Praca z różnymi formatami tabel przestawnych w programie Office Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office Excel 2007 dodano nowe funkcje raportów tabel przestawnych i wykresów przestawnych, dlatego można pracować z trzema formatami tabel przestawnych: z wersją 2007, z wersją 2002–2003 i z wersją 2000. Z każdym formatem tabeli przestawnej można pracować w wersji 2000, 2002, 2003 i 2007 programu Microsoft Office Excel. Zrozumienie sposobu pracy z poszczególnymi wersjami programu i różnymi wersjami formatów tabel przestawnych ma duże znaczenie podczas podejmowania decyzji o natychmiastowym uaktualnieniu do nowego formatu tabeli przestawnej w wersji 2007.

W tym artykule

Praca z różnymi wersjami programu Excel, wersje w formacie pliku programu Excel i wersje tabeli przestawnej

Funkcja różnice między różnych wersji formaty tabeli przestawnej 2000 i 2002 – 2003 i wersji 2007

Ważne kwestie dotyczące podejmowania decyzji o uaktualnieniu formatu tabeli przestawnej z wersji 2000 i 2002 – 2003 do wersji 2007

Praca z różnymi wersjami programu Excel, plików w formacie programu Excel i tabel przestawnych

Jak można się spodziewać, utworzenie nowego raportu tabeli przestawnej w programie Office Excel 2007 spowoduje uzyskanie tabeli przestawnej w formacie wersji 2007. Po otwarciu w programie Excel 2007 pliku w formacie programu Excel 97–2003, który zawiera tabelę przestawną w formacie wersji 2000, 2002 lub 2003, zostanie uruchomiony tryb zgodności umożliwiający interakcję z tabelą przestawną bez konieczności natychmiastowego uaktualniania jej do formatu wersji 2007.

Plik używający wcześniejszej wersji formatu można także otworzyć, otwierając plik w formacie programu Excel 97–2003 w programie Excel 2007, zapisując go w formacie programu Excel 97–2003 i otwierając ponownie w programie Excel 2007 (jest to tak zwana konwersja w obie strony). Ta metoda pozwala zachować format tabeli przestawnej w wersji 2000, 2002–2003 lub 2007. Zapisanie tabeli przestawnej w formacie w wersji 2007 w pliku programu Excel w formacie 97–2003 spowoduje jednak, że tabela przestawna będzie tylko do odczytu, przez co nie będzie można utworzyć wykresu przestawnego na podstawie tego raportu tabeli przestawnej tylko do odczytu.

Uaktualnienie formatu tabeli przestawnej z wersji 2000 i 2002–2003 do wersji 2007 za pomocą programu Excel 2007 polega na odświeżeniu raportu tabeli przestawnej w programie Excel 2007. Aby to zrobić, należy na karcie Opcje tabeli przestawnej w grupie Dane kliknąć przycisk Odśwież, a następnie zapisać plik w formacie tabeli przestawnej w wersji 2007.

Jak widać, format tabeli przestawnej, z którym użytkownik faktycznie pracuje, zależy od wielu czynników, takich jak bieżący format pliku programu Excel, włączenie lub wyłączenie trybu zgodności oraz odświeżenie tabeli przestawnej. Poniżej podsumowano najważniejsze kwestie:

  • Program Excel 2007 pozwala uzyskać w pełni interakcyjne tabele przestawne we wszystkich formatach w wersjach 2000, 2002–2003 i 2007.

  • W wersjach programu Excel starszych niż program Excel 2007 można uzyskać w pełni interakcyjną tabelę przestawną w formacie w wersji 2000 i 2002–2003 oraz tabelę przestawną tylko do odczytu w formacie w wersji 2007.

W poniższej tabeli wymieniono możliwe interakcje.

Przy użyciu Excel 2007   

Wersja formatu otwartego pliku

Początkowa wersja formatu tabeli przestawnej

Czy odświeżono?

Wersja formatu zapisanego pliku

Wersja formatu zapisanej tabeli przestawnej

Funkcje tabeli przestawnej

2007

2007

Nie dotyczy

2007

2007

W pełni interakcyjne

2007

2000, 2002–2003

Tak

97–2003

2000, 2002–2003

W pełni interakcyjne

2007

2000, 2002–2003

Nie

97–2003

2000, 2002–2003

W pełni interakcyjne

97–2003

2000, 2002–2003

Tak

2007

2007

W pełni interakcyjne

97–2003

2000, 2002–2003

Nie

2007

2000, 2002–2003

W pełni interakcyjne

97–2003

2007

Tak

2007

2007

W pełni interakcyjne

97–2003

2007

Nie

2007

2007

W pełni interakcyjne

97–2003

2000, 2002–2003

Tak

97–2003

2000, 2002–2003

W pełni interakcyjne

97–2003

2000, 2002–2003

Nie

97–2003

2000, 2002–2003

W pełni interakcyjne

Za pomocą programu Excel w wersji wcześniejszej niż Excel 2007   

Wersja formatu otwartego pliku

Początkowa wersja formatu tabeli przestawnej

Czy odświeżono?

