Praca z wieloma kalendarzami programów Exchange i SharePoint w jednym kalendarzu programu SharePoint

Praca z wieloma kalendarzami programów Exchange i SharePoint w jednym kalendarzu programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli korzystasz z kalendarza programu SharePoint w witrynie, można nakładać własnego kalendarza programu Exchange na go, aby utworzyć widok kalendarza połączonego. Można również nakładać innego kalendarza programu SharePoint, dopóki obu kalendarza programu SharePoint do tego samego zbioru witryn. We wszystkich możesz dodać maksymalnie czterech kalendarzami programów Exchange i SharePoint.

Dzięki temu będzie można wyświetlić połączonych harmonogramów. Na przykład gdy nakładki kalendarza programu Exchange do kalendarza grupy programu SharePoint, jest wyświetlany swój własny harmonogram i harmonogram grupy, w tym samym czasie. Może to być przydatne w przypadku wybierania czasu zdarzeń zespołu lub planowania czasu do prezentowania szkolenie.

Uwaga : Aby zmienić ustawienia kalendarza, musisz mieć co najmniej na poziomie Projektowanie poziom uprawnień dla witryny.

Aby dowiedzieć się więcej na temat grupy kalendarzy w programie SharePoint, zobacz Używanie kalendarza grupy.

Co chcesz zrobić?

Poniższa procedura zawiera opis sposobu nakładki kalendarza programu SharePoint do innego kalendarza programu SharePoint. Po nakładki kalendarza, można utworzyć widok kalendarza specjalnych za pomocą tego kalendarza.

Aby nakładki kalendarza programu SharePoint z innego kalendarza programu SharePoint, wykonaj następujące czynności:

 1. W kalendarzu programu SharePoint wybierz kartę Kalendarz, a następnie wybierz pozycję Nakładanie kalendarzy.

  Calendar Overaly button on ribbon
 2. Na stronie Ustawienia nakładki kalendarza wybierz pozycję Nowy kalendarz.

  Calendar Overaly button on ribbon
 3. W sekcji Nazwa i typ wpisz Nazwę kalendarza, a następnie wybierz programu SharePoint.

  Calendar overlay create calendar dialog box.
 4. W sekcji Ustawienia nakładki kalendarza wpisz Opis kalendarza (opcjonalnie) i Zmienianie motywu kolorów dla kalendarza (opcjonalnie).

  Porada : Wybieranie różnych kolorów dla różnych kalendarzy ułatwia odróżnić który kalendarz jest wydarzenia z.

 5. Wpisz adres URL witryny programu SharePoint, który kalendarz jest, takich jak https://contoso.com/TWGroupWorkSite/calendarsieci Web, a następnie wybierz pozycję rozwiązania. Jeśli kalendarz znajduje się w tym samym miejscu jako kalendarza grupy, Adres URL sieci Web już zostaną wypełnione prawidłowo.

  Ważne : Kalendarz programu SharePoint, którą chcesz nakładki musi być tego samego zbioru witryn jako kalendarza grupy.

 6. Wybierz strzałkę listy rozwijanej, a następnie wybierz kalendarz, który chcesz dodać do kalendarza.

 7. Wybierz widok, który ma być używany z opcji Widoku listy.

 8. Jeśli chcesz kalendarza programu SharePoint w trybie nakładki, aby był zawsze wyświetlany w kalendarzu grupy programu SharePoint, wybierz pozycję Zawsze pokazuj. Gdy Zawsze pokazuj nie jest zaznaczone, można włączyć nakładki różne kalendarze Włączanie i wyłączanie funkcji ze strony. Jeśli zostało zaznaczone, kalendarz nakładki zawsze pojawi się w kalendarzu strony.

 9. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować specyfikacji nakładki, a następnie kliknij przycisk OK, aby ukończyć proces.

  Calendar Overaly button on ribbon

Nakładki kalendarza programu Exchange w kalendarzu programu SharePoint

Poniższa procedura zawiera opis sposobu nakładki kalendarza programu Exchange do kalendarza programu SharePoint dla kalendarza programu SharePoint. Po nakładki kalendarza, można utworzyć widok kalendarza specjalnych za pomocą tego kalendarza.

Ważne : Można tylko nakładki kalendarza programu Exchange. Oznacza to, że działa przy użyciu konta, które poświadczeń użytkownika, który jest aktualny zalogowany nakładanie kalendarzy programu Exchange. Informacje o koncie bieżącego użytkownika w programie SharePoint są używane do pobierania danych kalendarza z usługi sieci Web programu Exchange.

Aby nakładki kalendarza programu Exchange, wykonaj następujące czynności:

 1. W kalendarzu programu SharePoint na wstążce na karcie kalendarza kliknij Kalendarz nakładki.

  Calendar Overaly button on ribbon
 2. Na stronie Ustawienia nakładki kalendarza kliknij pozycję Nowy kalendarz.

  Calendar Overaly button on ribbon
 3. W sekcji Nazwa i typ wpisz Nazwę kalendarza, a następnie wybierz pozycję Exchange.

  Calendar overlay create calendar dialog box.
 4. W sekcji Ustawienia nakładki kalendarza wpisz Opis kalendarza (opcjonalnie) i Zmień motyw domyślny Kolor kalendarza (opcjonalnie).

  Zrzut ekranu: okno dialogowe Nakładki kalendarza w programie SharePoint. Okno dialogowe z nazwą kalendarza, typem kalendarza (Exchange) i adresami URL dla aplikacji Outlook Web Access i Exchange Web Access.

 5. Kliknij przycisk Znajdź, aby automatycznie wypełnić adresy URL programu Outlook Web Access i Adres URL usługi sieci Web programu Exchange. Znajdowanie nie działa w środowisku, wpisz adresy URL ręcznie.

 6. Jeśli chcesz, aby ten kalendarz programu Exchange, aby zawsze wyświetlana razem z kalendarza grupy programu SharePoint, kliknij pozycję Zawsze pokazuj. Gdy Zawsze pokazuj nie jest zaznaczone, można włączyć nakładki Włączanie i wyłączanie funkcji ze strony. Jeśli zostało zaznaczone, kalendarz nakładki zawsze pojawi się w kalendarzu strony.

 7. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

SharePoint i kalendarza programu Exchange razem

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×