Praca z raportami w pakiecie zawartości wdrażania usługi Office 365

Uwaga: Ten dokument jest publicznie udostępnioną wersją wstępną, która może ulec zmianie w przyszłości.

Wyświetlanie i używanie raportów w pakiecie zawartości wdrażania usługi Office 365 w usłudze Power BI.

Pulpit nawigacyjny zawiera krótki przegląd głównych metryk użycia i wdrażania. Klikając metryki najwyższego poziomu, można uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych raportów. Każda karta raportów zawiera wizualizacje danych specyficzne dla danego aspektu wdrażania usługi Office 365 w organizacji. Wyjaśnienie zbieranych danych znajduje się w tytule każdego raportu, a także na kafelku zawierającym informacje dotyczące wizualizacji na karcie wyświetlanego raportu.

Oto kilka porad ułatwiających rozpoczęcie pracy z raportami:

 • Użyj kart nawigacji w dolnej części pulpitu nawigacyjnego, aby przechodzić do innych raportów.

  Użyj kart w dolnej części pulpitu nawigacyjnego, aby przechodzić do innych stron
 • Wiele raportów zawiera fragmentator pozwalający na filtrowanie pod kątem produktu lub działania, które chcemy wyświetlić. Możliwe jest zaznaczanie jednego lub wielu elementów.

  Możesz zaznaczać pojedynczy produkt lub działanie albo wiele produktów lub działań dla raportów
 • Umieść wskaźnik myszy na punkcie danych, aby wyświetlić objaśnienie ze szczegółowymi informacjami.

  Umieść wskaźnik myszy na punkcie danych, aby wyświetlić objaśnienie ze szczegółowymi informacjami

Użytkownik, który uruchamia wystąpienie pakietu zawartości, ma możliwość edytowania raportu w celu dostosowania go do swoich potrzeb.  Aby dostosować pakiet zawartości:  

 • Wybierz przycisk Edytuj raport znajdujący się w górnej części raportu.

  Wybierz pozycję Edytuj raport, aby edytować wizualizację usługi Power BI
 • Utwórz własne elementy wizualne za pomocą źródłowych zestawów danych.

 • Użyj programu Power BI Desktop, aby dodać własne źródła danych.

Aby udostępnić raporty, wybierz przycisk udostępniania Ikona Udostępnij usługi Power BI u góry strony.

Aby dowiedzieć się, jak dostosowywać raporty, zobacz Dostosowywanie pakietu zawartości wdrażania usługi Office 365.

Szereg dodatkowych informacji można znaleźć w dokumentacji pomocy usługi Power BI:

Tematy pokrewne

Pakiet zawartości wdrażania usługi Office 365
Włączanie pakietu zawartości wdrażania usługi Power BI dla usługi Office 365
Model danych pakietu zawartości wdrażania usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×