Poznaj doskonale pulpity nawigacyjne programu PerformancePoint i składniki Web Part

Deska rozdzielcza samochodu Na desce rozdzielczej samochodu osobowego lub ciężarówki są gromadzone informacje pochodzące z różnych źródeł w danym pojeździe, które są następnie wyświetlane w sposób ułatwiający podejmowanie właściwych decyzji podczas jazdy, a nawet przed wyjazdem w trasę.

Wystarczy jedno spojrzenie, aby sprawdzić następujące informacje:

  • Prędkość jazdy

  • Ilość dostępnego paliwa

  • Stan oleju

  • Stan akumulatora

  • Pasy bezpieczeństwa — czy są zapięte

  • I wiele innych…

W ten sam sposób pulpit nawigacyjny programu PerformancePoint dostarcza istotnych, aktualnych informacji dotyczących organizacji. Pochodzą one z różnych źródeł danych i na ich podstawie można błyskawicznie stwierdzić, jak działa organizacja. Można wszechstronnie eksplorować dane, aby uzyskać wgląd w różne aspekty prowadzonej działalności i podejmować przemyślane decyzje.

Co chcesz wiedzieć?

Dlaczego warto korzystać z pulpitu nawigacyjnego?

Co to jest składnik Web Part?

Jakie czynności można wykonywać na pulpicie nawigacyjnym programu PerformancePoint?

Oglądanie filmów wideo

Omówienie pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint i składników Web Part

Korzystanie z okienka Szybkie uruchamianie w celu znajdowania pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint i elementów tych pulpitów

Eksplorowanie danych

Otwieranie raportów w nowym oknie

Eksportowanie raportu lub karty wyników do programu PowerPoint

Eksportowanie raportu lub karty wyników do programu Excel

Znajdowanie potrzebnych danych przy użyciu filtrów

Drukowanie pulpitu nawigacyjnego lub raportu

Dlaczego warto korzystać z pulpitu nawigacyjnego?

Pulpity nawigacyjne programu PerformancePoint służą do dostarczania danych sformatowanych w sposób umożliwiający ich wyświetlanie, eksplorowanie, analizowanie i szybkie zrozumienie. Uzyskany w ten sposób wgląd w działanie organizacji ułatwia kształtowanie odpowiednich strategii biznesowych i podejmowanie właściwych decyzji.

Informacje na pulpitach nawigacyjnych programu PerformancePoint są przedstawiane w odpowiednim kontekście. Zamiast samej informacji, że kwota sprzedaży odbiorników telewizyjnych w ubiegłym roku wyniosła łącznie 500 000 000 PLN, na pulpicie nawigacyjnym można ją przedstawić w zestawieniu z celem sprzedaży. Jeśli cel wynosił 450 000 000 PLN, uzyskany wynik oznacza sukces, a jeśli cel wynosił 700 000 000 PLN, będą problemy!

Rozwijając ten przykład dalej: prawdopodobnie warto by było uzyskać nieco więcej informacji niż kwota łącznej sprzedaży — na przykład, które marki sprzedawały się dobrze, a które nie, które obszary sprzedaży uzyskały najlepsze, a które najgorsze wyniki, czy sprzedaż zwyżkowała w określonych porach roku, kto należy do grupy najlepszych sprzedawców i w jakiej lokalizacji pracuje. Wszystkie te informacje mogą zostać przedstawione na pulpicie nawigacyjnym w sposób umożliwiający wyszukiwanie, filtrowanie i eksplorowanie danych w celu stwierdzenia, co się naprawdę dzieje w organizacji.

Po uzyskaniu informacji, że określone marki sprzedawały się bardzo dobrze, a inne nie, można podjąć decyzję o zmniejszeniu udziału tych mniej atrakcyjnych lub wyeliminowaniu ich i zwiększeniu zaopatrzenia w te, które sprzedawały się najlepiej. Można także podjąć decyzję o zmianie oferty marek na różnych obszarach sprzedaży lub o innym ukierunkowaniu kampanii reklamowych. Mając do dyspozycji precyzyjne informacje, można podejmować wiele strategicznych decyzji.

Co to jest składnik Web Part?

