Praca z dwoma publicznymi witrynami sieci Web usługi Office 365

Uwaga : Informacje o publicznej witrynie internetowej usługi SharePoint Online w tym artykule obowiązują tylko w przypadku, gdy Twoja organizacja zakupiła usługę Office 365 przed 9 marca 2015 r. Klienci używający obecnie tej funkcji nadal będą mieli do niej dostęp przez co najmniej dwa lata po dacie zmiany (9 marca 2015 r.). Nowi klienci subskrybujący usługę Office 365 po dacie zmiany nie będą mieli dostępu do tej funkcji. Od tej pory klienci usługi Office 365 mają dostęp do wiodących w branży ofert innych dostawców, które umożliwiają im korzystanie z witryny publicznej zapewniającej kompletne rozwiązanie i obecność online. Aby uzyskać więcej informacji o tej zmianie, zobacz Informacje o zmianach wprowadzonych w funkcji publicznej witryny internetowej usługi SharePoint Online w usłudze Office 365.

Jeśli korzystasz już z usługi Office 365 od pewnego czasu, Twoje konto zostało zaktualizowane do najnowszej wersji usługi Office 365. W efekcie masz teraz dwie publiczne witryny internetowe — dotychczasową (w wersji przed uaktualnieniem) i nową, wprowadzoną wraz z uaktualnieniem. Możesz zachować obie witryny, korzystać z nich i udostępniać je publicznie. Jednak tylko jedna publiczna witryna internetowa może być skojarzona z domeną niestandardową.

W nowej publicznej witrynie sieci Web istnieje wiele nowych funkcji, które ułatwiają projektowanie profesjonalnie wyglądających witryn, dlatego zachęcamy do ich wypróbowania. Możesz także nadal korzystać z pierwotnej witryny sieci Web — nie ma potrzeby jej uaktualniania. Gdy wszystko będzie gotowe do korzystania z nowych funkcji nowej witryny sieci Web, takich jak zaktualizowane narzędzia do projektowania i nowe szablony, możesz uaktualnić swoją publiczną witrynę sieci Web. Jeśli nie spodoba Ci się rezultat, możesz pozostać przy dotychczasowej witrynie. Gdy obie witryny sieci Web są dostępne, możesz rozpocząć uaktualnianie.

Jeśli na stronie Zarządzaj publiczną witryną sieci Web w usłudze Office 365 są widoczne dwie publiczne witryny sieci Web, możesz określić, której z tych witryn (ale tylko jednej) będziesz używać z domeną niestandardową. Kliknij pozycję Zmień adres obok witryny sieci Web, której chcesz używać w domenie. Z listy rozwijanej wybierz nazwę domeny, którą chcesz skojarzyć z tą witryną, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga :  Jeśli na stronie Zarządzaj publiczną witryną sieci Web jest widoczna tylko jedna publiczna witryna sieci Web, nie ma powodu do obaw. Oznacza to, że nie pracowało się z wcześniejszą wersją usługi Office 365.

Z domeną niestandardową można używać tylko jednej witryny sieci Web. Której należy użyć?

Jeśli jesteś w trakcie projektowania witryny internetowej lub masz ukończoną witrynę, możesz używać wcześniejszej witryny, która jest widoczna u góry strony Zarządzaj publiczną witryną sieci Web.

Jeśli projektowanie witryny sieci Web nie zostało jeszcze ukończone, zalecamy używanie nowej witryny i nowych narzędzi. Uzyskiwanie odpowiedniego wyglądu i sposobu działania jest szybsze i łatwiejsze (aby poznać listę nowych funkcji, zobacz Rozpoczynanie pracy z publiczną witryną sieci Web). Możesz także uaktualnić istniejącą publiczną witrynę sieci Web.

Niezależnie od wybranej metody, aby zaprojektować witrynę sieci Web o odpowiednich funkcjach, wyglądzie i sposobie działania, kliknij pozycję Zaprojektuj tę witrynę obok witryny sieci Web, którą chcesz zaktualizować.

Zmienianie adresu publicznej witryny sieci Web

Po uzyskaniu odpowiedniego wyglądu i sposobu działania, gdy można już skonfigurować witrynę sieci Web jako publiczną, zmień jej adres, aby klienci mogli do niej dotrzeć, wpisując nazwę Twojej domeny.

Na stronie Zarządzaj publiczną witryną sieci Web obok zaktualizowanej witryny sieci Web kliknij pozycję Zmień adres. Z listy rozwijanej wybierz nazwę domeny, na przykład http://www.fourthcoffee.com, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga :  Na liście rozwijanej mogą być widoczne komunikaty informujące, że domena jest już używana. Możesz obejść ten problem.

