Praca z szablonami w programie Word 2016 przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z szablonami w programie Word 2016 przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Word 2016 można przy użyciu klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, szybko pisać m.in. listy motywacyjne, życiorysy i ulotki dotyczące wydarzeń, używając szablonów programu Word 2016 z ułatwieniami dostępu. Nie musisz martwić się formatowaniem i stylami — są one gotowe w szablonie.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Wprowadzenie do szablonów

Szablon to zbiór wstępnie zdefiniowanych ustawień formatowania, stylów i tekstów zastępczych. W programie Word 2016 możesz znaleźć kilka szablonów z ułatwieniami dostępu, które pozwalają na przykład szybko napisać raport o stanie projektu, życiorys, ulotkę z zaproszeniem na wydarzenie, pracę badawczą lub listę zadań do wykonania.

Czytnik zawartości ekranu odczytuje dla Ciebie teksty zastępcze w polach formularza szablonu. Ty zmieniasz teksty zastępcze w polach formularza, wpisując własne teksty. Aby poruszać się między polami formularza, naciskaj klawisze strzałek w górę lub w dół albo klawisz Tab.

Zmiany, które wprowadzasz w pliku opartym na szablonie, nie mają wpływu na oryginalny szablon. Gdy tworzysz nowy dokument oparty na szablonie, zawsze jest to osobny plik. Dlatego pamiętaj o zapisaniu swojego pliku. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia własnego szablonu lub edytowania istniejącego, zobacz: Tworzenie szablonu.

Znajdowanie szablonów z ułatwieniami dostępu

Uwaga : Wyszukiwanie szablonów online wymaga połączenia z Internetem.

 1. Otwórz program Word 2016.

 2. Aby przejść do karty Pliki, naciśnij klawisze Alt+F na klawiaturze.

 3. Aby otworzyć zbiór szablonów, naciśnij klawisz N. Usłyszysz: „Wybrano, element karty Nowy”.

 4. Aby wyszukać szablony z ułatwieniami dostępu, naciśnij klawisz S. Usłyszysz: „Wyszukaj szablony online”. W polu wyszukiwania wpisz „szablony z ułatwieniami dostępu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby znaleźć odpowiedni szablon w wynikach wyszukiwania, naciskaj klawisze strzałek. Podczas przeglądania szablonów będziesz słyszeć ich nazwy.

 6. Aby wybrać szablon, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wybrano, przycisk Utwórz <nazwa szablonu>”.

  W programie JAWS usłyszysz: „Karta Plik Nowy, <opis szablonu>”.

 7. Aby rozpocząć pracę z dokumentem, naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Okno programu Word <nazwa dokumentu>. Nowy dokument oparty na szablonie jest teraz gotowy do edycji”.

  W programie JAWS usłyszysz pierwsze pole formularza szablonu.

Przykład: pisanie listu motywacyjnego przy użyciu szablonu

Ten wstępnie sformatowany szablon programu Word 2016 pozwala utworzyć profesjonalny list motywacyjny, który można na przykład dołączyć do życiorysu.

 1. W programie Word 2016 wyszukaj szablony z ułatwieniami dostępu, korzystając z instrukcji podanych powyżej w sekcji Znajdowanie szablonów z ułatwieniami dostępu.

 2. W wynikach wyszukiwania naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk List motywacyjny”.

  Uwaga : Jeśli list motywacyjny jest pierwszym szablonem w wynikach wyszukiwania, zostanie on automatycznie zaznaczony.

  Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wybrano przycisk Utwórz list motywacyjny”. Aby rozpocząć nowy dokument przy użyciu szablonu, naciśnij klawisz Enter.

 3. List motywacyjny zostanie otwarty na karcie Narzędzia główne. Usłyszysz: „<Nazwa dokumentu>, okno programu Word, edycja <nazwa dokumentu>”.

  Jeśli używasz programu JAWS, fokus zostanie przeniesiony bezpośrednio do pierwszego pola formularza i usłyszysz „Twoje imię i nazwisko”. Wpisz swoje imię i nazwisko, a następnie przejdź do kroku 5.

 4. Aby dodać nazwę, naciśnij klawisz strzałki w prawo. Usłyszysz: „Twoje imię i nazwisko”. Wpisz swoje imię i nazwisko.

 5. Aby dodać ulicę z numerem, kod pocztowy i miasto, naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Ulica, kod pocztowy, miasto”. Wpisz swoje dane adresowe.

 6. Aby dodać numer telefonu, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Telefon”. Wpisz swój numer telefonu.

 7. Aby dodać adres e-mail, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „E-mail”. Wpisz swój adres e-mail.

 8. Aby dodać datę listu motywacyjnego, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Data”. Wpisz datę.

 9. Aby dodać imię i nazwisko adresata, naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Imię i nazwisko adresata”. Wpisz imię i nazwisko adresata.

 10. Aby dodać tytuł adresata, nazwę firmy, ulicę, kod pocztowy i miasto, naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Tytuł, firma, ulica, kod pocztowy, miasto”. Wpisz dane adresata.

 11. Aby dodać imię i nazwisko adresata po zwrocie grzecznościowym, naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Imię i nazwisko adresata”. Wpisz imię i nazwisko adresata.

 12. Aby dodać tekst podstawowy listu motywacyjnego, naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz opis w tekście zastępczym. Wpisz tekst. Tekst zastępczy zostanie usunięty.

  Porada : Aby uzyskać instrukcje dotyczące dodawania w liście motywacyjnym hiperlinku, na przykład do życiorysu online, zobacz: Tworzenie lub edytowanie hiperlinku.

 13. Aby przejść do zakończenia listu motywacyjnego, naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Z poważaniem”.

  Uwaga : W niektórych przypadkach tekst końcowy „Z poważaniem” nie jest polem formularza szablonu. Jednak tekst w polu nienależącym do formularza można edytować, usuwając wstępnie sformatowany tekst, a następnie wpisując własny.

  W programie JAWS usłyszysz: „Poza polem formularza” w przypadku tekstu nienależącego do pola formularza. Następnie usłyszysz rzeczywisty tekst: „Z poważaniem”.

 14. Aby podpisać list imieniem i nazwiskiem, naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Twoje imię i nazwisko, wybrano, edycja”. Wpisz swoje imię i nazwisko.

 15. Aby zapisać list motywacyjny, naciśnij klawisze Ctrl+S. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zapisywania dokumentu programu Word, zobacz Zapisywanie dokumentu w programie Word.

Zobacz też

Dodawanie lub edytowanie tekstu w dokumencie w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×