Praca z witryną obszaru roboczego dokumentu w programie pakietu Office

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Witryna obszaru roboczego dokumentu jest witryną programu Microsoft Windows SharePoint Services ułatwiającą koordynowanie opracowywania jednego lub wielu powiązanych dokumentów z innymi osobami.Witryna zawiera narzędzia umożliwiające współużytkowanie i aktualizowanie plików oraz informowanie zainteresowanych osób o stanie tych plików.

Po otwarciu pliku z witryny obszaru roboczego dokumentu w jednym z następujących programów pakietu Microsoft Office 2007 — Word, Excel, PowerPoint lub Visio — zostanie wyświetlone okienko zadań Zarządzanie dokumentami, które umożliwia interakcję z wieloma funkcjami witryny obszaru roboczego dokumentu. Za pomocą okienka zadań można na przykład przydzielić zadanie powiązane z dokumentem lub dodać nowych członków do witryny obszaru roboczego dokumentu.

W okienku zadań Zarządzanie dokumentami można kliknąć łącze, aby otworzyć witrynę obszaru roboczego dokumentu w przeglądarce sieci Web. Można również otworzyć witrynę obszaru roboczego dokumentu podczas przeglądania witryny programu SharePoint. Aby pracować w witrynie obszaru roboczego dokumentu, należy mieć odpowiednie uprawnienia. Łącza do dodatkowych informacji na temat tworzenia witryn obszaru roboczego dokumentu można również znaleźć w sekcji Zobacz też.

 1. Wykonaj poniższe czynności w następujących programach pakietu Office 2007:

  Program Word, Excel lub PowerPoint

  • Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   Program Visio

  • W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

 2. W obszarze Szukaj w kliknij pozycję Moje miejsca sieciowe.

 3. Zaznacz nazwę witryny programu SharePoint, w której znajduje się odpowiedni plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Porada : Aby otworzyć witrynę, można też kliknąć dwukrotnie jej nazwę. Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, można przez dwukrotne kliknięcie otworzyć również bibliotekę lub plik.

  Uwaga : Jeśli serwer nie jest widoczny w folderze Moje miejsca sieciowe, wpisz jego adres URL w polu Nazwa pliku.

 4. Zaznacz nazwę biblioteki zawierającej odpowiedni plik, na przykład Dokumenty udostępnione, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Zaznacz nazwę odpowiedniego pliku, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 6. Jeśli okienko zadań Zarządzanie dokumentami nie zostanie otwarte — jeśli na przykład zostało zamknięte wcześniej podczas pracy z plikiem — wykonaj poniższe czynności w następujących programach pakietu Office 2007:

  Program Word, Excel lub PowerPoint

  • Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję serwer, a następnie kliknij Informacje o zarządzaniu dokumentami.

   Program Visio

  • W menu Narzędzia kliknij polecenie Zarządzanie dokumentami.

   Za pomocą okienka zadań Zarządzanie dokumentami można używać funkcji witryny zarządzania dokumentami.

Porada : Aby otworzyć witrynę zarządzania dokumentami w przeglądarce sieci Web, należy w górnej części okienka zadań Zarządzanie dokumentami kliknąć łącze Otwórz witrynę w przeglądarce.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×