Zaktualizowanie adresu URL domeny zajmuje trochę czasu. Pamiętaj o dwóch rzeczach:

  • Do czasu wprowadzenia zmiany na stronie będzie widoczny komunikat informujący, że aktualizacja jest nadal w toku. Gdy właściwość Bieżący adres witryny sieci Web zostanie zaktualizowana, oznacza to, że zmiana została wprowadzona.

  • Opcja Zmień adres jest niedostępna do czasu zakończenia zmieniania adresu. Opcji Zmień adres nie można użyć ponownie dla żadnej innej witryny sieci Web, dopóki zmiana w toku nie zostanie wprowadzona.

Kiedy witryna sieci Web będzie widoczna w Internecie?

Inne osoby będą mogły widzieć jedną lub obie publiczne witryny sieci Web w Internecie, ale to zależy od rodzaju witryny.

Wcześniejsza witryna sieci Web:

  • Ta witryna sieci Web może być zawsze widoczna dla osób w Internecie pod adresem wskazanym we właściwości Bieżący adres.

  • Jeśli skonfigurowano witrynę sieci Web z domeną niestandardową, ale ta witryna nie ma być już używana w celach biznesowych, możesz zmienić adres z powrotem na pierwotną nazwę domeny, aby utrudnić odnalezienie tej witryny sieci Web. Kliknij pozycję Zmień adres obok witryny sieci Web, a następnie wybierz adres pierwotny, na przykład contoso.sharepoint.com. Inne osoby będą nadal mogły zobaczyć Twoją witrynę sieci Web, jeśli wpiszą adres contoso.sharepoint.com.

Nowa witryna sieci Web:

  • Ty decydujesz, kiedy witryna sieci Web ma się stać publiczna i widoczna dla wszystkich w Internecie pod adresem wskazanym we właściwości Bieżący adres. U góry strony kliknij pozycję Witryny, aby przejść do swojej witryny sieci Web, a następnie kliknij pozycję Witryna sieci Web w trybie offline, aby przełączyć ustawienie i udostępnić witrynę publicznie (w trybie online). Nowa witryna sieci Web nie jest początkowo widoczna w Internecie.

  • Ponadto możesz zarządzać tym, czy witryna sieci Web będzie widoczna dla małej grupy wybranych osób i czy może być przez nie zmieniana. Kliknij pozycję Witryny > Udostępnij, a następnie wpisz jeden lub kilka adresów e-mail.

Praca z częstymi błędami i komunikatami

W tej sekcji omówiono kilka częstych błędów i komunikatów, które mogą się pojawić podczas zmieniania adresu publicznych witryn sieci Web.

Używanie domeny, w której jest wyświetlany komunikat Nazwa domeny jest już używana lub Inna nazwa domeny jest już używana

Po wybraniu pozycji Zmień adres obok jednej z nazw domen na liście rozwijanej może być widoczna uwaga (nazwa domeny jest już używana). Jeśli masz w usłudze Office 365 więcej niż jedną domenę niestandardową, zobaczysz też inną uwagę: (inna nazwa domeny jest już używana).

Te komunikaty oznaczają, że używasz już domeny niestandardowej dla innej publicznej witryny sieci Web. Nie będzie można zmienić adresu dla tej witryny sieci Web, aby była używana domena niestandardowa, do czasu usunięcia tej domeny z publicznej witryny sieci Web usługi Office 365, w której jest ona obecnie używana.

Oto jak używać domeny niestandardowej z inną publiczną witryną sieci Web.

  1. Na stronie Zarządzaj publiczną witryną sieci Web obok witryny sieci Web usługi Office 365, która ma ustawiony adres URL domeny niestandardowej, na przykład www.fourthcoffee.com, kliknij pozycję Zmień adres.

  2. Z listy rozwijanej wybierz pierwotną nazwę domeny, na przykład contoso-public.sharepoint.com lub contoso.sharepoint.com.

  3. Kliknij przycisk Zapisz.

Gdy zmiana zostanie wprowadzona, będzie można użyć domeny niestandardowej dla adresu witryny sieci Web, z którą pierwotnie pracowano.

Wyjaśnienie znaczenia komunikatu Zastąpić rekord DNS?

Komunikat o tytule Zastąpić rekord DNS? jest wyświetlany po ustawieniu domeny niestandardowej dla jednej publicznej witryny sieci Web. Następnie ta domena jest usuwana i dodawana do innej publicznej witryny sieci Web. Po wyświetleniu tego komunikatu kliknij pozycję Aktualizuj, aby kontynuować i wprowadzić zmianę.

Ten komunikat informuje, że usługa Office 365 zmienia w tle rekordy DNS w celu zapewnienia, że zmiana adresu przebiegnie poprawnie. Jeśli przedtem istniała konfiguracja domeny niestandardowej, w której były używane te rekordy DNS, ten komunikat informuje, że te rekordy zostały zmienione i wymaga potwierdzenia, że chcesz kontynuować.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×