Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą To-Do dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby utworzyć listę czynności do wykonania dla określonego projektu, osi czasu lub procedury. Można również edytować, zmienianie projektu i organizowanie list. Później można usunąć je, gdy nie są już potrzebne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie listy

Utwórz listę elementów do wykonania dotyczących zadań, które chcesz wykonać na przykład w określonym dniu lub projekcie.

 1. W aplikacji To-Do, aby przejść do widoku Pasek boczny, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby utworzyć nową listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Nowa lista”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk. Zostanie utworzona nowa lista bez tytułu, a fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy.

 3. Aby edytować nazwę nowej listy, wpisz nazwę za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Gdy wpiszesz nazwę, w celu zapisania nowej listy szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Gotowe”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Nowa lista zostanie zapisana.

Wyszukiwanie zadań

Użyj opcji Wyszukaj w widoku Pasek boczny, aby szybko znaleźć zadanie na listach zadań do wykonania.

 1. W aplikacji To-Do, aby przejść do widoku Pasek boczny, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby wyszukać zadanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Wyszukaj”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk. Zostanie otwarte menu Wyszukaj, a fokus zostanie przeniesiony do pola Wyszukaj.

 3. Wpisz szukany wyraz za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Q”. Po wpisaniu wyrazu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Wyszukaj”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby przejść do listy wyników wyszukiwania, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz jeden z wyników. Aby nawigować po liście wyników wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo. Podczas nawigowania funkcja VoiceOver odczytuje element do wykonania, stan (wykonane lub niewykonane) i listę, do której należy element.

 5. Aby przejść do widoku Lista zadań dla listy, przejdź do odpowiedniego elementu i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy listy

Użyj menu Opcje listy, aby zmienić nazwę listy, która została utworzona.

Uwaga: Możesz zmieniać nazwy tylko w przypadku list utworzonych przez siebie. Nie można zmienić nazw list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. W aplikacji To-Do, aby przejść do widoku Pasek boczny, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Pasek boczny”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przejść do listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, której nazwę chcesz zmienić. Podczas przechodzenia funkcja VoiceOver będzie odczytywać dostępne listy. Aby wybrać listę, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok Lista zadań.

 3. Aby otworzyć menu Opcje listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje listy”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Opcje listy. Usłyszysz: „Przycisk Zmień nazwę listy”.

 4. Aby zmienić nazwę listy, naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy. Zmodyfikuj nazwę listy za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim wokoło, aż usłyszysz nazwę elementu klawiatury.

 5. Aby po wpisaniu nazwy nowej listy zapisać ją i zamknąć klawiaturę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Gotowe”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

Motywy list

Zmieniając motyw i kolor tła listy, możesz ją dopasować do odpowiedniego projektu.

Uwaga: Nie można zmienić motywu listy domyślnej Mój dzień.

 1. W widoku Lista zadań otwórz menu Opcje listy dla odpowiedniej listy. Aby otworzyć menu Opcje listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje listy”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 2. Aby przejść do podmenu Zmień motyw, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Zmień motyw”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk. Zostanie otwarte menu Motyw.

 3. Aby wybrać kolor tła, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego koloru, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Podczas nawigowania po kolorach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Aktualnie wybrany kolor jest określany jako „zaznaczony”.

 4. Aby wybrać motyw, nadal szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego motywu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Podczas nawigowania po motywach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy. Aktualnie wybrany motyw jest określany jako „zaznaczony”.

 5. Aby po wybraniu nowego koloru tła lub motywu zapisać i zamknąć menu Motyw, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Gotowe”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

Pokazywanie/ukrywanie wykonanych zadań

Domyślnie na listach są wyświetlane zarówno zadania wykonane, jak i niewykonane. Aby ułatwić porządkowanie list, możesz ukryć wykonane zadania.

Uwaga: Nie można ukrywać wykonanych zadań na liście domyślnej Mój dzień.

 1. W widoku Lista zadań dla listy aplikacji To-Do, na której chcesz ukryć wykonane zadania, otwórz menu Opcje listy. Aby otworzyć menu Opcje listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje listy”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 2. Aby ukryć wykonane zadania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Ukryj wykonane zadania”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk.

