Poznawanie obszaru roboczego programu PowerPoint

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Obszar roboczy, czyli widok normalny jest ułatwia odnajdowanie i korzystać z funkcji Microsoft PowerPoint 2010.

Ten artykuł zawiera instrukcje krok po kroku ułatwiające przygotowanie do tworzenia prezentacji z PowerPoint 2010.

Uwagi: 

Krok 1. Otwieranie programu PowerPoint

Po uruchomieniu programu PowerPoint zostanie otwarty w widok o nazwie Widok normalny, miejsce, w którym można tworzyć i pracować na slajdach.

Uwagi: 

  • PowerPoint 2010 jest już uruchomiony, Zapisz i zamknij wszystkie otwarte prezentacje, a następnie zamknij i uruchomić ponownie PowerPoint 2010.

  • Jeśli PowerPoint 2010 nie jest już uruchomiony, uruchom go.

Obszar roboczy (czyli widok normalny) programu PowerPoint 2010 z czterema oznaczonymi obszarami
Obraz programu PowerPoint 2010 w widoku normalnym z kilkoma oznaczonymi elementami.

1. W okienku slajdu można wykonywać pracę bezpośrednio na pojedynczych slajdach.

2. kropkowane obramowanie identyfikowanie symbole zastępcze, miejsce, w którym można wpisać tekst lub wstawiać obrazy, wykresy i inne obiekty.

3. na karcie Slajdy zawiera wersję miniatura każdego slajdu pełnego rozmiaru wyświetlane w okienku slajd. Po dodaniu pozostałych slajdów, możesz kliknąć miniaturę na karcie Slajdy, aby wprowadzić slajdów są wyświetlane w okienku slajd. Lub możesz przeciągnąć miniatury, aby zmienić kolejność slajdów w prezentacji. Można także dodawać lub usuwać slajdów na karcie Slajdy.

4. w okienku notatek możesz wpisać uwagi dotyczące bieżącego slajdu. Możesz rozpowszechnianie notatek odbiorcom lub wyświetlanie notatek w widoku prezentera, podczas prowadzenia prezentacji.

Krok 2. Rozpoczynanie od pustej prezentacji

Domyślnie PowerPoint 2010 dotyczy szablon pustą prezentację, która jest wyświetlana na poprzedniej ilustracji, nowych prezentacji. Pustej prezentacji jest najprostszym i najbardziej ogólnego szablonów programu PowerPoint 2010, a szablon warto korzystać podczas pierwszego uruchomienia do pracy z programem PowerPoint.

Aby utworzyć nową prezentację na podstawie szablonu Pusta prezentacja, należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik.

  1. Wskaż polecenie Nowe i w obszarze Dostępne szablony i motywy zaznacz pozycję Pusta prezentacja.

  2. Kliknij przycisk Utwórz.

Krok 3. Dostosowywanie rozmiaru okienka notatek

Po otwarciu szablonu Pusta prezentacja będzie widoczny jedynie mały fragment okienka notatek. Aby zobaczyć większy fragment okienka notatek w celu uzyskania większej ilości miejsca do wpisywania, wykonaj następujące czynności:

  1. Wskaż górne obramowanie okienka notatek.

  2. Gdy wskaźnik przybierze kształt Poziomy pasek podziału , przeciągnij krawędź w górę, aby wprowadzić kilka więcej miejsca na notatki prelegenta, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Obszar roboczy z okienkiem notatek po zmianie rozmiaru

Zwróć uwagę, że rozmiar okienka slajdu zmieni się automatycznie w celu dopasowania do wolnego miejsca.

Krok 4. Tworzenie prezentacji

Teraz, gdy już przygotowane obszar roboczy do użycia, możesz przystąpić do dodawania tekstu, kształtów, obrazów, animacji, (i inne slajdy zbyt) do prezentacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia podstawowej prezentacji od początku do końca, zobacz podstawowe zadania związane z tworzeniem prezentacji programu PowerPoint.

W górnej części ekranu znajdują się trzy przyciski, które mogą być przydatne przy rozpoczynaniu pracy:

  • Cofanie Obraz przycisku , które cofa Ostatnia zmiana. (Aby wyświetlić etykietka ekranowa o akcji można cofnąć, umieść wskaźnik myszy na przycisku. Aby wyświetlić menu innych ostatnich zmian, które mogą być również cofnąć, kliknij strzałkę po prawej stronie cofnąć Obraz przycisku .) Możesz również cofnąć zmiany, naciskając klawisze CTRL + Z.

  • Wykonaj ponownie Obraz przycisku lub Powtórz Obraz przycisku , powtarza lub wykonuje ponownie ostatniej zmiany, w zależności od czynności, które wcześniej wykonywane. (Aby wyświetlić etykietkę ekranową, o tym, które będą powtarzane lub ponownego wykonania wybranych akcji, umieść wskaźnik myszy na przycisku). Możesz również Powtórz lub ponowne wprowadzanie zmiany, naciskając klawisze CTRL + Y.

  • Pomoc programu Microsoft Office PowerPoint Obraz przycisku , który powoduje otwarcie okienka Pomocy programu PowerPoint. Pomoc można też otworzyć, naciskając klawisz F1.

Porada: Czy wiesz, że możesz dodać więcej przycisków do ten obszar w górnej części ekranu? Obszar w górnej części ekranu nosi nazwę paska narzędzi Szybki dostęp. Możesz dodać inne często używane polecenia do paska narzędzi ułatwiających je szybko znaleźć. Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania lub usuwania poleceń z paska narzędzi Szybki dostęp, zobacz temat Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×