Praca z edytowalnymi plikami PDF w narzędziu Dokumenty

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pliki PDF programu Adobe® Acrobat® zapisane w narzędziu Dokumenty 2010 można otwierać do odczytu lub do edycji. Po edycji pliku PDF zmiany można zapisać w obszarze roboczym przy użyciu jednego z następujących sposobów:

  • Na karcie Plik kliknij przycisk Zapisz.

  • Naciśnij klawisze CTRL+S.

Jeżeli użytkownik spróbuje zamknąć edytowany plik PDF bez zapisania, program Acrobat wyświetli monit o zapisanie go jako nowego pliku. Aby uniknąć utworzenia nowego pliku, kliknij przycisk Anuluj w celu zamknięcia okna dialogowego Zapisywanie jako, a następnie zapisz plik przy użyciu jednej z metod opisanych powyżej.

Jeżeli plik PDF został już zapisany jako nowy plik, można usunąć oryginalną wersję pliku PDF lub zmienić jej nazwę w obszarze roboczym, a następnie dodać do obszaru nową wersję.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×