Praca z diagramami modelu UML programu Visio w programie Visual Studio .NET

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dodawanie diagramu UML programu Microsoft Office Visio do rozwiązania programu Visual Studio

  • W programie Visual Studio, w oknie Solution Explorer (Eksplorator rozwiązania) wybierz rozwiązanie.

  • W menu Project (Projekt) kliknij polecenie Add New Item (Dodaj nowy element).

  • W oknie dialogowym Add New Solution Item (Dodaj nowy element rozwiązania) kliknij przycisk Visio Files (Pliki programu Visio), a następnie kliknij opcję UML.

  • W obszarze Templates (Szablony) kliknij diagram UML, a następnie kliknij przycisk Open (Otwórz).

Zostanie uruchomiony program Visio, w którym zostanie otwarty do edycji nowy plik diagramu UML.

Otwieranie istniejącego diagramu programu Visio UML z programu Visual Studio

  • W programie Visual Studio wybierz rozwiązanie w oknie Solution Explorer (Eksplorator rozwiązania).

  • W menu Project (Projekt) kliknij polecenie Add Existing Item (Dodaj istniejący element).

  • W oknie dialogowym Add Existing Solution Item (Dodawanie istniejącego elementu rozwiązania) wybierz żądany diagram UML, a następnie kliknij przycisk Open (Otwórz).

Zostanie uruchomiony program Visio, w którym zostanie otwarty do edycji wybrany plik.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×