Praca z kształtami przejść na diagramach stanów i aktywności UML

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Diagram stanów UML nie jest dostępna w programie Visio 2013 oraz w nowszych wersjach. Aby uzyskać informacje na diagramach UML w programie Visio 2013 i w nowszych wersjach zobacz Diagramy UML w programie Visio.

Dodawanie przejścia do przejścia na diagramie stanów lub aktywności

 1. diagram stanów lub diagram aktywności kliknij dwukrotnie kształt przejścia lub Przepływ sterowania, którego chcesz dodać ciąg przejście.

 2. W oknie dialogowym Właściwości przejścia UML kliknij Przejście, a następnie kliknij przycisk zdarzeń. Kliknij przycisk Nowy, wybierz odpowiedni rodzaj zdarzenie, które mają, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wpisz nazwę zdarzenia, a następnie wpisz lub wybierz inne żądane wartości właściwości. Kliknij kartę, aby dodać ograniczeń, wartości oznakowane lub parametry, w zależności od rodzaju zdarzenia tworzonym. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do kategorii przejścia.

 4. Wybierz pozycję Zabezpieczenia, aby dodać warunek zabezpieczenia. Następnie w polu tekstowym wpisz odpowiedni warunek zabezpieczenia.

 5. W obszarze język wybierz odpowiedni język.

 6. Kliknij kartę Akcje, a następnie kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć wyrażenie akcji. Wybierz typ akcja, których potrzebujesz, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 7. Wpisz nazwę akcji, a następnie wpisz lub wybierz inne żądane wartości właściwości. Kliknij kartę, aby dodać szczegóły, argumenty (jeśli jest dostępne), ograniczenia lub wartości oznakowane. Klikaj przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości przejścia UML.

Przejścia zostanie wyświetlona na to przejście.

Porada

Kształty Odbiór sygnału i Wysłanie sygnału diagramy aktywności umożliwia jawnie reprezentują informacje określane w ciągu przejścia. Aby dodać informacje dotyczące zdarzeń i akcji do kształtu Odbiór sygnału lub Wysłanie sygnału, postępuj zgodnie z procedurą opisaną powyżej dodawania przejścia do przejścia.

Wskazywanie przejść między Stanami na diagramie stanów

 1. W diagram stanów przeciągnij kształt przejścia na stronę rysunku.

 2. Przyklej punkt końcowy kształtu Przejście bez grotu strzałki do połączenia wskaż Obraz punktu połączenia — niebieski znak X źródłowego kształtu Stan.

 3. Przyklej punkt końcowy kształtu Przejście ze strzałką do punktu połączenia docelowego kształtu Stan.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt przejścia, aby dodać przejścia, takich jak zdarzenie, warunek zabezpieczenia, wyrażenie akcji i.

Porada

Jeśli stan źródłowy jest równocześnie stanem docelowym na diagramie stanów, użyj kształtu przejścia łuk w kształcie. Przyklej dwa punkty końcowe kształtu do dwóch punktów połączenia tego samego kształtu.

Wskazywanie złożonego przejścia rozwidlającego się na diagramie stanów lub aktywności

 1. diagram stanów lub diagram aktywności przeciągnij kształt Przejście (Rozwidlenie) na stronę rysunku.

 2. Użyj kształtu przejścia do połącz stan źródłowy z paskiem Przejście (Rozwidlenie). Przyklej punkt końcowy kształtu Przejście bez grotu strzałki do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X stanu źródła i punkt końcowy kształtu Przejście (ze strzałką) do punktu połączenia na pasku.

 3. Używanie kształtów przejścia stanów docelowych nawiązać połączenia na pasku Przejście (Rozwidlenie). Przyklej punkty końcowe kształtu Przejście bez grotów strzałek do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na pasku i punkty końcowe kształtu Przejście ze strzałkami do punktów połączenia stanów docelowych.

Wskazywanie złożonego przejścia z synchronizacją na diagramie stanów lub aktywności

 1. W diagram stanów lub diagram aktywności Upuszczenie kształtu Przejście (połączenie) na stronę rysunku.

 2. Kształty przejścia do połącz stany źródłowe z paskiem Przejście (połączenie). Przyklej punkty końcowe kształtu Przejście bez grotów strzałek do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na stanów źródłowych i punkty końcowe kształtu Przejście ze strzałkami do punktów połączenia na pasku.

 3. Użyj kształtu przejścia połącz pasek Przejście (połączenie) ze stanem docelowym. Przyklej punkt końcowy kształtu Przejście bez grotu strzałki do punktu połączenia na pasku i punkt końcowy kształtu Przejście ze strzałką do punktu połączenia na docelowym Państwie.

Wskazuje, że sygnał została wysłana lub odebrana w diagramie aktywności

 1. W diagram aktywności przeciągnij kształt Wysłanie sygnału lub Odbiór sygnału na stronę rysunku.

 2. Przyklej uchwyt sterowania Uchwyt sterujący przejścia kształtu Wysłanie sygnału lub Odbiór sygnału na punkt połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X źródłowego kształtu Stan akcji.

 3. Przyklej uchwyt sterowania Uchwyt sterujący kształtu Wysłanie sygnału lub Odbiór sygnału przejścia do punktu połączenia docelowego kształtu Stan akcji.

  Porada: Aby zmienić orientację kształtów Wysłanie sygnału oraz Odbiór sygnału poprawnie, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, wskaż polecenie kształt, a następnie kliknij przycisk Obróć w lewo i Obróć w prawo.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt Wysłanie sygnału lub Odbiór sygnału, aby dodać nazwę, stereotyp, zdarzeń, akcje, warunek zabezpieczenia i inne właściwości.

Uwaga: Gdy używasz kształtu Wysłanie sygnału lub Odbiór sygnału zamiast prostych przejść przepływu sterowania wysyłanie sygnału lub symbol potwierdzenia zastępuje Wyślij etykiety zdarzenia lub sygnału na przejściu.

Określanie przepływu sterowania na diagramie aktywności

 1. W diagram aktywności przeciągnij kształt Przepływ sterowania na stronę rysunku.

 2. Przyklej punkt końcowy kształtu Przepływ sterowania bez strzałki do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X kształtu Stan akcji lub Stan źródła.

 3. Przyklej punkt końcowy kształtu Przepływ sterowania ze strzałką do punktu połączenia kształtu Stan akcji lub Stan docelowego.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt Przepływ sterowania, aby dodać przejścia, tym zdarzenie, warunek zabezpieczenia, wyrażenie akcji i inne.

Zobacz też

Tworzenie diagramu stanów UML

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×