 3. Menu Opcje listy zostanie zamknięte, a w widoku Lista zadań zostaną wyświetlone tylko niewykonane zadania.

 4. Aby wyświetlić ukryte wykonane zadania, w menu Opcje listy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Pokaż wykonane zadania”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk.

Sortowanie zadań

Sortując listę, można usprawnić porządkowanie i znajdowanie elementów do wykonania.

Uwaga: Nie można sortować listy domyślnej Mój dzień.

 1. W widoku Lista zadań otwórz menu Opcje listy dla listy, którą chcesz posortować. Aby otworzyć menu Opcje listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje listy”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 2. Aby przejść do podmenu Sortuj, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Sortuj”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Sortuj.

 3. Aby wybrać opcję sortowania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby ją wybrać. Podczas nawigowania po opcjach funkcja VoiceOver odczytuje ich nazwy.

 4. Po wybraniu opcji sortowania menu Sortuj zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony do widoku Lista zadań.

 5. Aby usunąć sortowanie z listy, w widoku Lista zadań szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Usuń sortowanie”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie listy

Gdy utworzona lista nie będzie już potrzebna, możesz ją szybko usunąć.

Uwaga: Możesz usuwać tylko listy utworzone przez siebie. Nie można usunąć list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. W widoku Lista zadań otwórz menu Opcje listy dla listy, którą chcesz usunąć. Aby otworzyć menu Opcje listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Opcje listy”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 2. Aby usunąć listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Usuń listę”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte okno potwierdzenia i usłyszysz: „Czy na pewno chcesz usunąć tę listę na zawsze?” Aby potwierdzić, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Przycisk Usuń listę”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli chcesz anulować usunięcie, w oknie potwierdzenia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Anuluj”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Funkcja TalkBack, wbudowany czytnik zawartości ekranu w systemie Android, umożliwia tworzenie list zadań do wykonania dla określonego projektu, osi czasu lub procedury w aplikacji To-Do dla systemu Android. Można też zmieniać wygląd list i sortować je w odpowiedni sposób. Następnie można je usuwać, gdy nie będą już potrzebne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie listy

Utwórz listę elementów do wykonania dotyczących zadań, które chcesz wykonać na przykład w określonym dniu lub projekcie.

 1. Aby przejść do widoku paska bocznego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Pasek boczny”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby utworzyć nową listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Nowa lista, poza listą”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie utworzona nowa lista bez tytułu, a fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy.

 3. Wpisz nazwę listy.

 4. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy dla pierwszego zadania w widoku listy. Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu zadań, zobacz Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Wyszukiwanie zadań

Użyj opcji wyszukiwania w widoku paska bocznego, aby szybko znaleźć zadanie na listach zadań do wykonania.

 1. Aby przejść do widoku paska bocznego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Pasek boczny”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby wyszukać zadanie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wprowadź informacje do wyszukania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu wyszukiwania, a fokus zostanie przeniesiony do pola Wyszukaj.

 3. Wpisz szukany wyraz. Wystarczy wpisać początek wyrazu.

 4. Aby przejść do listy wyników wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz jeden z wyników. Wynik zaczyna się tekstem „Zadanie do wykonania”, a następnie jest podawana jego nazwa. Aby nawigować po liście wyników wyszukiwania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo.

 5. Aby otworzyć widok szczegółów dla obecnie wybranego wyniku, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy listy

Nazwę listy możesz zmienić w celu lepszego dopasowania do potrzeb.

Uwaga: Możesz zmieniać nazwy tylko w przypadku list utworzonych przez siebie. Mój dzień i Do wykonania to listy domyślne. Nie można zmienić ich nazw.

 1. Aby przejść do widoku paska bocznego, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Pasek boczny”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przejść do listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok listy.

 3. Aby otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Rozwinięto menu”.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zmień nazwę listy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy.

 5. Usuń przy użyciu klawiatury poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową.

 6. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć klawiaturę.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Motywy list

Zmieniając motyw listy, możesz ją dopasować do odpowiedniego projektu.

