Praca z witryną Centrum raportów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 zawiera szablon witryny Centrum raportów, w których organizacje mogą używać do tworzenia witryny do zarządzania raportami, wyświetlanie i korzystanie z danych analiz biznesowych. Organizacje mogą tworzyć witryny Centrum raportów do skonsolidowania dostępu do danych analiz biznesowych w jednym miejscu. Witryny utworzone na podstawie szablonu witryny Centrum raportów zawierają funkcje, które ułatwiają:

  • Organizowanie arkuszy kalkulacyjnych, raportów i połączeń danych oraz zarządzanie nimi.

  • Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności do pomiaru postępu realizacji celów biznesowych.

  • Wyświetlanie danych biznesowych na dynamicznych, spersonalizowanych pulpitach nawigacyjnych.

W zależności od potrzeb firmy, można utworzyć witryny Centrum raportów na ogólnie przedstawienie informacji analiz biznesowych w organizacji lub mogą ograniczyć dostęp do witryny Centrum raportów, aby niektórych zespołów lub grup, które należy pracować z tym firm dane.

Uwaga: W tym artykule odwołuje się do witryny programu SharePoint w przykładzie utworzone przez Adventure Works fikcyjny firma produkująca rowery, rowerowy części i akcesoria bicycling.

U Adventure Works działu sprzedaży korzysta z witryną Centrum raportów do tworzenia, śledzenie, udostępnianie i przechowywanie danych działu sprzedaży i finansowych. Członkowie zespołu Praca ze skoroszytami Microsoft Office Excel 2007, które zostały opublikowane w witrynie Centrum raportów jako raportów interaktywnych za pomocą usług programu Excel, technologii Office SharePoint Server 2007. Mogą też śledzić postęp sprzedaży przez monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności i przejrzyj informacje dotyczące sprzedaży w pulpitach nawigacyjnych spersonalizowanych. Na poniższej ilustracji pokazano stronę główną witryny Centrum raportów działu, który został dostosowany do wyświetlania kluczowego wskaźnika wydajności składnik Web Part zawierający informacje o sprzedaży kwartalnej.

Centrum raportów ze sprzedaży

Zarządzanie połączeniami arkuszy kalkulacyjnych, raporty i dane

Witryna Centrum raportów udostępnia kilka funkcji, które mogą ułatwić organizowanie nie tylko raportów, ale również połączenia ze źródłami danych zewnętrznych, które mogą korzystać z tych raportów.

Biblioteka raportów

Biblioteka raportów w witrynie Centrum raportów jest centralnym miejscem, w którym można tworzyć i zapisać raporty (Office Excel 2007 skoroszyty) i strony pulpitu nawigacyjnego. Raporty i strony pulpitu nawigacyjnego są typów zawartości domyślnej dostępnych dla bibliotekę raporty. Podczas publikowania skoroszytu programu Excel w bibliotece raportów w Centrum raportów jest jednym kliknięciem możliwość otwierania w widoku przeglądarki, który jest wygodny sposób, aby wyświetlić skoroszyt bez dodawania go do strony składników Web Part. Na poniższej ilustracji pokazano raportu w oknie przeglądarki.

Raport w oknie przeglądarki

Strony pulpitu nawigacyjnego zawiera jeden lub więcej składników Web Part, takie jak dane biznesowe składników Web Part, składniki Web Part programu Excel Web Access lub kluczowego wskaźnika wydajności składników Web Part, można filtrować zapewnienie ujednolicony, ale elastyczne widok danych i zawartości z różnych źródeł. Biblioteka raportów ułatwia zarządzanie wiele raporty i pulpity nawigacyjne. Na poniższej ilustracji pokazano menu Widok biblioteki raportów, na którym można filtrować widok, aby wyświetlać raporty, strony pulpitu nawigacyjnego lub cała zawartość zapisany w bibliotece.