Składnik Web Part to modularna jednostka informacji wyświetlana w witrynie programu SharePoint. Ma pasek tytułu, ramkę i zawartość. Na pulpicie nawigacyjnym programu PerformancePoint w składnikach Web Part są wyświetlane raporty różnych typów: wykresy analityczne, siatki analityczne, karty wyników, raporty stron sieci Web i mapy strategii. Prawie wszystkie składniki Web Part programu PerformancePoint są interakcyjne, co oznacza, że można je kliknąć w celu rozwinięcia lub eksplorowania danych wyświetlanych w raportach. Niektóre pulpity nawigacyjne zawierają tylko pojedynczy składnik Web Part na stronie, inne mają trzy, cztery lub więcej składników.

Każdy składnik Web Part istnieje w „strefie”, to znaczy zdefiniowanym obszarze na pulpicie nawigacyjnym. Osoba projektująca pulpit nawigacyjny określa, ile stref będzie używanych oraz ile stron będzie dostępnych na tym pulpicie.

Jakie czynności można wykonywać na pulpicie nawigacyjnym programu PerformancePoint?

Z poziomu witryny programu SharePoint w organizacji można otworzyć pulpit nawigacyjny, wyświetlić go, eksplorować, eksportować do programu Microsoft PowerPoint lub Excel, a nawet wydrukować. Można przechodzić do kolejnych poziomów szczegółów danych, wyświetlać te dane w drzewie dekompozycji, filtrować je w poszukiwaniu konkretnych informacji, wyodrębniać określone informacje, zmieniać typy raportów, a nawet w niektórych przypadkach tworzyć własne widoki.

Oglądanie filmów wideo

W tym artykule jest dostępnych kilka krótkich filmów wideo przedstawiających wprowadzenie do najważniejszych funkcji pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint i składników Web Part oraz instrukcje dotyczące nawigowania po informacjach, eksplorowania i filtrowania ich, a także eksportowania danych z pulpitów nawigacyjnych.

Omówienie pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint i składników Web Part

Zapoznaj się z pulpitem nawigacyjnym programu PerformancePoint i jego różnymi elementami. Uzyskaj informacje na temat składników Web Part, filtrów, nawigacji między stronami i typów raportów. Zobacz, jak można wykonać kilka najprostszych operacji na pulpicie nawigacyjnym.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Korzystanie z okienka Szybkie uruchamianie w celu znajdowania pulpitów nawigacyjnych programu PerformancePoint i elementów tych pulpitów

Zapoznaj się z zawartością okienka programu SharePoint Szybkie uruchamianie i dowiedz się, jak zlokalizować pulpity nawigacyjne programu PerformancePoint i ich elementy, takie jak kluczowe wskaźniki wydajności, filtry, raporty i inne.

Eksplorowanie danych

Dowiedz się, jak analizować dane w raportach i na kartach wyników programu PerformancePoint przy użyciu różnych opcji menu, filtrów i technik drążenia.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Otwieranie raportów w nowym oknie

Na tym filmie wideo przedstawiono, jak otworzyć składnik Web Part programu PerformancePoint w nowym oknie, zaprezentowano niektóre czynności, które można wykonywać po otwarciu tego okna, a następnie pokazano, jak zamknąć to okno i powrócić do pulpitu nawigacyjnego.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Eksportowanie raportu lub karty wyników do programu PowerPoint

Dowiedz się, jak wyeksportować raport lub kartę wyników z pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint do programu Microsoft PowerPoint i zapoznaj się z poradami oraz wskazówkami dotyczącymi pracy z raportem lub kartą wyników w kontekście slajdu programu PowerPoint.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Eksportowanie raportu lub karty wyników do programu Excel

Dowiedz się, jak wyeksportować raport lub kartę wyników z pulpitu nawigacyjnego programu PerformancePoint do programu Microsoft Excel i zapoznaj się z poradami oraz wskazówkami dotyczącymi pracy z raportem lub kartą wyników w programie Excel.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Znajdowanie potrzebnych danych przy użyciu filtrów

Dowiedz się, jak zastosować filtry do raportów i kart wyników programu PerformancePoint. Zobacz, jak mogą być przydatne podczas eksplorowania i analizowania danych na pulpicie nawigacyjnym programu PerformancePoint.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Drukowanie pulpitu nawigacyjnego lub raportu

Dowiedz się, jak wydrukować pulpit nawigacyjny programu PerformancePoint lub składnik Web Part, taki jak karta wyników, siatka analityczna lub wykres kołowy. Sprawdź, jak wprowadzać korekty w trybie Podgląd wydruku przed ostatecznym wydrukowaniem pulpitu nawigacyjnego lub składnika Web Part.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×