Uwaga: Nie można zmienić motywu listy domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Rozwinięto menu”.

 2. Aby znaleźć opcje motywu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zmień motyw”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby wybrać motyw, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego motywu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w dół, a potem w lewo, aby zamknąć menu.

Pokazywanie/ukrywanie wykonanych zadań

Domyślnie na listach są wyświetlane zarówno zadania wykonane, jak i niewykonane. Aby ułatwić porządkowanie list, możesz ukryć wykonane zadania.

Uwaga: Nie można ukrywać wykonanych zadań na liście domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Rozwinięto menu”.

 2. Aby ukryć wykonane zadania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Ukryj wykonane zadania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Menu opcji listy zostanie zamknięte, a w widoku listy zostaną wyświetlone tylko niewykonane zadania.

 4. Aby wyświetlić ukryte wykonane zadania, w menu opcji listy szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pokaż wykonane zadania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Sortowanie zadań

Sortując listę, można usprawnić porządkowanie i znajdowanie elementów do wykonania.

Uwaga: Nie można sortować listy domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Rozwinięto menu”.

 2. Aby znaleźć opcje sortowania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Sortuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby wybrać opcję sortowania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Po wybraniu opcji sortowania menu sortowania zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony ponownie do widoku listy.

 4. Aby usunąć sortowanie z listy podczas jej przeglądania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Usuń sortowanie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie listy

Gdy utworzona lista nie będzie już potrzebna, możesz ją szybko usunąć.

Uwaga: Możesz usuwać tylko listy utworzone przez siebie. Nie można usunąć list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Rozwinięto menu”.

 2. Aby usunąć listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Usuń listę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby potwierdzić usunięcie, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Tak”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli chcesz anulować usuwanie, w oknie podręcznym potwierdzenia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Anuluj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Po usunięciu listy fokus zostanie przeniesiony ponownie do listy Mój dzień.

Zobacz też

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu w systemie Windows, umożliwia tworzenie list zadań do wykonania dla określonego projektu, osi czasu lub procedury w aplikacji To-Do. Można też zmieniać wygląd list i sortować je w odpowiedni sposób. Następnie można je usuwać, gdy nie będą już potrzebne.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie listy

Utwórz listę zadań, które chcesz ukończyć dla, na przykład określonym dniu lub projektu.

 1. Aby przejść do widoku pasek boczny, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Przycisk nawigacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby utworzyć nową listę, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Nowy przycisk Lista", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie utworzona nowa lista bez tytułu i fokus jest przenoszony do pola Nazwa listy.

 3. Wpisz nazwę listy.

 4. Przesuwaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę.

Wyszukiwanie zadań

Użyj opcji wyszukiwania w widoku paska bocznego, aby szybko znaleźć zadanie na listach zadań do wykonania.

 1. Aby przejść do widoku pasek boczny, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Przycisk nawigacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby wyszukać zadania, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Wyszukiwanie przycisku zadania",, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu wyszukiwania, a fokus jest przenoszony do pola wyszukiwania.

 3. Wpisz szukany wyraz. Wystarczy wpisać początek wyrazu.

 4. Przesuwaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę.

 5. Aby przejść do listy wyników wyszukiwania, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz wyniku. Wynik zaczyna się od "Zadania", a po nim jej nazwę i pozycję na liście, do której należy, na przykład "1, 2". Aby przenieść listę wyników wyszukiwania, szybko przesuń w prawo lub w lewo.

 6. Aby otworzyć widok szczegółów dla obecnie wybranego wyniku, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zmienianie nazwy listy

Nazwę listy możesz zmienić w celu lepszego dopasowania do potrzeb.

Uwaga: Możesz zmieniać nazwy tylko w przypadku list utworzonych przez siebie. Mój dzień i Do wykonania to listy domyślne. Nie można zmienić ich nazw.

 1. Aby przejść do widoku pasek boczny, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Przycisk nawigacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przejść do listy, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok listy.

 3. Aby otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Edytuj” i lokalizację pliku listy. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Okno podręczne, zmień nazwę listy, element menu”.

