Praca z klas i obiektami na diagramach struktury statycznej UML

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Diagram struktury statycznej UML nie jest dostępna w Visio 2013 i nowsze wersje. Aby uzyskać informacje zobacz Diagramy UML w programie Visio.

Dodawanie interfejsu do klasy, składnika lub innego elementu

 1. W struktury statycznej, części lub diagram wdrożenia przeciągnij kształt interfejs (reprezentowanego przez linia i okrąg) na stronę rysunku.

 2. Przyklej punkt końcowy bez okręgu do połączenia wskaż Obraz punktu połączenia — niebieski znak X składnika klasy lub innego elementu.

 3. Kliknij dwukrotnie kształt interfejs, który chcesz dodać nazwę, operacje i inne wartości właściwości.

  Porada: Można również oznaczyć interfejs o kształt prostokąta interfejs podobny zajęć. Użyj tego kształtu, aby wyświetlić listę operacji interfejsu.

  Porada: Aby zmienić typ kształtu, które pojawiają się interfejs, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt interfejs, a następnie kliknij polecenie Pokaż jako interfejs klasę lub Pokaż jako interfejs — lizak.

Wskazywanie relacji realizacji między klasą i interfejsu lub innego elementu

 1. W diagramie struktury statycznej kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny kształt klasy (klasySparametryzowane zajęć, Narzędzia i Metaklasa ), kliknij przycisk Opcje wyświetlania kształtu i w obszarze Opcje wybierz realizacji Łącze.

 2. Przyklej uchwyt sterowania Uchwyt sterujący łącza realizacji kształtu klasy do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X interfejsu, klasy lub innego elementu.

Dodawanie odbiorów do klasyfikatora

 1. Kliknij dwukrotnie kształt reprezentujący klasyfikator, którego chcesz dodać odbiorów do, a następnie kliknij kategorię odbiorów.

 2. Kliknij przycisk Nowy, aby dodać nowy odbiór.

 3. Kliknij kategorię odbioru. Wpisz nazwę odbioru w kolumnie odbioru. W kolumnie sygnał wybierz sygnał, do którego przypadku klasyfikator przygotowany przez odbiór, a następnie wybierz inne żądane wartości właściwości.

  Uwaga: Sygnał muszą istnieć w modelu, aby był dostępny na liście sygnału.

 4. W kategorii Wyjątki wybierz wyjątki, jeśli istnieje, które mogą być generowane przez odbiór.

  Uwaga: Wyjątki, musi istnieć w modelu, aby był dostępny na liście sygnału.

 5. Dodaj żądane ograniczenia i oznakowane żądane wartości, a następnie kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno dialogowe Właściwości UML kształtu.

Dodawanie parametrów szablonu z klasą

 1. Kliknij dwukrotnie kształt(Sparametryzowane klasy, klasy, Narzędzie, Metaklasa lub Element powiązania ) reprezentujący element, do którego chcesz dodać parametry, a następnie kliknij przycisk Parametry szablonu.

 2. Kliknij przycisk Nowy, aby dodać nowy parametr.

 3. Na liście parametrów szablonu:

  • Aby edytować istniejący parametr, wpisz nową nazwę w kolumnie Parametr szablonu .

  • Aby edytować typ, kliknij pole Typ, kliknij strzałkę, a następnie wybierz odpowiedni typ z listy.

  • Aby dodać dokumentacji, wpisz w polu dokumentacji.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno dialogowe Właściwości klasy UML.

  Porada: Istnieje możliwość dowolnej klasy parametryczne klasy przez dodanie parametrów do jej kształtu. Aby ukryć parametry na dowolny kształt klasy, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, kliknij przycisk Opcje wyświetlania kształtu, a następnie w obszarze Pomiń wybierz Parametry szablonu.

Wiązanie parametrów szablonu z klasą

 1. Przeciągnij kształt Element powiązania z wzornika Diagram struktury statycznej UML na stronę rysunku w pobliże kształtu Klasy sparametryzowane zawierającego parametry, które chcesz powiązać.

 2. Przeciągnij na stronę rysunku kształt oprawa i przyklej punkt końcowy bez grotu strzałki do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w elemencie powiązane.

 3. Przyklej punkt końcowy wiązanie ze strzałką do punktu połączenia kształtu Klasy sparametryzowane.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt powiązanie, a następnie kliknij Argumenty powiązania.

 5. W obszarze Argumenty powiązania wybierz parametr, do którego chcesz powiązać typu (Jeśli parametr jest bez określonego typu) lub wybierz wartość (Jeśli parametr ma już określony typ). Kliknij pozycję Właściwości, wybierz typ lub wpisz odpowiednią wartość, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno dialogowe Właściwości powiązania UML.

Atrybuty i operacje skojarzone z klasą parametryczne są przekazywane do elementu powiązania. Niezwiązany parametrów (z bez określonego typu), które zostały przypisane do klasy jako typy atrybutów lub wyników operacji, są zastępowane w elementach powiązania typów, które określony w kroku 5.