Wersja formatu zapisanego pliku

Wersja formatu zapisanej tabeli przestawnej

Funkcje tabeli przestawnej

97–2003

2007

Nie dotyczy

97–2003

2007

Tylko do odczytu

97–2003

2000, 2002–2003

Nie dotyczy

97–2003

2000, 2002–2003

W pełni interakcyjne

2007

2007

Nie dotyczy

97–2003

2007

Tylko do odczytu

2007

2000, 2002–2003

Nie dotyczy

97–2003

2000, 2002–2003

W pełni interakcyjne

Uwaga : Po przekonwertowaniu formatu tabeli przestawnej z wersji 2000 i 2002–2003 na wersję 2007 nie można przekonwertować go z powrotem na format w wersji 2000 i 2002–2003.

Początek strony

Różnice między funkcjami dostępnymi dla formatów tabel przestawnych w wersjach 2000, 2002–2003 i 2007

Podczas korzystania z formatu tabeli przestawnej w wersji 2007 w programie Excel 2007 można używać wszystkich funkcji programu Excel 2007. W przypadku korzystania z formatu tabeli przestawnej w wersjach 2000 i 2002–2003 w programie Excel 2007 można używać większości funkcji programu Excel 2007, jednak niektóre funkcje nie są obsługiwane. Do nieobsługiwanych funkcji należą między innymi:

  • filtrowanie etykiet i wartości (z wyjątkiem używania filtru Pierwsze 10, który jest obsługiwany);

  • filtrowanie pól poza bieżącym układem raportu tabeli przestawnej z poziomu listy pól tabeli przestawnej;

  • ukrywanie lub odkrywanie poziomów pośrednich w hierarchiach źródeł danych przetwarzania analitycznego online (OLAP);

  • korzystanie z filtrowania ręcznego, dołączającego (przez wyczyszczenie pola wyboru Dołącz nowe elementy do filtru ręcznego na karcie Sumy częściowe i filtry w oknie dialogowym Ustawienia pola);

  • przekraczanie limitów tabeli przestawnej, na przykład limitu 1 048 576 nowych unikatowych elementów na pole.

Próba skorzystania z wymienionych funkcji może spowodować wyświetlenie alertu z prośbą o odświeżenie tabeli przestawnej w celu uaktualnienia do formatu tabeli przestawnej w wersji 2007.

Początek strony

Ważne zagadnienia dotyczące decyzji o uaktualnieniu formatu tabeli przestawnej z wersji 2000 i 2002–2003 do wersji 2007

Podejmując decyzję o uaktualnieniu formatu tabeli przestawnej z wersji 2000 i 2002–2003 do wersji 2007, należy pamiętać o następujących kwestiach.

Współużytkowanie odświeżalnych raportów tabel przestawnych    Raporty tabel przestawnych w formacie w wersji 2007 są dostępne tylko do odczytu w starszych wersjach programu Excel 2007. Jeśli użytkownicy będą współużytkowali raporty tabel przestawnych połączone z tym samym źródłem danych, prawdopodobnie wszyscy powinni korzystać wyłącznie z programu Excel 2007.

Raporty za pomocą tabel przestawnych w środowisku mieszanym    Jeśli chcesz utworzyć tabelę przestawną, które mogą być używane w wersjach programu Excel wcześniejszych niż Excel 2007, czy nie chcesz, aby zapisać skoroszyt w formacie pliku programu Excel w wersji 2007. Interakcyjny pełny zapewni zgodność tabeli przestawnej w różnych wersjach programu Excel.

Filtr wyniki mogą się różnić    Istnieją zmiany w taki sposób, że działa filtrowania w tabeli przestawnej formatowanie wersja 2007. Kryteria filtrowania są dodatku, co oznacza, że każdy kolejnych filtruje bieżącego zastosowanego filtru. Ponadto górny Filtruj elementy zawarte w filtru 10 pierwszych teraz zostaną zaznaczone przez dynamiczne szacowanie wartości w kontekście rozmieszczenie pól w tabeli przestawnej. W obu przypadkach, w zależności od tego, czy filtrowanie i danych mogą zostać wyświetlone wyniki inny filtr między raportami tabeli przestawnej w formacie wersji 2007 i wersji 2000 i 2002 – 2003.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×