Praca z kontrolkami symboli zastępczych zawartości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Strony wzorcowe zawierają zestaw kontrolek, które definiują zastąpienia obszary zawartości na stronie. Każdy formant symbolu zastępczego zawartości na stronie wzorcowej można zamapować odpowiednich formantu zawartości na stronie zawartości. Formant symbolu zastępczego zawartości na stronie wzorcowej określa domyślnej zawartości na stronie, a odpowiadające im formantu zawartości na stronie zawartości służy do określania unikatowych zawartości, który zastępuje domyślne zawartości ze strony wzorcowej.

W tym artykule omówiono kontrolkami symboli zastępczych zawartości na stronie wzorcowej programu SharePoint 2010 i jak je znaleźć i zmodyfikuj je przy użyciu programu SharePoint Designer 2010. Dowiedz się więcej na temat stron wzorcowych zawiera dokument Wprowadzenie do stron wzorcowych programu SharePoint.

W tym artykule

Co to jest formant symbolu zastępczego zawartości?

Domyślne kontrolki symbolu zastępczego zawartości na stronie wzorcowej

Wyświetlanie kontrolkami symboli zastępczych zawartości na stronie wzorcowej

Praca z kontrolkami symboli zastępczych zawartości i kontrolek zawartości

Znajdowanie i modyfikowanie kontrolki symbolu zastępczego zawartości

Znajdowanie i modyfikowanie kontrolki zawartości

Co to jest formant symbolu zastępczego zawartości?

Formant symbolu zastępczego zawartości jest fragment kodu na stronie wzorcowej, która współdziała z formantu zawartości na stronie zawartości. Formant symbolu zastępczego zawartości Wyświetla domyślne zawartości (który może być żadna zawartość, jeśli formant jest pusty) dla danego regionu na stronie, ale może zostać zastąpiona przez unikatową zawartość z kontrolki zawartości na stronie zawartości. Wszystkie strony przy użyciu strony wzorcowej zastąpić zawartość kontrolki symbolu zastępczego zawartości dostarczając pasujące formant zawartości. Jeśli formant zawartości jest pusta, formant symbolu zastępczego zawartości otrzymuje zastąpić przy użyciu pustej wartości, w związku z tym usuwające kontrolkę na stronie. Jest to jak stron wzorcowych służą jako szablonu w celu wiele stron zawartości w witrynie programu SharePoint.

Podstawową stroną wzorcową w programie SharePoint (v4.master to ustawienie domyślne) zawiera zestaw kontrolkami symboli zastępczych zawartości używane do różnych celów, takich jak nawigacji w witrynie obszaru wyszukiwania, nazwa witryny i tytuł i treść strony. Podczas pracy z tych formantów, można zmieniać ich położenie i modyfikowanie ich wygląd, w tym ukrywania ich, ale należy nigdy nie usunąć jedną ponieważ są one wymagane do renderowania zawartości i funkcji w witrynie programu SharePoint.

Początek strony

Domyślne kontrolki symbolu zastępczego zawartości na stronie wzorcowej

Podstawową stroną wzorcową (domyślnie v4.master) zawiera następujące kontrolki symbolu zastępczego zawartości, które są używane do wyświetlania zawartości i funkcji w witrynie programu SharePoint 2010. W tej tabeli zawiera nazwę formant symbolu zastępczego zawartości i ich opisy.

Symbol zastępczy zawartości

Opis

PlaceHolderAdditionalPageHead

Można dodawać dodatkowe składniki, takie jak JavaScript, Jscript i kaskadowe arkusze stylów w sekcji głowy strony.

PlaceHolderBodyAreaClass

Klasa obszar treści. Ten symbol zastępczy jest już używana w programie SharePoint 2010.

PlaceHolderBodyLeftBorder

Ten symbol zastępczy nie jest wyświetlana jako części interfejsu programu, ale musi znajdować się zgodności z poprzednimi wersjami.

PlaceHolderBodyRightMargin

Ten symbol zastępczy nie jest wyświetlana jako części interfejsu programu, ale musi znajdować się zgodności z poprzednimi wersjami.

PlaceHolderCalendarNavigator

Selektor dat używany, gdy kalendarz jest widoczne na stronie.

PlaceHolderFormDigest

Kontener, miejsce, w którym znajduje się kontrolka szyfrowane strony formularza.

PlaceHolderGlobalNavigation

Formant łącza do stron nadrzędnych nawigacji globalnej na stronie.

PlaceHolderGlobalNavigationSiteMap

Lista podwitryn i tego samego poziomu witryny w nawigacji globalnej na stronie.

