Praca z makrami programu Excel 4.0

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Excel 2013 nadal obsługuje makra programu Excel 4.0 (XLM), jednak zaleca się migrowanie ich do najnowszej wersji języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Migrowanie makr umożliwia korzystanie z ulepszeń modelu obiektowego programowania w języku VBA. Aby to ułatwić, do modelu obiektowego dodano pewne nowe obiekty, metody i właściwości mające zastąpić tych kilka funkcji ze starszych wersji języka VBA, które nie miały dotąd odpowiedników. Ponadto ulepszono wydajność operacji ustawień strony w języku VBA, dzięki czemu wydajność jest zbliżona do tej znanej z funkcjonalności PAGE.SETUP() w makrach XLM.

Aby uzyskać więcej informacji o migrowaniu makr XLM zobacz Migrowanie makr programu Excel 4 do języka VBA w blogu zespołu produktu programu Excel.

Użytkownicy, którzy nie zdecydują się na migrację, mogą nadal uruchamiać makra programu Excel 4.0. Otwarcie makra XLM w programie Excel 2010 z wyłączonymi makrami powoduje wyświetlenie przez program Excel następującego komunikatu:

„Makra zostały wyłączone ze względu na ustawienia zabezpieczeń. Aby uruchomić makra, musisz ponownie otworzyć ten skoroszyt, a następnie włączyć makra. Aby uzyskać więcej informacji o włączaniu makr, kliknij przycisk Pomoc”.

Aby zmienić ustawienia makr w celu zezwolenia na uruchamianie makr XLM, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

  2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

  3. Kliknij pozycję Ustawienia makr, a następnie kliknij przycisk Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod).

    Ważne    , zalecamy, aby używać tego ustawienia lub że po wykonaniu, wrócić ustawień zabezpieczeń makr do Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia tak szybko, jak to możliwe.

  4. Kliknij pozycję Ustawienia blokowania plików, a następnie w obszarze Typ pliku wybierz pozycję Arkusze makr programu Excel 4 i pliki dodatków i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru operacji Otwórz.

  5. W obszarze Zachowanie podczas otwierania wybranych typów plików kliknij pozycję Otwórz zaznaczone typy plików w widoku chronionym i zezwalaj na edytowanie.

  6. Kliknij dwa razy przycisk OK.

Co dalej?

Pobieranie pliku pomocy dla makr programu Excel 4.0 , aby dowiedzieć się, jak pracować z makrami programu Excel 4.0 w nowszych wersjach programu Excel.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×