Praca w trybie offline z programu Project Server

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Project Professional 2010 pozwala pracować nad projektu plan, gdy nie masz połączenia na serwerze Project Server. Istnieją dwa sposoby pracy w trybie offline z programu Project Server.

 • W trybie offline    Zazwyczaj menedżerowie projektów pracować w trybie offline z programu Project Server, wybierając pozycję Pracuj w trybie Offline muszą przy uruchamianiu programu Project Professional. Na przykład jeśli pracujesz w planie projektu i masz służbowej według harmonogramu, można wyewidencjonować projektu z programu Project Server przed pozostaw, a następnie zsynchronizować zmiany programu Project Server, gdy zwrot w podróży.

 • Offline nieoczekiwanie    Jeśli na komputerze nieoczekiwanie rozłączeniu się z programu Project Server (takich jak podczas awarii zasilania), możesz nadal wprowadzić zmiany w planie projektu. Przy następnym komputer jest połączony na serwerze Project Server, wprowadzone zmiany zostaną zsynchronizowane z serwerem.

 • Zapisywanie na potrzeby udostępniania    Można również zapisać projektu w programie Project Server. Format plików MPP. Następnie można wysłać pliku projektu, do członków zespołu za pomocą poczty e-mail lub zapisać na serwerze plików. Zmiany w pliku udostępnionym mogą być synchronizowane z projektem na serwerze Project Server.

Uwaga: Praca w trybie offline z programu Project Server i zapisywanie projektu do udostępniania są funkcje dostępne tylko dla użytkowników programu Project Professional.

W tym artykule

Praca nad projektem w trybie offline

Nieoczekiwanie Praca Offline

Udostępnianie projektu

Praca nad projektem w trybie offline

Krok 1: Zapoznaj się z projektu

 1. Uruchom program Project Professional i łączenie na serwerze Project Server.

 2. Na karcie plik kliknij polecenie Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie kliknij pobrać listę wszystkich projektów z programu Project Server.
  Okno dialogowe Otwieranie wyświetli listę projektów w programie Project Server.

 4. Kliknij projekt, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Po otwarciu pliku należy ustawić projekt, aby pracować w trybie offline z serwera.

  1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje.

  2. Po prawej stronie kliknij przycisk Zarządzaj kontami, a następnie kliknij polecenie Pracuj w trybie Offline.

 6. Po zakończeniu edycji projekt w trybie offline, możesz zamknąć projektu.

Należy pamiętać, że po otwarciu programu Project Professional do pracy nad projektem w trybie offline w przyszłości, należy wybrać serwer, którego początkowo został zapisany, a następnie kliknij przycisk Pracuj w trybie Offline w oknie dialogowym logowania.

Uwaga: Jeśli nie należy zaznaczać serwera, do którego początkowo zapisywania pliku projektu, a następnie nie można otworzyć pliku projektu.

Krok 2: Synchronizowanie zmian programu Project Server

 1. Uruchom program Project Professional.

 2. W oknie dialogowym logowania wybierz serwer, do którego plik trybu offline została nawiązano połączenie. Nie klikaj Pracuj w trybie Offline.

  Uwaga: Jeśli serwer, do którego początkowo łączył plik trybu offline, a następnie nie można otworzyć pliku nie jest zaznaczone.

 3. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.

 4. W oknie dialogowym Otwieranie kliknij dwukrotnie nazwę projektu, aby ją otworzyć z lokalnym pamięć podręczna.

 5. Na karcie plik kliknij przycisk Zamknij.

 6. Po wyświetleniu monitu o zaewidencjonowanie pliku kliknij przycisk Tak.

Plik projektu jest teraz synchronizowane z wersją na serwerze.

Początek strony

Nieoczekiwanie Praca Offline

Jeśli na komputerze nieoczekiwanie rozłączeniu się z programu Project Server (takich jak podczas awarii zasilania), możesz nadal wprowadzić zmiany w planie projektu. Przy następnym komputer jest połączony na serwerze Project Server, zmiany wprowadzone w projekcie zostaną zsynchronizowane z serwerem.

Wykonaj poniższe czynności, aby zapisać zmiany programu Project Server.

 1. Uruchom program Project Professional.

 2. W oknie dialogowym logowania wybierz serwer, do którego początkowo zapisano projektu. Nie klikaj Pracuj w trybie Offline.

  Uwaga: Jeśli nie należy zaznaczać serwera, do którego początkowo zapisano projektu, a następnie nie można zsynchronizować projektu z programu Project Server.

 3. Zamknij program Project Professional.
  Jeśli zostanie wyświetlony monit, Zapisz i wyboru w projekcie.

Udostępnianie projektu

Możesz zapisać projektu z programu Project Server do udostępniania. Gdy to zrobisz, możesz wysłać plik do członków zespołu jako załącznik wiadomości e-mail lub na serwerze plików. Ta metoda umożliwia udostępnianie pliku (zamiast pracy nad projektem w trybie offline) kiedy ma wiele osób do pracy nad tym samym pliku. Po otrzymaniu pliku z nich można synchronizować zmiany z programu Project Server.

Krok 1: Zapisywanie projektu do udostępniania

 1. Uruchom program Project Professional i łączenie na serwerze Project Server.

 2. Na karcie plik kliknij polecenie Otwórz.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie kliknij przycisk Pobierz listę wszystkich projektów z programu Project Server.

 4. Na karcie plik kliknij pozycję Zapisz i Wyślij.

 5. Po prawej stronie kliknij pozycję Zapisz projekt jako plik.

 6. Kliknij przycisk Zapisz do udostępniania.

  Uwaga: Polecenie Zapisz do udostępniania jest dostępna tylko wtedy, gdy projekt został zapisany na serwerze Project Server.

 7. Kliknij polecenie Zapisz jako
  Przycisk Zapisz jako

 8. Wpisz nazwę pliku projektu. Możesz wpisać nową nazwę lub użyj nazwy, która jest zgodna z nazwą projektu na serwerze.

Po zapisaniu projektu z nową nazwę pliku, możesz wysłać plik pocztą e-mail do członków zespołu, którzy mogą otworzyć plik i wprowadź zmiany.

Uwaga: Zmiany mogą zostać wprowadzone tylko przez członków zespołu, mając Project Professional 2010.

Krok 2: Synchronizowanie udostępnionego pliku z programu Project Server

Po pliku została zwrócona do Ciebie, możesz go otworzyć i synchronizowanie zmian z programu Project Server

 1. Uruchom program Project Professional i łączenie na serwerze Project Server.

 2. W oknie dialogowym logowania wybierz serwer, z którego udostępniony plik został utworzony. Nie klikaj Pracuj w trybie Offline.

  Uwaga: Jeśli serwer, z którego został utworzony plik projektu, a następnie nie można zsynchronizować udostępnionego pliku programu Project Server nie jest zaznaczone.

 3. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz.

 4. W oknie dialogowym Otwieranie kliknij dwukrotnie nazwę projektu, aby go otworzyć.

 5. Na karcie Plik kliknij przycisk Zapisz jako.

 6. Wybierz nazwę oryginalnego projektu, z którego został utworzony plik udostępniony.
  Jeśli nazwa pliku udostępnionego odpowiada oryginalną nazwą projektu, a następnie nazwę projektu pojawi się w polu Zapisz na serwerze Project Server.

 7. Kliknij przycisk Zapisz. Plik udostępniony teraz zostaną zsynchronizowane z oryginalnego projektu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×