Wyświetlanie bieżących raportów

Biblioteka połączeń danych

Witryna Centrum raportów zawiera również biblioteki połączeń danych to specjalna Biblioteka dokumentów programu SharePoint, którą można w prosty sposób przechowywania, bezpiecznego, udostępnianie i zarządzanie plikami (odc) połączeń danych pakietu Office. Plik ODC jest typu plik połączenia danych, który używa HTML i XML do przechowywania informacji o połączeniu dla źródeł danych zewnętrznych, takich jak baz danych lub aplikacji biznesowych. Można wyświetlić lub edytować zawartość pliku odc w edytorze tekstu.

Na przykład jeśli Twoja organizacja ma skoroszytów programu Excel, które połączyć się z informacjami w jednego lub kilku źródeł danych zewnętrznych, takich jak bazy danych lub modułu OLAP, a następnie tych danych połączenia zawierają informacje o jak odnaleźć, zaloguj się, kwerendy i uzyskać dostęp do danych zewnętrznych źródło. Mimo że te informacje połączenia mogą być przechowywane w skoroszycie, go często znajduje się w pliku odc zwłaszcza w sytuacji, gdy dane mają być udostępniane przez wielu użytkowników i informacje o połączeniu muszą zostać zaktualizowane. Zapisując te pliki odc biblioteki połączeń danych w witrynie Centrum raportów, można upewnij się, wszystkie pliki połączeń danych potrzeb organizacji dla jego raportów znajdują się w jednej centralnej lokalizacji, gdzie one można łatwo zarządzać, aktualizacji i ponownie wykorzystywać nowych raportów. Na poniższej ilustracji pokazano plików w bibliotece połączeń danych.

Biblioteka połączeń danych

Kalendarz raportów i biblioteki odwołania

Witryna Centrum raportów funkcji również pewne dodatkowe narzędzia ułatwiające zarządzanie raportów i danych analiz biznesowych. Za pomocą kalendarza raport planowania procesu tworzenia raportu lub do przekazywania informacji o częstotliwości, z którym są tworzone lub odświeżania raportów. Biblioteka odwołań służy do przechowywania i udostępniania informacji związanych z procesem dla osób korzystających z witryny.

Używanie kluczowych wskaźników wydajności do celów i stanu

Kluczowy wskaźnik wydajności jest łatwe do zrozumienia wskaźnika graficznego komunikuje postępu względem wstępnie miarą lub cel. Kluczowe wskaźniki wydajności są przydatne narzędzia, które ułatwia członkom zespołu, menedżerów i firm szybkiego obliczania postępy cele mierzone.

Na przykład kluczowego wskaźnika wydajności służy ikony światła ruchu, aby wskazać, że nakładu firmy powyżej, spotkania lub nie spełnia cele. Dział sprzedaży w Adventure Works używa listy wskaźników KPI do śledzenia postępów kwartalnych cele sprzedaży. Jeśli ich sumy sprzedaży dla określonego kwartału obrachunkowego przekracza wstępnie ustawionych cel, kluczowego wskaźnika wydajności na ten kwartał zostanie wyświetlona ikona zielone światło sygnalizacji. Jeśli sprzedaż całkowity dla kwartał nie spełnia minimalne cel, kluczowego wskaźnika wydajności na ten kwartał zostanie wyświetlona ikona czerwone światła ruchu. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony z ikoną żółte światło sygnalizacji. Na poniższej ilustracji pokazano składnika Web Part kluczowego wskaźnika wydajności, na której są wyświetlane informacje kluczowego wskaźnika wydajności sprzedaży kwartalnej na stronie głównej witryny Centrum raportów dla działu sprzedaży.

