Praca z marginesami strony w programie Publisher

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Każda strona wzorcowa ma marginesów strony, które są ustawione dla wszystkich stron, które używają tej strony wzorcowej. Po ustawieniu marginesów strony albo skonfigurujesz marginesy wszystkich stron wzorcowych i przez rozszerzenie wszystkich stron lub będzie Ustawianie marginesów dla jednej strony wzorcowej i wszystkie strony, które używają tej strony wzorcowej.

Aby szybko zmienić marginesy wszystkich stron wzorcowych i stron:

  1. Kliknij pozycję Projekt strony > Marginesy.

  2. Wybierz jedną z czterech wstępnie zdefiniowanych opcji: Szerokie, Umiarkowane, Wąskie lub Brak.

Aby zmienić marginesy jednej strony wzorcowej:

  1. Kliknij pozycję Projekt strony > Strony wzorcowe.

  2. Z menu rozwijanego wybierz pozycję Edytuj strony wzorcowe.

  3. W okienku Nawigacja między stronami z lewej strony ekranu wybierz żądaną stronę wzorcową.

  4. Kliknij pozycję Projekt strony > Marginesy.

  5. Kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie wprowadź wartości marginesów w sekcji Prowadnice marginesów w oknie dialogowym Prowadnice układu. Aby uzyskać więcej informacji na temat okno dialogowe prowadnice układu zobacz okno dialogowe prowadnice układu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×