PlaceHolderHorizontalNav

Menu nawigacji znajduje się wewnątrz na górnym pasku nawigacyjnym.

PlaceHolderLeftActions

Dodatkowe obiekty powyżej na pasku Szybkie uruchamianie.

PlaceHolderLeftNavBar

Na pasku Szybkie uruchamianie nawigacji.

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Ten symbol zastępczy nie jest wyświetlana jako części interfejsu programu, ale musi znajdować się zgodności z poprzednimi wersjami.

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Lokalizacja źródła danych użyte do zapełnienia na lewym pasku nawigacyjnym.

PlaceHolderLeftNavBarTop

W górnej części na lewym pasku nawigacyjnym.

PlaceHolderMain

Główny zawartość strony.

PlaceHolderMiniConsole

Ten symbol zastępczy nie jest wyświetlana jako części interfejsu programu, ale musi znajdować się zgodności z poprzednimi wersjami.

PlaceHolderNavSpacer

Ten symbol zastępczy nie jest wyświetlana jako części interfejsu programu, ale musi znajdować się zgodności z poprzednimi wersjami.

PlaceHolderPageDescription

Opis bieżącej strony.

PlaceHolderPageImage

Ten symbol zastępczy nie jest wyświetlana jako części interfejsu programu, ale musi znajdować się zgodności z poprzednimi wersjami.

PlaceHolderPageTitle

Tytuł witryny.

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Tytuł strony, który pojawia się w obszarze tytułu na stronie.

PlaceHolderQuickLaunchTop

Początek menu Szybkie uruchamianie.

PlaceHolderQuickLaunchBottom

Dolnej części menu Szybkie uruchamianie.

PlaceHolderSearchArea

Sekcja strony w polu wyszukiwania i kontrolki.

PlaceHolderSiteName

Nazwa witryny, w którym znajduje się bieżącej strony.

SPNavigation

Na potrzeby dodatkową stronę Edytowanie kontrolek.

PlaceHolderTitleAreaClass

Klasa obszaru tytułu. Ten formant znajduje się teraz w tagu głowy i nie są już używane w programie SharePoint 2010.

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Ten symbol zastępczy nie jest wyświetlana jako części interfejsu programu, ale musi znajdować się zgodności z poprzednimi wersjami.

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Tekst łącza do stron nadrzędnych dla kontrolki łącza do stron nadrzędnych.

PlaceHolderTitleLeftBorder

Ten symbol zastępczy nie jest wyświetlana jako części interfejsu programu, ale musi znajdować się zgodności z poprzednimi wersjami.

PlaceHolderTitleRightMargin

Ten symbol zastępczy nie jest wyświetlana jako części interfejsu programu, ale musi znajdować się zgodności z poprzednimi wersjami.

PlaceHolderTopNavBar

Kontener służy do przechowywania na górnym pasku nawigacyjnym.

PlaceHolderUtilityContent

Dodatkowej zawartości w dolnej części strony, poza form tag.

Początek strony

Wyświetlanie kontrolkami symboli zastępczych zawartości na stronie wzorcowej

Po otwarciu strony wzorcowej programu SharePoint 2010 w programie SharePoint Designer 2010 zobaczysz ogólny układ witryny i typowe elementy, które pozostają na każdej stronie, takich jak nazwa witryny, łączy nawigacji i pola wyszukiwania. Te elementy nie są wpisane bezpośrednio na stronie; Zamiast tego są one dostarczane przez kontrolkami symboli zastępczych zawartości. Na przykład kontrolka PlaceHolderLeftNavBar jest stosowana w menu Szybkie uruchamianie. kontrolki PlaceHolderSiteName służy nazwa witryny; i kontrolka PlaceHolderMain jest używany do głównej części strony. Strony zawartości w przypadku zażądania w przeglądarce, wyświetla domyślnej zawartości ze strony wzorcowej, i jest wyświetlana unikatowa zawartość ze strony zawartości.

Aby wyświetlić wszystkie kontrolki symbolu zastępczego zawartości na stronie wzorcowej, Włącz ułatwieniem wizualnym Etykiety regionów szablonu, dostępne na karcie Widok menu Ułatwienia wizualne. To jest wyróżniana kontrolkami symboli zastępczych zawartości używane na stronie, tak jak poniżej.

Master page content placeholders

Innym sposobem przeglądania kontrolek dostępnych symboli zastępczych zawartości na stronie wzorcowej jest korzystanie z funkcji Zarządzanie obszarami zawartości, dostępne na karcie Styl. Ta funkcja zapewnia listę kontrolkami symboli zastępczych zawartości na stronie. Możesz wybrać jedną i kliknij polecenie Przejdź do zlokalizowania tego formantu określonych symboli zastępczych zawartości na stronie.

