Praca ze składnikami Web Part filtrów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składniki Web Part filtrów nawiązują połączenie ze składnikami Web Part zawierającymi jeden lub większą liczbę zestawów danych w celu umożliwienia zmiany widoku danych. Składnik Web Part filtru może być wyświetlany na stronie, umożliwiając użytkownikom wprowadzanie danych, takich jak data lub tekst, lub może pozostawać ukryty, tak jak ma to miejsce w przypadku składnika Filtr bieżącego użytkownika, który filtruje dane w zależności od tego, kto jest zalogowany na komputerze

W tym artykule

Omówienie

Typy filtrów

Przy użyciu filtrów

Omówienie

Niektóre składniki Web Part filtrów filtrują dane automatycznie, inne umożliwiają osobom przeglądającym stronę wprowadzanie wartości lub wybieranie ich z listy. Składniki Web Part filtrów zostały zaprojektowane pod kątem współpracy z danymi pochodzącymi z usług analiz programu Microsoft SQL Server 2005, z listami programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, z danymi przechowywanymi w wykazie danych biznesowych i z danymi umieszczonymi w skoroszycie ładowanym do składnika Web Part programu Microsoft Office Excel Web Access.

Sposoby używania filtrów

Dwa poniższe scenariusze ilustrują możliwości używania filtrów programu Office SharePoint Server 2007:

  • Marcin Jankowski chce przekazywać informacje o przychodach generowanych przez dany produkt w kolejnych miesiącach. Dotychczas Marcin musiał przeglądać raport usług analiz programu SQL Server 2005 utworzony przez aplikację sprzedaży firmy Marpol, a następnie musiał kopiować znalezione informacje i wklejać je do wiadomości e-mail w celu rozpowszechnienia w zespole. Obecnie Marcin dodaje te same raporty usług analiz programu SQL Server 2005 do swojego pulpitu nawigacyjnego wraz z miesięcznymi raportami przedstawiającymi skargi klientów pogrupowane według produktów.

    Marcin dodaje składnik Web Part filtru, dzięki któremu użytkownicy pulpitu nawigacyjnego mogą wybierać produkt, którym są zainteresowani. Następnie konfiguruje filtr tak, aby przedstawiał listę produktów, i łączy go z nowym miesięcznym raportem dotyczącym skarg klientów pogrupowanych według produktów oraz z istniejącym miesięcznym raportem dotyczącym przychodów według produktów. Po wyświetleniu strony członkowie zespołu zobaczą informacje o produkcie, który został ustawiony przez Marcina jako domyślny dla raportów. Będą również mogli wybrać dowolny inny produkt, co spowoduje zmianę wszystkich danych wyświetlanych w każdym połączonym składniku Web Part.

  • Aneta Olecka jest regionalnym kierownikiem działu sprzedaży i używa pulpitu nawigacyjnego swojego działu do przeglądania danych miesięcznych. Zauważyła, że kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) dotyczący zadowolenia klientów ma kolor żółty, co wskazuje na włączenie trybu ostrzegawczego. Kliknięcie wskaźnika spowoduje przejście do strony sieci Web przedstawiającej ten wskaźnik, wyjaśniającej powód ostrzeżenia oraz zawierającej trzy raporty z dokładniejszymi informacjami.

    Wszystkie elementy na stronie są filtrowane pod kątem działu Anety. Kierownicy innych działów sprzedaży w firmie Anety mogą wyświetlać ten sam pulpit nawigacyjny, ale ich widok jest filtrowany i w związku z tym dostosowywany do ich własnych działów.

Początek strony

Typy filtrów

Typ używanych składników Web Part filtrów oraz sposób ich używania zależy od źródła danych, typu interakcji z użytkownikiem oraz od oczekiwanych wyników. Program Office SharePoint Server 2007 udostępnia dziewięć filtrów oraz składnik Web Part akcji filtrów mający postać przycisku filtrowania, który można dodać na stronie w celu umożliwienia użytkownikom odświeżenia danych na stronie w wybranym przez nich momencie.

Następujące składniki Web Part zezwolić użytkownikom strony składników Web Part na filtr ręczne określanie wartości:

Składnik Web Part

Opis

Filtr daty

Można użyć domyślnej wartości lub pozostawić ją pustą. Użytkownicy mogą wybierać datę z rozwijanego kalendarza lub wprowadzać wartość w formacie d-m-rrrr w polu wyświetlonym na stronie składników Web Part.

Filtr (adres URL) ciągu kwerendy

Umożliwia dodawanie filtrów do adresów URL podczas wstawiania łącza na innej stronie pulpitu nawigacyjnego.

Filtr tekstu

Umożliwia zapewnienie wprowadzenia tekstu przez użytkowników i pozwala na umieszczenie tekstu domyślnego.

