Praca z wieloma kalendarzami w programie Outlook w sieci web dla firm

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga: Zaloguj się przy użyciu konta służbowego lub uczniów Office 365Outlook w sieci Web.

Ten artykuł dotyczy Outlook w sieci Web. Za pomocą czegoś innego?

Spróbuj Outlook.com | Outlook 2013 lub 2016 | Program Outlook 2010

Outlook w sieci Web dla firm umożliwia wyświetlanie kilku kalendarzy jednocześnie. Wszystkie kalendarze mogą być częścią konta lub mogą one połączenie samodzielnego kalendarzy i kalendarze od osób z organizacji i spoza niej. Informacje kalendarza udostępniania i dodawanie kalendarzy, które należą do innych osób do swojego widoku kalendarza zobacz Udostępnianie kalendarza w aplikacji Outlook w sieci web dla firm i Otwieranie kalendarza internetowego w programie Outlook w sieci web dla firm.

W tym artykule

Jak utworzyć nowy kalendarz?

Praca z grupami kalendarza

Zarządzanie wieloma kalendarzami

Wyświetlanie kilku kalendarzy jednocześnie

Tworzenie elementów w różnych kalendarzach

Jak utworzyć nowy kalendarz?

Menu kontekstowe umożliwia tworzenie dodatkowych kalendarzy dla Twojego konta, stosownie do potrzeb. Na przykład można utworzyć osobny kalendarz projektu terminów lub zespołu sports serii rozłożonych w czasie.

Aby utworzyć nowy kalendarz

Moje kalendarze to dobre miejsce, aby utworzyć kalendarz, o ile nie zamierzasz utworzyć wiele kalendarzy. Jeśli chcesz utworzyć wiele kalendarzy, można utworzyć grupy kalendarzy, aby je uporządkować. Zobacz Praca z grupy kalendarzy.

 1. W okienku nawigacji wybierz pozycję Nowy kalendarz Ikona dodawania obok Moje kalendarze.

  Dodawanie nowego kalendarza
 2. W polu Nazwa kalendarza wprowadź nazwę, której chcesz użyć dla nowego kalendarza, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Dodawanie nazwy do nowego kalendarza.

Aby utworzyć kalendarz w folderze kalendarzy

W inne kalendarze można utworzyć innego kalendarza, tak jak w folderze Moje kalendarze.

 1. W okienku nawigacji wybierz pozycję Nowy kalendarz Ikona dodawania obok inne kalendarze.

 2. W polu Nazwa kalendarza wprowadź nazwę nowego kalendarza, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Lub możesz otworzyć kalendarz z katalogu lub z Internetu.

Początek strony

Praca z grupami kalendarza

Kalendarz grupy umożliwiają możliwość utworzenia kalendarze, które w określonym celu lub skupić się na działanie przy użyciu specjalnych. Można na przykład utworzyć grupę kalendarza dla działu i Dodaj kalendarz zespołu, które wszyscy Dodawanie czas urlopu. Grupy kalendarzy mogą być również idealnego, jeśli Twoja organizacja uczestniczy w wydarzenia rocznego wymaga miesięcznych spotkań, który wymaga wykonania wybranych działań przy niektórych terminów

Aby przeglądać grupy

Aby utworzyć nową grupę kalendarzy, warto przeglądanie istniejących grup, aby upewnić się, że nie jest duplikowany nazwę grupy.

 1. W obszarze grupy wybierz pozycję Przeglądaj grupy i nawigacji okienko listy dostępnych katalogów z Wszystkich grup jako wybór domyślny.

  Foldery i katalogi wyświetlane podczas przeglądania grup w kalendarzu dla aplikacji Outlook w sieci Web dla firm
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przewiń dostępne grupy, aż znajdziesz ma, które mają.

  • W polu Wyszukaj we wszystkich grupach wprowadź nazwę określonego i naciśnij klawisz Enter lub wybierz pozycję Pomoc wyszukiwania . Możliwe dopasowania są wymienione poniżej pola wyszukiwania.

