Praca z załącznikami w programie Outlook w sieci web dla firm

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Korzystanie z załączników, aby dodać jeden lub więcej plików do wiadomości e-mail lub kalendarzu elementu, utworzonych. I można wstawiać (osadzanie) obraz do treści wiadomości.

W tym artykule

Dołączanie pliku do wiadomości

Dołączanie pliku do zdarzenia kalendarza

Wstawianie obrazu do wiadomości

Dołączanie wiadomości do następnej wiadomości

Usuwanie załącznika

Wyświetlanie załącznika

Więcej informacji na temat załączników

Dołączanie pliku do wiadomości

 1. Utwórz nową wiadomość, a następnie na pasku menu wybierz pozycję DołączWstawianie.

  Dołącz plik do wiadomości.

 2. Znajdź plik, który chcesz dołączyć, a w razie potrzeby wybierz polecenie Otwórz ją dodać do wiadomości.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Przekaż i dołączyć jako plik OneDrive.

  • Wybierz pozycję Dołącz jako kopię.

 4. Wybierz pozycję Wyślij.

Porada: Z tego samego folderu, można wybrać wielu plików. Aby zaznaczyć wiele plików, które nie są wyświetlane obok siebie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i zaznacz pliki, które mają. Aby zaznaczyć plików znajdujących się obok siebie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, zaznacz pierwszy plik, a następnie ostatni plik ma i zwolnij następnie zwolnij klawisz Shift.

Początek strony

Dołączanie pliku do zdarzenia kalendarza

 1. Utwórz nowe wydarzenie kalendarza lub Edytuj zdarzenia istniejącego.

 2. Aby utworzyć nowe zdarzenie kalendarza, wybierz strzałkę w dół Przycisk Nowy i strzałka w dół , a następnie wybierz zdarzenie kalendarza.

 3. Dodawanie lub edytowanie szczegółów zdarzenia.

 4. Na pasku menu wybierz pozycję Dołącz Wstawianie , a następnie przejdź do pliku, który chcesz dołączyć, a następnie w razie potrzeby wybierz polecenie Otwórz ją dodać do wydarzenia.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Przekaż i dołączyć jako plik OneDrive.

  • Wybierz pozycję Dołącz jako kopię.

 6. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

Wstawianie obrazu do wiadomości

Można wstawiać (osadzanie) obrazu w wiadomości e-mail lub w wiadomości, który jest częścią zdarzenia kalendarza.

 1. Aby dodać obraz do wiadomości e-mail lub wiadomości zdarzenie kalendarza, wybierz pozycję Wstaw obraz w tekście Wstaw obraz na pasku menu format.

  Opcja Wstaw obraz na pasku menu formatowania

 2. Przeglądaj w poszukiwaniu obrazu, który chcesz wstawić, zaznacz go i wybierz pozycję Otwórz.

 3. Po dodaniu obrazów możesz zmienić ich rozmiar, zaznaczając je i wybierając pozycję Nowy rozmiar: mały, najlepiej dopasowania, oryginał.

Porada: Z tego samego folderu, można wybrać wielu plików. Aby zaznaczyć wiele plików, które nie są wyświetlane obok siebie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i zaznacz pliki, które mają. Aby zaznaczyć plików znajdujących się obok siebie, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i wybierz plik, a następnie ostatni plik, który ma, a następnie zwolnij klawisz Shift.

Początek strony

Dołączanie wiadomości do następnej wiadomości

Możesz przeciągnąć wiadomość do innej wiadomości.

 1. Otwórz nową wiadomość lub odpowiedz na istniejącą na albo prześlij ją dalej.

 2. W prawym górnym rogu na pasku menu wybierz pozycję nowe okno Otwórz nowe okno , aby edytować wiadomość w osobnym oknie.

 3. Rozmieść okna tak, aby widoczne listy wiadomości i Nowa wiadomość.

 4. Zaznacz wiadomość w Twojej widoku listy, który chcesz dołączyć, a następnie przeciągnij wiadomość do nowej wiadomości.

Początek strony

Usuwanie załącznika

Aby usunąć plik, który został dołączony do wiadomości, wybierz pozycję Odrzuć obok nazwy załącznika.

Aby usunąć obraz wstawiony w wiadomości, zaznacz obraz, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Początek strony

Wyświetlanie załącznika

W zależności od urządzenia, którego używasz istnieje wiele sposobów, aby otworzyć załącznik, aby go wyświetlić. Wiele opcji opisane dalej może wymagać zapisać załącznik, aby można było wyświetlać.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy załącznik, a następnie wybierz Widok, Pobieranie lub przekazywanie do usługi OneDrive — firmy Microsoft.

  Uwaga: Dostępność opcji widoku zależy od typu załącznik z plikiem.

 • Wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji wymienione poniżej załącznika: Pobieranie lub przekazywanie do usługi OneDrive — firmy Microsoft.

 • Umieść wskaźnik myszy na załącznik, aby go zaznaczyć, lub kliknij go dwukrotnie. W każdym przypadku istnieje możliwość otwierania, zapisywania, Zapisz jako i Zapisywanie i otwieranie załącznika.

 • Naciśnij lub kliknij Wstawianie na urządzeniu dotykowym pobieranie i otworzyć załącznik. Mogą występować dodatkowe komunikat z pytaniem, czy chcesz zapisać załącznik na urządzeniu. Widocznych opcji zależy od typu urządzenia, którego używasz i jakie typy plików można już pobierania i otwierania. Jeśli zapisać załącznik na urządzeniu, zwróć uwagę, w którym go zapisano, a następnie otwórz go stamtąd.

Początek strony

Więcej informacji na temat załączników

 • Załącznikiem może być plik utworzony w dowolnym programie — na przykład dokumentu Word, arkusz kalkulacyjny programu Excel, plik WAV lub plik mapy bitowej.

 • Niektóre załączniki mogą być usuwane lub zablokowany przez oprogramowanie antywirusowe, używany przez organizację lub przez organizację adresatów wiadomości e-mail. Jeśli masz pytania dotyczące obsługi załączników, skontaktuj się z pomocą techniczną.

 • Jeśli odpowiesz na wiadomość, która ma załącznik, załącznik nie zostanie dołączony do odpowiedzi.

 • Nie otwieraj załącznika wysłanego w wiadomości e-mail, jeśli nie ufasz zawartości i nadawcy. Załączniki często służą do rozpowszechniania wirusów komputerowych. Zaleca się używanie opcji Podgląd, jeśli jest dostępna.

 • Długie nazwy plików załączników może zostać skrócony w Outlook. Nie dotyczy to zawartość pliku.

 • W zależności od usługi obsługujący skrzynki pocztowej domyślny maksymalny limit rozmiaru jest 25 MB lub 35 MB Outlook w całej wiadomości, wraz ze wszystkimi załącznikami. Załącznik i limitów rozmiaru wiadomości ze skrzynki pocztowej są ustawiane przez organizację i mogą być inne niż domyślne limity.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×