Master page content placeholders

Podczas pracy w widoku projektu (WYSIWYG edytora w programie SharePoint Designer 2010), można wybrać formant symbolu zastępczego zawartości na stronie i wyświetlić szczegóły tej zawartości. Na przykład jeśli wybierzesz nazwę witryny, zobacz kontrolki PlaceHolderSiteName na stronie położenia znaczników w dolnej części ekranu, a znaczniki, style i inne atrybuty stosowane do formantu w okienku zadań.

Jeśli podczas pracy w widoku kodu, pojawi się formant wewnątrz tagu < asp: ContentPlaceHolder >. Podczas pracy w widoku złożonego, zobacz zarówno odwołaniami do formant symbolu zastępczego zawartości, jak pokazano na ilustracji.

Strony wzorcowe programu SharePoint 2010

Kontrolki PlaceHolderSiteName, na przykład zawiera nazwę witryny na stronach. Wartość domyślna pochodzi z stronę wzorcową powoduje wstawienie tytuł, który został określony w Ustawienia witryny > tytuł, opis i ikona strony w programie SharePoint 2010. Jeśli chcesz zmienić nazwę witryny na jednej stronie, na przykład strony głównej, można otworzyć tę stronę w programie SharePoint Designer 2010, Znajdź kontrolki PlaceHolderSiteName i określ unikatową nazwę (co spowoduje utworzenie nowego formantu zawartości na tej stronie). Spowoduje to zmianę zawartości, która będzie inaczej przez stronę wzorcową.

Po otwarciu strony wzorcowej masz dostęp do wszystkich kontrolkami symboli zastępczych zawartości używane przez witryny. Można zmienić jego położenie, dodawanie lub usuwanie zawartości otaczającego kontrolki, zmienić zawartość kontrolki, stosować znaczniki z nowych lub style i tak dalej. Jeśli pracujesz z całkowicie nowej strony wzorcowej, dodasz każdej kontrolki symbolu zastępczego zawartości w odpowiednie miejsce na stronie. Nowy wygląd i rozmieszczenia symboli zastępczych zawartości jest wyświetlany na każdej stronie dołączonej do strony wzorcowej.

Ważne: Kontrolkami symboli zastępczych zawartości są wymagane do renderowania stron sieci web w programie SharePoint 2010. Nie usuwaj kontrolki symbolu zastępczego zawartości, ponieważ spowoduje to może spowodować uszkodzenie strony i witryny skojarzone ze stroną wzorcową. Zamiast tego Jeśli nie chcesz kontrolki symbolu zastępczego zawartości, aby wyświetlić można zmienić jej widoczne atrybutu ma wartość FAŁSZ lub przenieść symbolu zastępczego zawartości ukrytej sekcji na stronie.

Początek strony

Praca z kontrolkami symboli zastępczych zawartości i kontrolek zawartości

Aby zmienić wygląd kontrolki symbolu zastępczego zawartości na każdej stronie witryny, należy go dostosować na stronie wzorcowej. Zmiany będą wyświetlane na każdej stronie, która odwołuje się do strony wzorcowej. Aby zmienić wygląd kontrolki symbolu zastępczego zawartości na jednej stronie, należy dodać lub dostosować kontrolkę zawartości na stronie poszczególnych. Zastępuje to wartość domyślna ze strony wzorcowej. Poniższe kroki wyjaśniono, jak zlokalizować kontrolkami symboli zastępczych zawartości lub kontrolki zawartości na obu stronach. Te kroki wykonuje się w programie SharePoint Designer 2010.

Znajdowanie i modyfikowanie kontrolki symbolu zastępczego zawartości

Wykonaj poniższe czynności, aby zlokalizować formant symbolu zastępczego zawartości PlaceHolderSiteName w programie SharePoint 2010 podstawową stroną wzorcową.

 1. Otwórz witrynę w programie SharePoint Designer 2010, a następnie w okienku nawigacji kliknij pozycję Strony wzorcowe.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz Strony wzorcowe w okienku nawigacji, ich mogła zostać wyłączona w programie SharePoint. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z administratorem. Dowiedz się, jak w zarządzaniu SharePoint Designer 2010.

 2. W galerii stron wzorcowych kliknij v4.master.

 3. Na stronie podsumowania strony wzorcowej kliknij pozycję Edytuj plik.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wyewidencjonowanie pliku, kliknij przycisk Tak.

 5. Jeśli strona jest wyświetlana w widoku projektu, kliknij obszar na stronie, aby wyświetlić odpowiednią kontrolkę symbolu zastępczego zawartości.