Aby utworzyć grupę

 1. Wybierz pozycję Utwórz grupę i okno dialogowe Tworzenie grupy (formularz) pojawia się po prawej stronie ekranu.

  Okno Tworzenie grupy w kalendarzu dla aplikacji Outlook w sieci Web dla firm
 2. W oknie dialogowym Wybierz nazwę wprowadź nazwę nowej grupy.

  Uwaga: Po wprowadzeniu nazwy Outlook skanuje istniejącej grupy, aby określić, czy nazwa jest też nie jest dostępna. Bezpośrednio poniżej pola Identyfikator grupy zostanie wyświetlona "Niedostępne" lub "Dostępne". Jeśli pojawi się "Niedostępne", wybierz inną nazwę.

 3. W polu Identyfikator grupy możesz zaakceptować nazwę sugerowaną Identyfikacja, lub wybierz pozycję Edytuj Ikona Edytuj , Usuń bieżącą nazwę i wprowadź nową nazwę. Następnie wybierz pole Dodaj opis , aby kontynuować tworzenie nowej grupy.

  Uwaga: Gdy nazwa grupy może zawierać symboli, identyfikator grupy nie. Nawet spacji w identyfikatora grupy.

 4. W polu Dodaj opis wpisz opis nowej grupy.

 5. Na liście rozwijanej Prywatność wybierz jedną z następujących czynności:

  • Publiczne - może obejrzeć każdy, co znajduje się wewnątrz (ustawienie domyślne)

  • Prywatne — tylko członkowie zatwierdzonych widać, co znajduje się wewnątrz

 6. Na liście rozwijanej Język powiadomienia związane z grupy wybierz odpowiedniego języka.

 7. Zaznacz pole wyboru Subskrybuj, jeśli chcesz, aby nowych członków do odbierania konwersacji grupy i zdarzeń kalendarza w swoich skrzynkach odbiorczych.

 8. Wybierz pozycję Utwórz Przycisk tworzenia grupy Aby zapisać nowo utworzonej grupy. Teraz możesz dodać członków do grupy.

 9. W polu Dodaj członków wprowadź nazwę osoby, do których chcesz otrzymywać wiadomości e-mail o nowej grupy.

  Uwaga: W trakcie pisania, Outlook oferuje nazwy osób, które mają uzgodnić z spełniających wpis. Można wybrać nazwę na liście sugestii pojawi się poniżej pola Dodaj członków, lub możesz wybrać Wyszukaj w katalogu.

  Może opóźnić dodawanie członków, wybierając pozycję nie teraz.

 10. Wybierz pozycję Dodaj i wiadomości e-mail są wysyłane do nowego członka.

Aby usunąć grupę, utworzony

 1. W obszarze grupy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, a następnie wybierz pozycję Wyświetl szczegóły > Edytowanie grupy. Przejdź do kroku 4.

  • Wybierz grupę, którą chcesz usunąć.

 2. Na pasku menu kalendarza wybierz pozycję więcej Ikona Więcej .

 3. W menu kontekstowym (skrót), które zostanie wyświetlone wybierz pozycję Edytuj grupę.

  Menu kontekstowe lub skrótów grupy kalendarzy z wyróżnioną opcją Edytuj grupę. Menu wyświetlane po wybraniu przycisku Więcej akcji na pasku menu pojedynczej grupy.
 4. W grupie okno dialogowe Edytowanie (formularz) wyświetlany po prawej stronie ekranu wybierz pozycję Usuń grupę Ikona usuwania w oknie dialogowym uprawnień poczty w dolnej części okna.

 5. W Usuń grupę? okno potwierdzenia, które zostanie wyświetlone, zaznacz pole wyboru rozumiem, że grupy zostanie trwale usunięta, a następnie wybierz Usuń.

  Okno potwierdzenia usunięcia grupy dla utworzonej grupy kalendarza z polem wyboru do potwierdzania, że grupa zostanie trwale usunięta.