Wskaźnik KPI sprzedaży kwartalnej

Kluczowe wskaźniki wydajności zwiększyć szybkość i wydajność oceny postępu w odniesieniu do celów biznesowych klucza. Bez kluczowych wskaźników wydajności pracowników i menedżerowie będą musiały painstakingly wyodrębnić dane dotyczące wydajności i oceny danych cele, a następnie poświęcać czasu do prezentowania danych w raporcie w formie oddzielnych dla firm decydentów. Trudno uzyskać aktualne stan bez sposobem szybko i automatycznie oceny danych dynamicznych. Ze wskaźnikami KPI użytkowników, dla których chcesz wyświetlić bieżący wydajności, można szybko przeglądać raportu w witrynie ich firm lub nawet zobacz odpowiednie wskaźniki w witrynach osobistych.

Kluczowe wskaźniki wydajności nawiązywanie połączenia z danych biznesowych z różnych źródeł, a następnie użyj składników Web Part wyświetlane te informacje z listy wskaźników KPI lub szczegółowy widok dla pojedynczego kluczowego wskaźnika wydajności. Tych składników Web Part można dodać do pulpitów nawigacyjnych w witrynie Centrum raportów lub wyświetlane na innych listach i w witrynach. Każdego kluczowego wskaźnika wydajności otrzymuje pojedynczej wartości ze źródła danych z jednej właściwości lub obliczania średnich przez zaznaczone dane i następnie porównanie tej wartości przed wstępnie wybrane wartości. Ponieważ są obliczane wartości w zakresie danych, zamiast wyświetlanie danych w formie listy, kluczowych wskaźników wydajności jest zazwyczaj bardziej użyteczna pomiaru wydajności całej grupy lub projektów. Jednak obliczając zakresu danych dla określonej osoby, takie jak lista sprzedaży dla pojedynczego pracownika, kluczowego wskaźnika wydajności oszacować poszczególnych wydajności.

Tworzenie kluczowego wskaźnika wydajności, należy najpierw utworzyć listy wskaźników KPI, do którego możesz dodać jedną lub więcej wskaźników KPI. Można utworzyć nowe wskaźniki w listy wskaźników KPI za pomocą dowolnej z następujących czynności:

  • Dane na listach programu SharePoint.

  • Dane w skoroszytach programu Excel.

  • Dane z programu Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

  • Ręcznie wprowadzonych informacji.

Tworzenie dynamicznych wizualne pulpitów nawigacyjnych

Pulpity nawigacyjne są specjalne stron składników Web Part wyświetlanych danych biznesowych z wielu różnych źródeł. Pulpity nawigacyjne można wyświetlić zarówno raportów, jak i wskaźniki KPI dotyczące danych biznesowych i procesów biznesowych w Twojej organizacji. Dane wyświetlane w pulpitach nawigacyjnych można automatycznie filtrowane lub filtrować według właściwości wybrane przez użytkowników, włączanie analiza danych porównawczych w całej organizacji.

Pulpity nawigacyjne składają się z danymi biznesowymi składników Web Part i składniki Web Part filtrów i filtr, który składników Web Part są połączeni z składników Web Part danych biznesowych. Niektóre filtrowanie składników Web Part filtr danych automatycznie, gdy inne składniki Web Part filtrów umożliwiają użytkownikom wprowadzanie wartości lub wybierz z listy wartości, a następnie Zastosuj te wartości, klikając przycisk Zastosuj filtr na stronie. Przycisk Zastosuj filtr jest zaimplementowana jako innego składnika Web Part, który jest niewidoczny na pulpicie nawigacyjnym, aż jeden lub więcej filtrów, które mają określone przez użytkownika wartości są dodawane do strony. Przycisk Zastosuj filtr i filtry zdefiniowane przez użytkownika są wyświetlane w strefie specjalne filtru w szablonie pulpitu nawigacyjnego.

Na poniższej ilustracji pokazano pulpitu nawigacyjnego sprzedaży w witrynie Centrum raportów ze sprzedaży dla Adventure Works. Ten pulpit nawigacyjny Wyświetla informacje zarówno składnik Web Part kluczowego wskaźnika wydajności i raportów w składniku Web Part programu Excel Web Access.

Pulpit nawigacyjny sprzedaży

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×