącz składnikiem Web Part filtru ze składnikiem Web Part widoku danych

Łączenie filtru z innymi składnikami Web Part na stronie

Filtr, możesz za pomocą składnika Web Part może być konieczne być połączony z innym składnikiem Web Part na stronie. Może to być wielkości liter, podczas korzystania z filtrów z składników Web Part programu Excel Web Access. Możesz połączyć filtr składników Web Part, które są widoczne lub niewidoczne dla użytkownika. Składnik Web Part filtru widoczne mogą wymagać wprowadzania od Podgląd strony, takie jak wybieranie z listy produktów. Niewidoczne składnika Web Part, takie jak filtr bieżącego użytkownika automatycznie filtruje dane, które jest podłączone do według osoby, która jest zalogowany do komputera.

Gdy filtr jest dostępny być połączony z innym składnikiem Web Part na stronie, menu połączenia jest widoczny w Menu składnika Web Part menu. Połączenie między składnikiem Web Part filtru i innym składnikiem Web Part na stronie może zostać zainicjowana z dowolnym kierunku.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×