  Uwaga: Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, istnieje żądanie, aby potwierdzić usunięcie grupy. Wybierz przycisk OK i Usuń grupę? potwierdzenia pole pojawia się ponownie. Jeśli zmieniono zdanie na temat usuwania grupy, wybierz pozycję Anuluj. W przeciwnym razie zaznacz pole wyboru, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Możesz również umożliwia menu kontekstowego (skrót) istniejącej grupy Aby zmienić nazwę grupy, lub Utwórz lub Otwórz nowy kalendarz w tej grupie.

Uwaga:  Nie można przenosić kalendarza między grupami.

Początek strony

Zarządzanie wieloma kalendarzami

 • Widok kalendarza. Możesz dodać lub usunąć kalendarz z widoku kalendarza, wybierając pozycję odrzuć . Po prostu umieść wskaźnik myszy na lub wskaż pozycję Kalendarz u góry okna kalendarza i włącza odrzuć lub wyłączone.

 • Więcej opcji. Można zmienić, usuwanie, udostępnianie, aktualizowanie uprawnień lub zmienianie koloru kalendarzy, których jesteś właścicielem. Wybierz kalendarz i kliknij prawym przyciskiem myszy Jeśli używasz myszy, lub dotknij i przytrzymaj, jeśli korzystasz z urządzenia dotykowego, aby otworzyć menu kontekstowe (skrót).

 • Jeśli dodano kalendarz należący do innej osoby do swojego widoku kalendarza, z menu kontekstowego (skrót) będzie można zmieniać nazwy, usuwanie lub zmienianie koloru tego kalendarza.

Początek strony

Wyświetlanie kilku kalendarzy jednocześnie

 • Możesz dodać dowolną liczbę kalendarzy do swojego konta, ale mogą tylko wyświetlać do 10 naraz. Jeśli korzystasz z widoku Tydzień, Tydzień roboczy lub miesiąca i włączyły więcej niż jeden kalendarz, będzie można scalić w jednym widoku. Kolor każdego kalendarza umożliwia sprawdzenie, jakie elementy należy wybrać odpowiedni kalendarz. Kolor tła godzin pracy nie zmieni się także zgodnie z aktywnego kalendarza.

 • Jeśli korzystasz z widoku dnia, w prawym górnym rogu okna kalendarza możesz wybrać Przycisk scalania kalendarza dostępny tylko wtedy, gdy w widoku dnia jest wyświetlanych wiele kalendarzy lub Przycisk dzielenia kalendarzy dostępny tylko wtedy, gdy w widoku dnia jest wyświetlanych wiele kalendarzy zdecydować, jak będzie wyświetlanie wielu kalendarzy. Korespondencji seryjnej pokazano wszystkie otwarte kalendarze w formacie pionowy oraz podziel je obok siebie.

 • W razie wyświetlania wielu kalendarzy można zmienić kalendarz aktywny, wybierając go u góry okna kalendarza.

Początek strony

Tworzenie elementów w różnych kalendarzach

 • Istnieją dwa sposoby dodawania nowego elementu do aktywnego kalendarza, że jesteś właścicielem.

  • Wskaż pozycję dzień w kalendarzu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycję Nowy, a fill-in okno dialogowe Szczegóły (formularz).

  • Na pasku menu Kalendarz wybierz strzałkę w dół Przycisk Nowy i strzałka w dół > zdarzenie kalendarza, a następnie wypełnij okno dialogowe Szczegóły (formularz).

  Stosowanie koloru, jeśli interesują Cię szybkie wizualną do dalszego odróżniania jeden kalendarz z innego.

 • Można przenieść element do innego kalendarza.

  • Wybierz element, który chcesz przenieść, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz z menu kontekstowego (skrót).

  • W oknie szczegółów dialogowym (formularz), na liście rozwijanej Zapisz do kalendarza wybierz pozycję Nowy kalendarz, a następnie wybierz Zapisz Przycisk tworzenia grupy .

   Uwaga: Element przeniesiony z jednego kalendarza do innego nadal są wyświetlane w kalendarzu, który został przeniesiony z. Element, który pojawi się na oryginalny kalendarz jest wyróżniona w kolorze kalendarza, który został przeniesiony do. W kalendarzu oryginalny, możesz kliknąć dwukrotnie element i edytować lub usunąć ją.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×