Następujące składniki Web Part filtrów umożliwiają użytkownikom stron składników Web Part wybieranie wartości z listy:

Składnik Web Part

Opis

Filtr wyboru

Filtr wyboru umożliwia określenie wartości w okienku narzędzi składnika Web Part. Użytkownicy wybierają jedną z wartości z rozwijanego menu wyświetlanego na stronie składników Web Part.

Filtr wykazu danych biznesowych

Ten składnik Web Part umożliwia wybranie pojedynczej jednostki z wykazu danych biznesowych, a następnie określenie kolumny Wartość. Użytkownik może również dodać kolumnę Opis.

Jeśli na przykład jednostka ma wartość Produkty, to aplikacja Centrum turystycznego oraz pole Kolumna wartości mogłyby być określone jako pole Nazwa. Jeśli zostanie dodane pole Kolumna opisu, to wynikiem końcowym widocznym na stronie składników Web Part będzie możliwość wybrania (przy użyciu menu rozwijanego) wyszukiwania produktów na podstawie pola Opis, Klucz lub Nazwa.

Filtr listy programu SharePoint

Podczas konfigurowania tego filtru należy wskazać listę programu SharePoint i określić wartość kolumny, taką jak tytuł, opis, data lub typ dokumentu. Użytkownicy mogą przechodzić do tej listy, a następnie wybierać spośród określonych typów elementów.

Filtr usług analiz programu Microsoft SQL Server 2005

Ten filtr umożliwia wybieranie połączenia danych z poziomu składnika Web Part umieszczonego na bieżącej stronie składników Web Part albo z biblioteki połączeń danych programu SharePoint lub z biblioteki połączeń danych pakietu Office. Następnym krokiem jest określenie wymiaru i hierarchii, co powoduje przedstawianie użytkownikom określonych informacji na stronie składników Web Part.

Wymienione poniżej składniki Web Part filtrów umożliwiają automatyczne filtrowanie strony składników Web Part:

Składnik Web Part

Opis

Filtr bieżącego użytkownika

Dostarcza nazwę logowania bieżącego użytkownika lub określoną właściwość profilu programu SharePoint, a także wybrany parametr ciągu kwerendy.

Filtr (adres URL) ciągu kwerendy

Ten filtr przekazuje stałe wartości skonfigurowane w okienku narzędzi.

Filtr pól strony

Dostarcza wartość kolumny w wierszu listy, z którym jest skojarzona bieżąca strona.

Początek strony

Używanie filtrów

Użycie filtru wiąże się z wykonaniem następujących trzech czynności:

  • Dodawanie filtru do strony składników Web Part

  • Konfigurowanie ustawień filtru

  • (Opcjonalnie) Łączenie filtru z innym składnikiem Web Part na stronie

Dodawanie filtru do strony składników Web Part

Dodawanie składnika Web Part filtru do strony składników Web Part przebiega podobnie do dodawania do strony dowolnego innego składnika Web Part. W przypadku używania filtru wymagającego wprowadzenia danych przez użytkownika warto rozważyć umiejscowienie tego składnika Web Part na stronie. Nazwa określona dla filtru w okienku narzędzi służy dodatkowo jako opis pola tekstowego lub menu na stronie.

Konfigurowanie ustawień filtru

Filtr skonfigurować przy użyciu okienka narzędzi składnika Web Part. Każde okienko narzędzi oferuje różne opcje w zależności od typu filtru, którą konfigurujesz.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu ustawień filtrowania, zobacz następujące artykuły:
Połącz składnikiem Web Part filtru ze składnikiem Web Part widoku listy
Połącz składnikiem Web Part filtru ze składnikiem Web Part widoku danych

Łączenie filtru z innymi składnikami Web Part na stronie

Używany składnik Web Part filtru może wymagać połączenia z innymi składnikami Web Part na stronie, na przykład w przypadku korzystania z filtrów w połączeniu ze składnikami Web Part programu Excel Web Access. Istnieje możliwość łączenia zarówno składników Web Part filtrów widocznych dla użytkownika, jak i tych niewidocznych. Widoczny składnik Web Part filtru może wymagać wprowadzenia danych przez osobę przeglądającą stronę, na przykład wybrania pozycji na liście produktów. Niewidoczny składnik Web Part filtru, taki jak Filtr bieżącego użytkownika, umożliwia automatyczne filtrowanie danych, z którymi jest połączony, w zależności od tego, kto jest zalogowany na komputerze.

Gdy filtr jest dostępny być połączony z innym składnikiem Web Part na stronie, menu połączenia jest widoczny w Menu składnika Web Part menu. Połączenie między składnikiem Web Part filtru i innym składnikiem Web Part na stronie może zostać zainicjowana z dowolnym kierunku.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×