 4. Aby zmienić nazwę listy, naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy. Usuń przy użyciu klawiatury poprzednią nazwę, a następnie wpisz nową.

 5. Przesuwaj palcem po dolnej krawędzi ekranu, aż usłyszysz: „Wstecz, przycisk zwinięty”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć klawiaturę.

Motywy list

Zmieniając motyw listy, możesz ją dopasować do odpowiedniego projektu.

Uwaga: Nie można zmienić motywu listy domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Edytuj” i lokalizację pliku listy. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Okno podręczne, zmień nazwę listy, element menu”.

 2. Aby znaleźć opcje Motyw, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Motyw”.

 3. Aby wybrać motyw, nadal szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego motywu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aktualnie wybrany motyw jest określany jako „zaznaczony”, a pozostałe są określane jako „niezaznaczone”.

 4. Przesuń palcem wokół dolnej krawędzi ekranu, dopóki nie usłyszysz: "Poprzedni, zwinięte przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć to menu.

Pokazywanie/ukrywanie wykonanych zadań

Domyślnie na listach są wyświetlane zarówno zadania wykonane, jak i niewykonane. Aby ułatwić porządkowanie list, możesz ukryć wykonane zadania.

Uwaga: Nie można ukrywać wykonanych zadań na liście domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Edytuj” i lokalizację pliku listy. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Okno podręczne, zmień nazwę listy, element menu”.

 2. Aby ukryć zadania ukończone, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Ukryj wykonane zadania, element menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Menu opcji listy zostanie zamknięte, a w widoku listy zostaną wyświetlone tylko niewykonane zadania.

 4. Aby wyświetlić ukryte ukończonych zadań, w menu opcji listy, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Pokaż wykonane zadania, element menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Sortowanie zadań

Sortując listę, można usprawnić porządkowanie i znajdowanie elementów do wykonania.

Uwaga: Nie można sortować listy domyślnej Mój dzień.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Edytuj” i lokalizację pliku listy. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Okno podręczne, zmień nazwę listy, element menu”.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Sortowanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby wybrać opcję sortowania, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Po wybraniu opcji sortowania menu sortowania zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony ponownie do widoku listy.

 4. Aby usunąć sortowanie z listy, podczas wyświetlania listy, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz: "Usuń sortowania przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Usuwanie listy

Gdy utworzona lista nie będzie już potrzebna, możesz ją szybko usunąć.

Uwaga: Możesz usuwać tylko listy utworzone przez siebie. Nie można usunąć list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. Aby podczas przeglądania listy otworzyć menu opcji listy, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Edytuj” i lokalizację pliku listy. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Okno podręczne, zmień nazwę listy, element menu”.

 2. W celu usunięcia listy, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Usunąć listę, element menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby potwierdzić usunięcie, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Usuń", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli chcesz anulować usuwanie, w oknie podręcznym potwierdzenia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Anuluj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj To-Do dla sieci Web z klawiatury i czytnika ekranu, aby utworzyć listy czynności do wykonania dla określonego projektu, osi czasu lub procedury. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się jak edytowanie, zmienianie projektu i organizowanie list. List można usunąć nawet w przypadku, gdy nie są już potrzebne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji To-Do dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja To-Do dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji To-Do dla sieci Web.

W tym temacie

Tworzenie listy

Tworzenie listy pojawi się pytanie do wykonania, na przykład określonym dniu lub projektu.

 1. W To-Do Aby utworzyć nową listę, naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Nowy przycisk Lista", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Zostanie utworzona nowa lista bez tytułu i fokus jest przenoszony do pola Nazwa listy.

 2. Wpisz nazwę listy i naciśnij klawisz Enter.

Wyszukiwanie zadań

Użyj opcji Wyszukaj w widoku Pasek boczny, aby szybko znaleźć zadanie na listach zadań do wykonania.

 1. Na pasku bocznym aby wyszukać zadanie, naciskaj klawisz Tab słyszysz "Przycisk Wyszukiwanie", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Fokus jest przenoszony do pola wyszukiwania.