Tworzenie obiektu jako wystąpienia klasy

 1. Na diagramie struktury statycznej przeciągnij kształt zajęć na stronę rysunku reprezentujący klasę ma być wystąpieniem obiekt.

 2. Opcjonalnie kliknij dwukrotnie kształt klasy, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości klasy UML. Kliknij atrybuty, a następnie kliknij przycisk Nowy, aby dodać do klasy atrybuty. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Przeciągnij na stronę rysunku kształt obiekt, a następnie kliknij dwukrotnie kształt.

 4. W oknie dialogowym Właściwości obiektu UML kliknij obiekt , a następnie wpisz nazwę obiektu. W obszarze zajęć wybierz obiekt ma być wystąpieniem klasy.

 5. Kliknij pozycję Wartości atrybutu i wybierz atrybut, którego chcesz dodać wartość wystąpienia, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Wpisz wartość atrybutu.

 6. Kliknij Łącze atrybut, Dodaj inne żądane wartości właściwości, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Powtórz kroki 5 i 6 dla wszystkich atrybutów, którego chcesz dodać wartości wystąpienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie parametrów szablonu z klasą

 1. Kliknij dwukrotnie kształt(Sparametryzowane klasy, klasy, Narzędzie, Metaklasa lub Element powiązania ) reprezentujący element zawierający parametry, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Parametry szablonu.

 2. Wybierz parametr szablonu, który chcesz usunąć, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Edytowanie parametrów szablonu dla klasy

 1. Kliknij dwukrotnie kształt(Sparametryzowane klasy, klasy, Narzędzie, Metaklasa lub Element powiązania ) reprezentujący element z parametrami chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Parametry szablonu.

 2. Na liście parametrów szablonu dla każdego parametru, który chcesz edytować kliknij pole Typ. Następnie kliknij strzałkę i wybierz typ z listy.

  Uwaga: Parametry można przypisać bez określonego do atrybutów jako typy lub do operacji jako zwracane typy typu.

 3. Na liście parametrów szablonu dla każdego parametru, który chcesz edytować wpisz nową nazwę.

 4. W polu dokumentacji wpisz odpowiednią dokumentację.

 5. Kliknij przycisk Nowy, aby dodać inny parametr (i wykonaj kroki od 3 do 5) lub kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości klasy UML.

Ukrywanie sekcji atrybutów i operacji klasy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt klasa, a następnie kliknij przycisk Opcje wyświetlania kształtu.

 2. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML w obszarze Pomiń zaznacz atrybuty w celu ukrycia sekcji atrybutów, a następnie wybierz operacje w celu ukrycia sekcji operacji.

  Porada: Aby wyświetlić atrybuty i operacje sekcje ponownie, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, kliknij przycisk Opcje wyświetlania kształtu, a następnie wyczyść atrybutów i operacji.

Wskazuje, że mogą być używane w pakiecie klas

 1. Na diagramie pakietu przeciągnij kształt zależność na stronę rysunku.

 2. Przyklej punkt końcowy współzależności bez grotu strzałki do punktu połączenia pakietu odwołującego klas w innym pakiecie.

 3. Przyklej punkt końcowy kształtu Zależność ze strzałką do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X na pakietu zawierającego klasy, do których będzie się odwoływać.

 4. Kliknij dwukrotnie kształt Zależność, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości zależności UML.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę zależności. W obszarze stereotyp wybierz polecenie Importuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Tylko łączenie pakietów z zależność << importowania >> wskazuje, że klasy można odwoływać się. Nadal potrzebujesz ustawienie odpowiedniego typu widoczności klas docelowych.

Wyświetlanie implementacji typu według klasy implementacji

 1. Na diagramie struktury statycznej przeciągnij kształt zajęć na stronie rysunku. Kliknij dwukrotnie kształt.

 2. W oknie dialogowym Właściwości klasy UML kliknij zajęć i wpisz nazwę dla klasy. W obszarze stereotyp wybierz Typ, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Przeciągnij drugi kształt zajęć na stronę rysunku. Kliknij dwukrotnie kształt.

 4. W oknie dialogowym Właściwości klasy UML kliknij zajęć i wpisz nazwę dla klasy. W obszarze stereotyp wybierz Klasy implementacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy klasy implementacji, a następnie kliknij przycisk Opcje wyświetlania kształtu. W oknie dialogowym Opcje wyświetlania kształtu UML w obszarze Opcje ogólne zaznacz Łącze realizacji, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Przeciągnij formant obsługiwać Uchwyt sterujący kształtu klasy implementacji, aby utworzyć łącznik reprezentujący relacji realizacji.

 7. Przyklej punkt końcowy strzałki łącznika realizacji do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X kształtu klasy odpowiadającą typowi.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×