Praca z kształtami stanów złożonych na diagramach stanów UML

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodawanie wskaźnika historii do obszaru stanu

  1. Na diagram stanów utwórz obszar stanu, przeciągając na stronę rysunku kształt Stan złożony.

  2. W widoku drzewa kliknij dwukrotnie ikonę strony rysunku nowego diagramu stanów, aby przejść do strony rysunku przedstawiającej stan złożony.

Na diagramie przedstawiającym stan złożony lub obszar stanu należy przeciągnąć na stronę rysunku kształt Historia skrócona lub Historia szczegółowa.

  • Kształty przejścia, aby wskazać przejścia przychodzące spoza obszaru stanu. Przyklej punkty końcowe kształtów przejścia ze strzałkami do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na kształcie wskaźnika historii. Kliknij dwukrotnie kształtów Przejście, aby dodawać specyfikacje przejścia.

  • Użyj kształtu przejścia, aby wskazać przejście wychodzące z kształtu wskaźnika historii. Przyklej punkt końcowy kształtu Przejście bez grotu strzałki do połączenia punktu Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na kształcie wskaźnika historii. Przyklej punkt końcowy kształtu Przejście ze strzałką kształtu stanu docelowego.

Tworzenie stanu złożonego lub zagnieżdżonych na diagramie stanów

  1. Na diagram stanów przeciągnij kształt Stanzłożony na stronę rysunku.

W widoku drzewa pojawi się ikona stanu złożonego oraz strona rysunku nowego diagramu stanów przedstawiająca stan złożony.

  1. W widoku drzewa kliknij dwukrotnie ikonę strony rysunku nowego diagramu stanów, aby przejść do strony rysunku przedstawiającej stan złożony.

  2. Przeciągnij kształty Stan, Przejście, kształty wskaźników Historia skrócona lub szczegółowa oraz inne kształty na stronę rysunku, aby w obrębie stanu złożonego przedstawić współbieżne, wzajemnie wykluczające się lub zagnieżdżone podstany.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×