 2. Wpisz szukany wyraz. Aplikacja To-Do automatycznie wyświetla wyniki wyszukiwania w trakcie pisania.

 3. Aby przejść do listy wyników wyszukiwania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz pierwszego wyniku. Aby przenieść na liście wyników wyszukiwania, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab. Podczas przenoszenia, czytnik ekranu informuje o zadania jako "Zadanie", a następnie według nazwy zadania. Zadania wykonane są ogłaszane jako "Wykonane zadania", a następnie według nazwy zadania.

 4. Aby przejść do widoku szczegółów wybranego zadania, naciśnij klawisz spacji.

Zmienianie nazwy listy

Użyj menu Opcje listy, aby zmienić nazwę listy, która została utworzona.

Uwaga: Możesz zmieniać nazwy tylko w przypadku list utworzonych przez siebie. Nie można zmienić nazw list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. W To-Do aby przejść do listy na pasku bocznym, naciśnij klawisz Tab do momentu słyszysz listę, którą chcesz.

 2. Aby wybrać listę, której nazwę chcesz zmienić, naciśnij klawisz spacji. Zostanie otwarty widok Lista zadań.

 3. Aby otworzyć menu opcji listy, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Przycisk opcji lista".

 4. Naciśnij klawisz spacji. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 5. Aby zmienić nazwę na liście, naciśnij klawisz Tab. Słyszysz: "Zmień nazwę przycisku Lista".

 6. Naciśnij klawisz spacji. Fokus zostanie przeniesiony do pola nazwy listy.

 7. Wpisz nową nazwę listy i naciśnij klawisz Enter. Nazwa listy zostanie zmieniona.

Pokazywanie lub ukrywanie wykonanych zadań

Domyślnie na listach są wyświetlane zarówno zadania wykonane, jak i niewykonane. Aby ułatwić porządkowanie list, możesz ukryć wykonane zadania.

Uwaga: Nie można ukrywać wykonanych zadań na liście domyślnej Mój dzień.

 1. W widoku Listy zadań na liście To-Do, w którym chcesz ukryć ukończonych zadań, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Przycisk opcji lista".

 2. Naciśnij klawisz spacji. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 3. Aby ukryć ukończonych zadań, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Ukryj wykonane zadania", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Menu Opcje listy zostanie zamknięte, a w widoku Lista zadań zostaną wyświetlone tylko niewykonane zadania.

 5. Aby wyświetlić ukryte ukończonych zadań, w menu Opcje listy naciśnij klawisz Tab do momentu słyszysz "Pokaż wykonane zadania", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

Sortowanie zadań

Sortowanie listy może ułatwić organizowanie i znajdowanie zadań zwiększyć wydajność.

Uwaga: Nie można sortować listy domyślnej Mój dzień.

 1. W widoku Listy zadań listy, które mają być sortowane naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisk Sortuj zadania", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte menu Sortuj.

 2. Aby wybrać opcję sortowania, naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab, aż usłyszysz opcję, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Czytnik ekranu informuje o opcji podczas przenoszenia.

  Po wybraniu opcji sortowania menu Sortuj zostanie zamknięte, a fokus zostanie przeniesiony do widoku Lista zadań.

 3. Aby usunąć sortowanie z listy, w widoku Listy zadań, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab do momentu usłyszeć "przycisk opcji kolejność sortowania Zamknij", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

Usuwanie listy

Gdy utworzona lista nie będzie już potrzebna, możesz ją szybko usunąć.

Uwaga: Możesz usuwać tylko listy utworzone przez siebie. Nie można usunąć list domyślnych Mój dzień i Do wykonania.

 1. W widoku Listy zadań, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz: "Przycisk opcji lista".

 2. Naciśnij klawisz spacji. Zostanie otwarte menu Opcje listy.

 3. Aby usunąć listę, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Usunąć przycisk Lista", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe potwierdzenia. Aby potwierdzić usunięcie, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Usunąć przycisk Lista", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby go zaznaczyć.

  Jeśli nie chcesz usunąć listę, w oknie potwierdzenia, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Anuluj", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby go zaznaczyć.

Zobacz też

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×