Praca z pakietami w modelach UML

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pakiety są klucz organizowanie elementów w przypadku modeli UML. Pakiety można użyć jako kontenerów dla elementów, widoków (diagramów) i innych pakietów. Pakiety umożliwiają można podzielić dużych diagramów i modeli na łatwiejsze podzbiory. Cały system można traktować jako pojedynczy pakiet wysokiego poziomu z modelami i elementy.

Podczas tworzenia nowego modelu z szablonu Diagram modelu UML tworzony jest automatycznie główny pakiet dla całego modelu. Pakiet ten funkcjonuje jako kontener dla wszystkich innych pakietów, elementów i diagramów tworzonych w ramach modelu.

Tworzenie nowego pakietu z Eksploratora modelu

W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet, w którym zostanie umieszczony nowy pakiet, kliknij polecenie Nowy, a następnie wybierz polecenie Pakiet.

W widoku drzewa umieszczona zostanie ikona nowego pakietu, wyświetlone zostanie również okno dialogowe Właściwości pakietu UML.

Tworzenie nowego pakietu z diagramu

  1. W widok drzewa kliknij dwukrotnie ikonę diagramu, do którego zostanie dodany nowy pakiet.

    Wyświetlona zostanie strona rysunku diagramu.

  2. Przeciągnij na stronę rysunku kształt pakietu z wzornika Struktura statyczna UML, Przypadek użycia UML, Składnik UML lub Diagram wdrożenia UML.

Do widoku drzewa zostanie dodana ikona oznaczająca pakiet.

Tworzenie nowego diagramu z pakietu

W celu włączenia automatycznego tworzenia nowego diagramu dla nowego pakietu w modelu, kliknij polecenie Opcje w menu UML, a następnie na karcie Dodatki UML zaznacz pole wyboru Twórz nową stronę diagramu dla każdego pakietu i podsystemu dodawanego do dokumentu.

Aby utworzyć nowy diagram w sytuacji, gdy ta opcja ta nie jest zaznaczona, kliknij prawym przyciskiem myszy nowy kształt Pakiet i kliknij polecenie Diagramy, a następnie kliknij polecenie Nowy. Wprowadź nazwę i wybierz typ diagramu, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie elementów do pakietu

W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy pakiet, do którego zostaną dodane elementy, kliknij polecenie Nowy, a następnie wybierz typ dodawanego elementu.

Do widoku drzewa zostanie dodana ikona elementu.

Wyświetlanie zawartości pakietu na diagramie

  1. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pakietu, którego zawartość ma zostać wyświetlona, a następnie wybierz typ dodawanego diagramu.

    Wyświetlony zostanie odpowiedni wzornik i pusta strona rysunku. W obszarze roboczym wyświetlona zostanie nazwa diagramu w postaci znaku wodnego.

  2. Przeciągnij na stronę rysunku kształty elementów, które mają zostać dodane do pakietu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×