 6. Można także przeglądać kontrolkami dostępnych symboli zastępczych zawartości, klikając kartę Styl i w grupie strona wzorcowa kliknij pozycję Zarządzanie obszarami zawartości. Za pomocą tej funkcji można szybko i łatwo znaleźć kontrolkami symboli zastępczych zawartości na stronie wzorcowej.

 7. Obszary zawartości na liście wybierz pozycję PlaceHolderSiteName, a następnie kliknij przycisk Przejdź do. Następnie kliknij przycisk Zamknij. Formant symbolu zastępczego zawartości zostaną zaznaczone na stronie, tak jak poniżej.
  Strony wzorcowe programu SharePoint 2010

 8. W tym miejscu możesz m.in. zmienić ustawienia i położenie oraz zastosować różne style. Po zakończeniu pracy zapisz stronę wzorcową.

 9. Jeśli możesz już ostrzeżenie o tym, że zmiany spowodują dostosowanie strony w definicji witryny, wybierz pozycję Tak.

  Uwaga:  Strony programu SharePoint są domyślnie skojarzone z plikami definicji witryny. Kiedy strona wzorcowa zostanie dostosowana w programie SharePoint Designer 2010, nie będzie już skojarzona z definicją witryny. Może to wymagać wykonania dodatkowych czynności administracyjnych po przeprowadzeniu aktualizacji lub uaktualnień programu SharePoint w przyszłości, dlatego jest wyświetlany ten komunikat. Jeśli to konieczne, można zresetować stronę wzorcową tak, aby była ponownie skojarzona z definicją witryny.

Zmiany będą widoczne na każdej stronie dołączonej do tej strony wzorcowej, chyba że te strony były dostosowywane bezpośrednio.

Początek strony

Znajdowanie i modyfikowanie kontrolki zawartości

Wykonaj poniższe czynności, aby zlokalizować kontrolkę zawartości PlaceHolderSiteName na stronie zawartości programu SharePoint 2010.

 1. Otwórz witrynę w programie SharePoint Designer 2010, a następnie kliknij Stron witryny.

 2. Kliknij stronę witryny, którą chcesz zmodyfikować, na przykład Home.aspx.

 3. Na karcie Strona w grupie Edytowanie kliknij pozycję Edytuj plik, a następnie wybierz pozycję Edytuj plik w trybie zaawansowanym.

  Uwaga: Jeśli zaawansowany tryb edycji nie jest dostępny, go może zostały wyłączone w programie SharePoint. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z administratorem. Dowiedz się, jak w zarządzaniu SharePoint Designer 2010.

 4. Jeśli strona jest wyświetlana w widoku projektu, możesz po prostu kliknij obszar na stronie, aby wyświetlić symbolu zastępczego zawartości, która pełni zawartości.

 5. Na przykład kliknij nazwę witryny, a zobaczysz PlaceHolderSiteName (wzorzec), jak pokazano poniżej. (Wzorzec) wskazuje, że strona jest obecnie przy użyciu domyślnej zawartości ze strony wzorcowej.
  Content placeholder on a content page

 6. Istnieje wiele zmian, które można utworzyć, takie jak zmiana jego wygląd i położenie.
  Może także utworzyć nowy formant zawartości na stronie, klikając strzałkę przy prawej krawędzi formantu i wybierając pozycję Utwórz niestandardowe zawartości. Spowoduje to zmianę etykiety do PlaceHolderSiteName (niestandardowa), a możesz wpisać nową wartość dla kontrolki. Tej zawartości niestandardowej zastępuje domyślnej zawartości ze strony wzorcowej.

  Uwaga: Aby powrócić do zawartości ze strony wzorcowej, ponownie kliknij strzałkę, wybierz domyślny zawartość wzorca, a następnie kliknij przycisk Tak, Aby usunąć niestandardową zawartość.

 7. Po zakończeniu zapisz stronę.

 8. Jeśli możesz już ostrzeżenie o tym, że zmiany spowodują dostosowanie strony w definicji witryny, wybierz pozycję Tak.

  Uwaga: Strony programu SharePoint są domyślnie skojarzone z plików definicji witryny. Po dostosowaniu strony zawartości w trybie zaawansowanym program SharePoint Designer nie jest skojarzony z definicji witryny. Może to powodować dodatkowe czynności administracyjnych po przyszłych aktualizacji lub uaktualnienie do programu SharePoint, dlatego możesz zobaczyć ten komunikat. Zawsze można zresetować zawartości strony do definicji witryny, w razie potrzeby.

Wprowadzone zmiany zostaną wyświetlone tylko zawartości strony po dostosowaniu i nie inne zawartości strony dołączone do strony wzorcowej.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×