Praca z zależnościami na diagramach struktury statycznej UML

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wiązanie parametrów szablonu z klasy

 1. Przeciągnij kształt Element powiązania z Diagram struktury statycznej UML na stronę rysunku w pobliże kształtu Klasy sparametryzowane zawierającego parametry, które chcesz powiązać.

 2. Przeciągnij na stronę rysunku kształt oprawa i przyklej punkt końcowy bez grotu strzałki do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w elemencie powiązane.

 3. Przyklej punkt końcowy kształtu Powiązanie ze strzałką do punktu połączenia kształtu Klasa sparametryzowana.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt Powiązanie, a następnie kliknij kategorię Argumenty powiązania.

 5. Z listy Argumenty powiązania wybierz parametr, który ma zostać powiązany z typem (o ile jego typ nie jest jeszcze określony) lub wartość (o ile parametr ma już określony typ). Kliknij przycisk Właściwości, wybierz typ lub wprowadź żądaną wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości powiązania UML.

Atrybuty i operacje skojarzone z klasami sparametryzowanymi przekazywane są do elementu powiązania. Typy określone w czynności 5 zastępują w elementach powiązania parametry bez określonego typu (niepowiązane), przypisane do klasy jako typy atrybutów lub wyników operacji.

Wskazywanie relacji zależności między elementami UML

 1. Przeciągnij kształt Zależność z wzornika Struktura statyczna UML, Diagram wdrożenia UML lub Składnik UML na stronę rysunku i umieść go przy elementach, które zostaną powiązane relacją.

 2. Przyklej punkt końcowy ze strzałką do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w elemencie innego elementu w zależności od. Przyklej punkt końcowy bez grotu strzałki do punktu połączenia w elemencie, która zależy od innego elementu.

 3. Kliknij dwukrotnie zależność, aby wprowadzić nazwę, stereotyp i inne właściwości.

Porada

Aby wskazać zależność śledzenie, uściślenie, użycie lub powiązanie, użyj kształtu Trop, Uszczegółowienie, Użycie lub Powiązanie z wzornika Struktura statyczna UML.

Wskazuje, że mogą być używane w pakiecie klas

 1. Na diagramie pakietu przeciągnij kształt Zależność na stronę rysunku.

 2. Przyklej punkt końcowy współzależności bez grotu strzałki do punktu połączenia na pakiet będzie odwoływać się do klas w innym pakiecie.

 3. Przyklej punkt końcowy kształtu Zależność ze strzałką do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na pakietu zawierającego klasy, do których będzie się odwoływać.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt Zależność, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości zależności UML.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę zależności. Z listy rozwijanej Stereotyp wybierz wartość Import, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Łączenie pakietów zależnością <<import>> służy jedynie zaznaczeniu możliwości odwoływania się do zawartych w nich klas. Dlatego konieczne jest jeszcze ustawienie odpowiedniego typu widoczności klas docelowych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×