Praca z kształtami stanów na diagramach stanów i aktywności UML

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodawanie akcji lub aktywności wewnętrznej do stanu na diagramie stanów lub aktywności

 1. Na diagram stanów lub diagram aktywności kliknij dwukrotnie kształt Stan, do którego chcesz dodać akcja lub działanie wewnętrzną.

 2. W oknie dialogowym Właściwości stanu UML kliknij kategorię Przejścia wewnętrzne.

 3. Wpisz nazwę przejście.

 4. Kliknij przycisk Właściwości. Wybierz żądane zdarzenie. Aby utworzyć nowe zdarzenie, kliknij kategorię Zdarzenia, kliknij przycisk Nowy, wybierz żądany rodzaj zdarzenia, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Wpisz nazwę zdarzenia, a następnie wpisz lub wybierz inne żądane wartości właściwości. Kliknij kartę, aby dodać ograniczeń, wartości oznakowane lub parametry, w zależności od rodzaju zdarzenia tworzonym. Klikaj przycisk OK, aby powrócić do karty przejścia (okno dialogoweWłaściwości przejścia UML ).

 6. Wybierz pozycję Zabezpieczenia, aby dodać warunek zabezpieczenia, a następnie w polu tekstowym wpisz odpowiedni warunek zabezpieczenia.

 7. W polu Język wybierz żądany język.

 8. Kliknij kartę Akcje, a następnie przycisk Nowy, aby utworzyć wyrażenie akcji. Wybierz żądany rodzaj akcji. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Właściwości.

 9. Wpisz nazwę akcji, a następnie wpisz lub wybierz żądane wartości innych właściwości. Kliknij odpowiednią kartę, aby dodać szczegóły, argumenty, ograniczenia lub wartości oznakowane. Klikaj przycisk OK, aby powrócić do karty Przejścia wewnętrzne, po czym ponownie kliknij przycisk OK.

Domyślnie akcje wewnętrzne na kształcie Stan są ukryte. Aby wyświetlić akcje wewnętrzne, kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu. W obszarze Pomijanie wyczyść pole wyboru Przejście.

Dodaj wpis i wyjścia akcje do stanu na diagramie stanów lub aktywności

 1. Na diagram stanów lub diagram aktywności kliknij dwukrotnie kształt Stan, do którego chcesz dodać akcję wejściową lub wyjściową.

 2. W oknie dialogowym Właściwości stanu UML kliknij kategorię Akcja wejściowa lub Akcja wyjściowa, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 3. Wybierz żądany typ akcji, a następnie kliknij przycisk OK. Wpisz nazwę akcji.

 4. Kliknij pozycję Właściwości, aby dodać szczegóły, argumenty, ograniczenia lub wartości oznakowane. Klikaj przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości stanu UML.

Domyślnie akcje wejściowe i wyjściowe na kształcie Stan są ukryte. Aby wyświetlić akcje, kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Opcje wyświetlania kształtu, a następnie wyczyść pole wyboru Przejście.

Odkładanie zdarzeń w stanie akcji na diagramie aktywności

 1. W widok drzewa lub na diagram aktywności kliknij dwukrotnie ikonę lub kształt oznaczający stan akcji.

 2. Kliknij kategorię Zdarzenia odłożone.

Na liście zostaną wyświetlone zdarzenia dostępne w pakiet, do którego należy dany stan akcji. Należy wybrać zdarzenia, które mają być odłożone przez ten stan.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×